× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Sản phẩm Bảng giá Catalogues Old-Site Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 12 Online
» 2453 Today
» 2832 Yesterday
» 5285 Week
» 53159 Month
» 53159 Year
» 1092962 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá máng cáp 2022

Giá máng cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 sơn tĩnh điện MC60x40x0.8-STD 68,000
Máng cáp 60x40x1.0 sơn tĩnh điện MC60x40x1.0-STD 80,000
Máng cáp 60x40x1.2 sơn tĩnh điện MC60x40x1.2-STD 92,000
Máng cáp 60x40x1.5 sơn tĩnh điện MC60x40x1.5-STD 110,000
Máng cáp 60x40x2.0 sơn tĩnh điện MC60x40x2.0-STD 141,000
Máng cáp 50x50x0.8 sơn tĩnh điện MC50x50x0.8-STD 72,000
Máng cáp 50x50x1.0 sơn tĩnh điện MC50x50x1.0-STD 85,000
Máng cáp 50x50x1.2 sơn tĩnh điện MC50x50x1.2-STD 98,000
Máng cáp 50x50x1.5 sơn tĩnh điện MC50x50x1.5-STD 117,000
Máng cáp 50x50x2.0 sơn tĩnh điện MC50x50x2.0-STD 149,000
Máng cáp 75x50x0.8 sơn tