× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Sản phẩm Bảng giá Catalogues Old-Site Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 19 Online
» 2373 Today
» 2832 Yesterday
» 5205 Week
» 53079 Month
» 53079 Year
» 1092882 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá khay cáp 2022

Giá khay cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 sơn tĩnh điện KC60x40x0.8-STD 69,000
Khay cáp 60x40x1.0 sơn tĩnh điện KC60x40x1.0-STD 81,000
Khay cáp 60x40x1.2 sơn tĩnh điện KC60x40x1.2-STD 94,000
Khay cáp 60x40x1.5 sơn tĩnh điện KC60x40x1.5-STD 112,000
Khay cáp 60x40x2.0 sơn tĩnh điện KC60x40x2.0-STD 143,000
Khay cáp 50x50x0.8 sơn tĩnh điện KC50x50x0.8-STD 73,000
Khay cáp 50x50x1.0 sơn tĩnh điện KC50x50x1.0-STD 86,000
Khay cáp 50x50x1.2 sơn tĩnh điện KC50x50x1.2-STD 99,000
Khay cáp 50x50x1.5 sơn tĩnh điện KC50x50x1.5-STD 119,000
Khay cáp 50x50x2.0 sơn tĩnh điện KC50x50x2.0-STD 152,000
Khay cáp 75x50x0.8 sơn tĩnh điện KC75x50x0.8-STD 83,000
Khay cáp 75x50x1.0 sơn tĩnh điện KC75x50x1.0-STD 98,000
Khay cáp 75x50x1.2 sơn tĩnh điện KC75x50x1.2-STD 113,000
Khay cáp 75x50x1.5 sơn tĩnh điện KC75x50x1.5-STD 136,000
Khay cáp 75x50x2.0 sơn tĩnh điện KC75x50x2.0-STD 173,000
Khay cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện KC100x50x0.8-STD 93,000
Khay cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện KC100x50x1.0-STD 110,000
Khay cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện KC100x50x1.2-STD 127,000
Khay cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện KC100x50x1.5-STD 152,000
Khay cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện KC100x50x2.0-STD 195,000
Khay cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện KC150x50x0.8-STD 113,000
Khay cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện KC150x50x1.0-STD 134,000
Khay cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện KC150x50x1.2-STD 154,000
Khay cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện KC150x50x1.5-STD 186,000
Khay cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện KC150x50x2.0-STD 238,000
Khay cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện KC200x50x0.8-STD 133,000
Khay cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện KC200x50x1.0-STD 157,000
Khay cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện KC200x50x1.2-STD 182,000
Khay cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện KC200x50x1.5-STD 219,000
Khay cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện KC200x50x2.0-STD 281,000
Khay cáp 250x50x0.8 sơn tĩnh điện KC250x50x0.8-STD 153,000
Khay cáp 250x50x1.0 sơn tĩnh điện KC250x50x1.0-STD 181,000
Khay cáp 250x50x1.2 sơn tĩnh điện KC250x50x1.2-STD 210,000
Khay cáp 250x50x1.5 sơn tĩnh điện KC250x50x1.5-STD 252,000
Khay cáp 250x50x2.0 sơn tĩnh điện KC250x50x2.0-STD 324,000
Khay cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện KC300x50x1.2-STD 237,000
Khay cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện KC300x50x1.5-STD 286,000
Khay cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện KC300x50x2.0-STD 367,000
Khay cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện KC400x50x1.2-STD 293,000
Khay cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện KC400x50x1.5-STD 353,000
Khay cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện KC400x50x2.0-STD 453,000
Khay cáp 75x75x0.8 sơn tĩnh điện KC75x75x0.8-STD 103,000
Khay cáp 75x75x1.0 sơn tĩnh điện KC75x75x1.0-STD 122,000
Khay cáp 75x75x1.2 sơn tĩnh điện KC75x75x1.2-STD 141,000
Khay cáp 75x75x1.5 sơn tĩnh điện KC75x75x1.5-STD 169,000
Khay cáp 75x75x2.0 sơn tĩnh điện KC75x75x2.0-STD 216,000
Khay cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện KC100x75x0.8-STD 113,000
Khay cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện KC100x75x1.0-STD 134,000
Khay cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện KC100x75x1.2-STD 154,000
Khay cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện KC100x75x1.5-STD 186,000
Khay cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện KC100x75x2.0-STD 238,000
Khay cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện KC150x75x0.8-STD 133,000
Khay cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện KC150x75x1.0-STD 157,000
Khay cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện KC150x75x1.2-STD 182,000
Khay cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện KC150x75x1.5-STD 219,000
Khay cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện KC150x75x2.0-STD 281,000
Khay cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện KC200x75x0.8-STD 153,000
Khay cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện KC200x75x1.0-STD 181,000
Khay cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện KC200x75x1.2-STD 210,000
Khay cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện KC200x75x1.5-STD 252,000
Khay cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện KC200x75x2.0-STD 324,000
Khay cáp 250x75x0.8 sơn tĩnh điện KC250x75x0.8-STD 173,000
Khay cáp 250x75x1.0 sơn tĩnh điện KC250x75x1.0-STD 205,000
Khay cáp 250x75x1.2 sơn tĩnh điện KC250x75x1.2-STD 237,000
Khay cáp 250x75x1.5 sơn tĩnh điện KC250x75x1.5-STD 286,000
Khay cáp 250x75x2.0 sơn tĩnh điện KC250x75x2.0-STD 367,000
Khay cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện KC300x75x1.2-STD 265,000
Khay cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện KC300x75x1.5-STD 319,000
Khay cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện KC300x75x2.0-STD 410,000
Khay cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện KC400x75x1.2-STD 320,000
Khay cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện KC400x75x1.5-STD 386,000
Khay cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện KC400x75x2.0-STD 496,000
Khay cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện KC100x100x0.8-STD 133,000
Khay cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện KC100x100x1.0-STD 157,000
Khay cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện KC100x100x1.2-STD 182,000
Khay cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện KC100x100x1.5-STD 219,000
Khay cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện KC100x100x2.0-STD 281,000
Khay cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện KC150x100x0.8-STD 153,000
Khay cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện KC150x100x1.0-STD 181,000
Khay cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện KC150x100x1.2-STD 210,000
Khay cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện KC150x100x1.5-STD 252,000
Khay cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện KC150x100x2.0-STD 324,000
Khay cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện KC200x100x0.8-STD 173,000
Khay cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện KC200x100x1.0-STD 205,000
Khay cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện KC200x100x1.2-STD 237,000
Khay cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện KC200x100x1.5-STD 286,000
Khay cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện KC200x100x2.0-STD 367,000
Khay cáp 250x100x0.8 sơn tĩnh điện KC250x100x0.8-STD 193,000
Khay cáp 250x100x1.0 sơn tĩnh điện KC250x100x1.0-STD 229,000
Khay cáp 250x100x1.2 sơn tĩnh điện KC250x100x1.2-STD 265,000
Khay cáp 250x100x1.5 sơn tĩnh điện KC250x100x1.5-STD 319,000
Khay cáp 250x100x2.0 sơn tĩnh điện KC250x100x2.0-STD 410,000
Khay cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện KC300x100x1.2-STD 293,000
Khay cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện KC300x100x1.5-STD 353,000
Khay cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện KC300x100x2.0-STD 453,000
Khay cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện KC400x100x1.2-STD 348,000
Khay cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện KC400x100x1.5-STD 419,000
Khay cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện KC400x100x2.0-STD 539,000

Giá khay cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 tôn tráng kẽm KC60x40x0.8-TTK 54,000
Khay cáp 60x40x1.0 tôn tráng kẽm KC60x40x1.0-TTK 67,000
Khay cáp 60x40x1.2 tôn tráng kẽm KC60x40x1.2-TTK 79,000
Khay cáp 60x40x1.5 tôn tráng kẽm KC60x40x1.5-TTK 98,000
Khay cáp 60x40x2.0 tôn tráng kẽm KC60x40x2.0-TTK 128,000
Khay cáp 50x50x0.8 tôn tráng kẽm KC50x50x0.8-TTK 58,000
Khay cáp 50x50x1.0 tôn tráng kẽm KC50x50x1.0-TTK 71,000
Khay cáp 50x50x1.2 tôn tráng kẽm KC50x50x1.2-TTK 84,000
Khay cáp 50x50x1.5 tôn tráng kẽm KC50x50x1.5-TTK 103,000
Khay cáp 50x50x2.0 tôn tráng kẽm KC50x50x2.0-TTK 136,000
Khay cáp 75x50x0.8 tôn tráng kẽm KC75x50x0.8-TTK 65,000
Khay cáp 75x50x1.0 tôn tráng kẽm KC75x50x1.0-TTK 80,000
Khay cáp 75x50x1.2 tôn tráng kẽm KC75x50x1.2-TTK 95,000
Khay cáp 75x50x1.5 tôn tráng kẽm KC75x50x1.5-TTK 118,000
Khay cáp 75x50x2.0 tôn tráng kẽm KC75x50x2.0-TTK 155,000
Khay cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm KC100x50x0.8-TTK 73,000
Khay cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm KC100x50x1.0-TTK 90,000
Khay cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm KC100x50x1.2-TTK 107,000
Khay cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm KC100x50x1.5-TTK 132,000
Khay cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm KC100x50x2.0-TTK 174,000
Khay cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm KC150x50x0.8-TTK 88,000
Khay cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm KC150x50x1.0-TTK 109,000
Khay cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm KC150x50x1.2-TTK 130,000
Khay cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm KC150x50x1.5-TTK 161,000
Khay cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm KC150x50x2.0-TTK 213,000
Khay cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm KC200x50x0.8-TTK 104,000
Khay cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm KC200x50x1.0-TTK 128,000
Khay cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm KC200x50x1.2-TTK 153,000
Khay cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm KC200x50x1.5-TTK 190,000
Khay cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm KC200x50x2.0-TTK 251,000
Khay cáp 250x50x0.8 tôn tráng kẽm KC250x50x0.8-TTK 119,000
Khay cáp 250x50x1.0 tôn tráng kẽm KC250x50x1.0-TTK 148,000
Khay cáp 250x50x1.2 tôn tráng kẽm KC250x50x1.2-TTK 176,000
Khay cáp 250x50x1.5 tôn tráng kẽm KC250x50x1.5-TTK 219,000
Khay cáp 250x50x2.0 tôn tráng kẽm KC250x50x2.0-TTK 290,000
Khay cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm KC300x50x1.2-TTK 199,000
Khay cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm KC300x50x1.5-TTK 248,000
Khay cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm KC300x50x2.0-TTK 328,000
Khay cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm KC400x50x1.2-TTK 245,000
Khay cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm KC400x50x1.5-TTK 305,000
Khay cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm KC400x50x2.0-TTK 405,000
Khay cáp 75x75x0.8 tôn tráng kẽm KC75x75x0.8-TTK 81,000
Khay cáp 75x75x1.0 tôn tráng kẽm KC75x75x1.0-TTK 99,000
Khay cáp 75x75x1.2 tôn tráng kẽm KC75x75x1.2-TTK 118,000
Khay cáp 75x75x1.5 tôn tráng kẽm KC75x75x1.5-TTK 147,000
Khay cáp 75x75x2.0 tôn tráng kẽm KC75x75x2.0-TTK 194,000
Khay cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm KC100x75x0.8-TTK 88,000
Khay cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm KC100x75x1.0-TTK 109,000
Khay cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm KC100x75x1.2-TTK 130,000
Khay cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm KC100x75x1.5-TTK 161,000
Khay cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm KC100x75x2.0-TTK 213,000
Khay cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm KC150x75x0.8-TTK 104,000
Khay cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm KC150x75x1.0-TTK 128,000
Khay cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm KC150x75x1.2-TTK 153,000
Khay cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm KC150x75x1.5-TTK 190,000
Khay cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm KC150x75x2.0-TTK 251,000
Khay cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm KC200x75x0.8-TTK 119,000
Khay cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm KC200x75x1.0-TTK 148,000
Khay cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm KC200x75x1.2-TTK 176,000
Khay cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm KC200x75x1.5-TTK 219,000
Khay cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm KC200x75x2.0-TTK 290,000
Khay cáp 250x75x0.8 tôn tráng kẽm KC250x75x0.8-TTK 134,000
Khay cáp 250x75x1.0 tôn tráng kẽm KC250x75x1.0-TTK 167,000
Khay cáp 250x75x1.2 tôn tráng kẽm KC250x75x1.2-TTK 199,000
Khay cáp 250x75x1.5 tôn tráng kẽm KC250x75x1.5-TTK 248,000
Khay cáp 250x75x2.0 tôn tráng kẽm KC250x75x2.0-TTK 328,000
Khay cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm KC300x75x1.2-TTK 222,000
Khay cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm KC300x75x1.5-TTK 276,000
Khay cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm KC300x75x2.0-TTK 367,000
Khay cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm KC400x75x1.2-TTK 268,000
Khay cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm KC400x75x1.5-TTK 334,000
Khay cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm KC400x75x2.0-TTK 444,000
Khay cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm KC100x100x0.8-TTK 104,000
Khay cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm KC100x100x1.0-TTK 128,000
Khay cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm KC100x100x1.2-TTK 153,000
Khay cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm KC100x100x1.5-TTK 190,000
Khay cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm KC100x100x2.0-TTK 251,000
Khay cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm KC150x100x0.8-TTK 119,000
Khay cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm KC150x100x1.0-TTK 148,000
Khay cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm KC150x100x1.2-TTK 176,000
Khay cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm KC150x100x1.5-TTK 219,000
Khay cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm KC150x100x2.0-TTK 290,000
Khay cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm KC200x100x0.8-TTK 134,000
Khay cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm KC200x100x1.0-TTK 167,000
Khay cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm KC200x100x1.2-TTK 199,000
Khay cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm KC200x100x1.5-TTK 248,000
Khay cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm KC200x100x2.0-TTK 328,000
Khay cáp 250x100x0.8 tôn tráng kẽm KC250x100x0.8-TTK 150,000
Khay cáp 250x100x1.0 tôn tráng kẽm KC250x100x1.0-TTK 186,000
Khay cáp 250x100x1.2 tôn tráng kẽm KC250x100x1.2-TTK 222,000
Khay cáp 250x100x1.5 tôn tráng kẽm KC250x100x1.5-TTK 276,000
Khay cáp 250x100x2.0 tôn tráng kẽm KC250x100x2.0-TTK 367,000
Khay cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm KC300x100x1.2-TTK 245,000
Khay cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm KC300x100x1.5-TTK 305,000
Khay cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm KC300x100x2.0-TTK 405,000
Khay cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm KC400x100x1.2-TTK 291,000
Khay cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm KC400x100x1.5-TTK 363,000
Khay cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm KC400x100x2.0-TTK 482,000

Giá khay cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC60x40x1.5-KNN 132,000
Khay cáp 60x40x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC60x40x2.0-KNN 174,000
Khay cáp 50x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC50x50x1.5-KNN 140,000
Khay cáp 50x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC50x50x2.0-KNN 185,000
Khay cáp 75x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC75x50x1.5-KNN 160,000
Khay cáp 75x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC75x50x2.0-KNN 211,000
Khay cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x50x1.5-KNN 179,000
Khay cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x50x2.0-KNN 237,000
Khay cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x50x1.5-KNN 219,000
Khay cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x50x2.0-KNN 290,000
Khay cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x50x1.5-KNN 258,000
Khay cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x50x2.0-KNN 343,000
Khay cáp 250x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x50x1.5-KNN 298,000
Khay cáp 250x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x50x2.0-KNN 396,000
Khay cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x50x1.5-KNN 338,000
Khay cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x50x2.0-KNN 448,000
Khay cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x50x1.5-KNN 417,000
Khay cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x50x2.0-KNN 554,000
Khay cáp 75x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC75x75x1.5-KNN 199,000
Khay cáp 75x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC75x75x2.0-KNN 264,000
Khay cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x75x1.5-KNN 219,000
Khay cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x75x2.0-KNN 290,000
Khay cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x75x1.5-KNN 258,000
Khay cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x75x2.0-KNN 343,000
Khay cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x75x1.5-KNN 298,000
Khay cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x75x2.0-KNN 396,000
Khay cáp 250x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x75x1.5-KNN 338,000
Khay cáp 250x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x75x2.0-KNN 448,000
Khay cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x75x1.5-KNN 377,000
Khay cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x75x2.0-KNN 501,000
Khay cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x75x1.5-KNN 456,000
Khay cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x75x2.0-KNN 607,000
Khay cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x100x1.5-KNN 258,000
Khay cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x100x2.0-KNN 343,000
Khay cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x100x1.5-KNN 298,000
Khay cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x100x2.0-KNN 396,000
Khay cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x100x1.5-KNN 338,000
Khay cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x100x2.0-KNN 448,000
Khay cáp 250x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x100x1.5-KNN 377,000
Khay cáp 250x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x100x2.0-KNN 501,000
Khay cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x100x1.5-KNN 417,000
Khay cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x100x2.0-KNN 554,000
Khay cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x100x1.5-KNN 496,000
Khay cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x100x2.0-KNN 659,000

Giá khay cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 inox 304 KC60x40x0.8-INO 172,000
Khay cáp 60x40x1.0 inox 304 KC60x40x1.0-INO 214,000
Khay cáp 60x40x1.2 inox 304 KC60x40x1.2-INO 256,000
Khay cáp 60x40x1.5 inox 304 KC60x40x1.5-INO 318,000
Khay cáp 60x40x2.0 inox 304 KC60x40x2.0-INO 423,000
Khay cáp 50x50x0.8 inox 304 KC50x50x0.8-INO 183,000
Khay cáp 50x50x1.0 inox 304 KC50x50x1.0-INO 227,000
Khay cáp 50x50x1.2 inox 304 KC50x50x1.2-INO 271,000
Khay cáp 50x50x1.5 inox 304 KC50x50x1.5-INO 338,000
Khay cáp 50x50x2.0 inox 304 KC50x50x2.0-INO 449,000
Khay cáp 75x50x0.8 inox 304 KC75x50x0.8-INO 209,000
Khay cáp 75x50x1.0 inox 304 KC75x50x1.0-INO 260,000
Khay cáp 75x50x1.2 inox 304 KC75x50x1.2-INO 311,000
Khay cáp 75x50x1.5 inox 304 KC75x50x1.5-INO 387,000
Khay cáp 75x50x2.0 inox 304 KC75x50x2.0-INO 514,000
Khay cáp 100x50x0.8 inox 304 KC100x50x0.8-INO 235,000
Khay cáp 100x50x1.0 inox 304 KC100x50x1.0-INO 292,000
Khay cáp 100x50x1.2 inox 304 KC100x50x1.2-INO 350,000
Khay cáp 100x50x1.5 inox 304 KC100x50x1.5-INO 436,000
Khay cáp 100x50x2.0 inox 304 KC100x50x2.0-INO 579,000
Khay cáp 150x50x0.8 inox 304 KC150x50x0.8-INO 287,000
Khay cáp 150x50x1.0 inox 304 KC150x50x1.0-INO 358,000
Khay cáp 150x50x1.2 inox 304 KC150x50x1.2-INO 428,000
Khay cáp 150x50x1.5 inox 304 KC150x50x1.5-INO 534,000
Khay cáp 150x50x2.0 inox 304 KC150x50x2.0-INO 710,000
Khay cáp 200x50x0.8 inox 304 KC200x50x0.8-INO 339,000
Khay cáp 200x50x1.0 inox 304 KC200x50x1.0-INO 423,000
Khay cáp 200x50x1.2 inox 304 KC200x50x1.2-INO 506,000
Khay cáp 200x50x1.5 inox 304 KC200x50x1.5-INO 632,000
Khay cáp 200x50x2.0 inox 304 KC200x50x2.0-INO 840,000
Khay cáp 250x50x0.8 inox 304 KC250x50x0.8-INO 392,000
Khay cáp 250x50x1.0 inox 304 KC250x50x1.0-INO 488,000
Khay cáp 250x50x1.2 inox 304 KC250x50x1.2-INO 585,000
Khay cáp 250x50x1.5 inox 304 KC250x50x1.5-INO 730,000
Khay cáp 250x50x2.0 inox 304 KC250x50x2.0-INO 971,000
Khay cáp 300x50x1.2 inox 304 KC300x50x1.2-INO 663,000
Khay cáp 300x50x1.5 inox 304 KC300x50x1.5-INO 827,000
Khay cáp 300x50x2.0 inox 304 KC300x50x2.0-INO 1,102,000
Khay cáp 400x50x1.2 inox 304 KC400x50x1.2-INO 820,000
Khay cáp 400x50x1.5 inox 304 KC400x50x1.5-INO 1,023,000
Khay cáp 400x50x2.0 inox 304 KC400x50x2.0-INO 1,363,000
Khay cáp 75x75x0.8 inox 304 KC75x75x0.8-INO 261,000
Khay cáp 75x75x1.0 inox 304 KC75x75x1.0-INO 325,000
Khay cáp 75x75x1.2 inox 304 KC75x75x1.2-INO 389,000
Khay cáp 75x75x1.5 inox 304 KC75x75x1.5-INO 485,000
Khay cáp 75x75x2.0 inox 304 KC75x75x2.0-INO 645,000
Khay cáp 100x75x0.8 inox 304 KC100x75x0.8-INO 287,000
Khay cáp 100x75x1.0 inox 304 KC100x75x1.0-INO 358,000
Khay cáp 100x75x1.2 inox 304 KC100x75x1.2-INO 428,000
Khay cáp 100x75x1.5 inox 304 KC100x75x1.5-INO 534,000
Khay cáp 100x75x2.0 inox 304 KC100x75x2.0-INO 710,000
Khay cáp 150x75x0.8 inox 304 KC150x75x0.8-INO 339,000
Khay cáp 150x75x1.0 inox 304 KC150x75x1.0-INO 423,000
Khay cáp 150x75x1.2 inox 304 KC150x75x1.2-INO 506,000
Khay cáp 150x75x1.5 inox 304 KC150x75x1.5-INO 632,000
Khay cáp 150x75x2.0 inox 304 KC150x75x2.0-INO 840,000
Khay cáp 200x75x0.8 inox 304 KC200x75x0.8-INO 392,000
Khay cáp 200x75x1.0 inox 304 KC200x75x1.0-INO 488,000
Khay cáp 200x75x1.2 inox 304 KC200x75x1.2-INO 585,000
Khay cáp 200x75x1.5 inox 304 KC200x75x1.5-INO 730,000
Khay cáp 200x75x2.0 inox 304 KC200x75x2.0-INO 971,000
Khay cáp 250x75x0.8 inox 304 KC250x75x0.8-INO 444,000
Khay cáp 250x75x1.0 inox 304 KC250x75x1.0-INO 553,000
Khay cáp 250x75x1.2 inox 304 KC250x75x1.2-INO 663,000
Khay cáp 250x75x1.5 inox 304 KC250x75x1.5-INO 827,000
Khay cáp 250x75x2.0 inox 304 KC250x75x2.0-INO 1,102,000
Khay cáp 300x75x1.2 inox 304 KC300x75x1.2-INO 741,000
Khay cáp 300x75x1.5 inox 304 KC300x75x1.5-INO 925,000
Khay cáp 300x75x2.0 inox 304 KC300x75x2.0-INO 1,232,000
Khay cáp 400x75x1.2 inox 304 KC400x75x1.2-INO 898,000
Khay cáp 400x75x1.5 inox 304 KC400x75x1.5-INO 1,121,000
Khay cáp 400x75x2.0 inox 304 KC400x75x2.0-INO 1,493,000
Khay cáp 100x100x0.8 inox 304 KC100x100x0.8-INO 339,000
Khay cáp 100x100x1.0 inox 304 KC100x100x1.0-INO 423,000
Khay cáp 100x100x1.2 inox 304 KC100x100x1.2-INO 506,000
Khay cáp 100x100x1.5 inox 304 KC100x100x1.5-INO 632,000
Khay cáp 100x100x2.0 inox 304 KC100x100x2.0-INO 840,000
Khay cáp 150x100x0.8 inox 304 KC150x100x0.8-INO 392,000
Khay cáp 150x100x1.0 inox 304 KC150x100x1.0-INO 488,000
Khay cáp 150x100x1.2 inox 304 KC150x100x1.2-INO 585,000
Khay cáp 150x100x1.5 inox 304 KC150x100x1.5-INO 730,000
Khay cáp 150x100x2.0 inox 304 KC150x100x2.0-INO 971,000
Khay cáp 200x100x0.8 inox 304 KC200x100x0.8-INO 444,000
Khay cáp 200x100x1.0 inox 304 KC200x100x1.0-INO 553,000
Khay cáp 200x100x1.2 inox 304 KC200x100x1.2-INO 663,000
Khay cáp 200x100x1.5 inox 304 KC200x100x1.5-INO 827,000
Khay cáp 200x100x2.0 inox 304 KC200x100x2.0-INO 1,102,000
Khay cáp 250x100x0.8 inox 304 KC250x100x0.8-INO 496,000
Khay cáp 250x100x1.0 inox 304 KC250x100x1.0-INO 619,000
Khay cáp 250x100x1.2 inox 304 KC250x100x1.2-INO 741,000
Khay cáp 250x100x1.5 inox 304 KC250x100x1.5-INO 925,000
Khay cáp 250x100x2.0 inox 304 KC250x100x2.0-INO 1,232,000
Khay cáp 300x100x1.2 inox 304 KC300x100x1.2-INO 820,000
Khay cáp 300x100x1.5 inox 304 KC300x100x1.5-INO 1,023,000
Khay cáp 300x100x2.0 inox 304 KC300x100x2.0-INO 1,363,000
Khay cáp 400x100x1.2 inox 304 KC400x100x1.2-INO 976,000
Khay cáp 400x100x1.5 inox 304 KC400x100x1.5-INO 1,219,000
Khay cáp 400x100x2.0 inox 304 KC400x100x2.0-INO 1,624,000

Giá khay cáp hợp kim nhôm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x1.5 hợp kim nhôm KC60x40x1.5-HKN 117,000
Khay cáp 60x40x2.0 hợp kim nhôm KC60x40x2.0-HKN 154,000
Khay cáp 50x50x1.5 hợp kim nhôm KC50x50x1.5-HKN 124,000
Khay cáp 50x50x2.0 hợp kim nhôm KC50x50x2.0-HKN 164,000
Khay cáp 75x50x1.5 hợp kim nhôm KC75x50x1.5-HKN 141,000
Khay cáp 75x50x2.0 hợp kim nhôm KC75x50x2.0-HKN 187,000
Khay cáp 100x50x1.5 hợp kim nhôm KC100x50x1.5-HKN 159,000
Khay cáp 100x50x2.0 hợp kim nhôm KC100x50x2.0-HKN 210,000
Khay cáp 150x50x1.5 hợp kim nhôm KC150x50x1.5-HKN 194,000
Khay cáp 150x50x2.0 hợp kim nhôm KC150x50x2.0-HKN 257,000
Khay cáp 200x50x1.5 hợp kim nhôm KC200x50x1.5-HKN 229,000
Khay cáp 200x50x2.0 hợp kim nhôm KC200x50x2.0-HKN 303,000
Khay cáp 250x50x1.5 hợp kim nhôm KC250x50x1.5-HKN 264,000
Khay cáp 250x50x2.0 hợp kim nhôm KC250x50x2.0-HKN 350,000
Khay cáp 300x50x1.5 hợp kim nhôm KC300x50x1.5-HKN 299,000
Khay cáp 300x50x2.0 hợp kim nhôm KC300x50x2.0-HKN 396,000
Khay cáp 400x50x1.5 hợp kim nhôm KC400x50x1.5-HKN 368,000
Khay cáp 400x50x2.0 hợp kim nhôm KC400x50x2.0-HKN 489,000
Khay cáp 75x75x1.5 hợp kim nhôm KC75x75x1.5-HKN 176,000
Khay cáp 75x75x2.0 hợp kim nhôm KC75x75x2.0-HKN 233,000
Khay cáp 100x75x1.5 hợp kim nhôm KC100x75x1.5-HKN 194,000
Khay cáp 100x75x2.0 hợp kim nhôm KC100x75x2.0-HKN 257,000
Khay cáp 150x75x1.5 hợp kim nhôm KC150x75x1.5-HKN 229,000
Khay cáp 150x75x2.0 hợp kim nhôm KC150x75x2.0-HKN 303,000
Khay cáp 200x75x1.5 hợp kim nhôm KC200x75x1.5-HKN 264,000
Khay cáp 200x75x2.0 hợp kim nhôm KC200x75x2.0-HKN 350,000
Khay cáp 250x75x1.5 hợp kim nhôm KC250x75x1.5-HKN 299,000
Khay cáp 250x75x2.0 hợp kim nhôm KC250x75x2.0-HKN 396,000
Khay cáp 300x75x1.5 hợp kim nhôm KC300x75x1.5-HKN 333,000
Khay cáp 300x75x2.0 hợp kim nhôm KC300x75x2.0-HKN 443,000
Khay cáp 400x75x1.5 hợp kim nhôm KC400x75x1.5-HKN 403,000
Khay cáp 400x75x2.0 hợp kim nhôm KC400x75x2.0-HKN 536,000
Khay cáp 100x100x1.5 hợp kim nhôm KC100x100x1.5-HKN 229,000
Khay cáp 100x100x2.0 hợp kim nhôm KC100x100x2.0-HKN 303,000
Khay cáp 150x100x1.5 hợp kim nhôm KC150x100x1.5-HKN 264,000
Khay cáp 150x100x2.0 hợp kim nhôm KC150x100x2.0-HKN 350,000
Khay cáp 200x100x1.5 hợp kim nhôm KC200x100x1.5-HKN 299,000
Khay cáp 200x100x2.0 hợp kim nhôm KC200x100x2.0-HKN 396,000
Khay cáp 250x100x1.5 hợp kim nhôm KC250x100x1.5-HKN 333,000
Khay cáp 250x100x2.0 hợp kim nhôm KC250x100x2.0-HKN 443,000
Khay cáp 300x100x1.5 hợp kim nhôm KC300x100x1.5-HKN 368,000
Khay cáp 300x100x2.0 hợp kim nhôm KC300x100x2.0-HKN 489,000
Khay cáp 400x100x1.5 hợp kim nhôm KC400x100x1.5-HKN 438,000
Khay cáp 400x100x2.0 hợp kim nhôm KC400x100x2.0-HKN 582,000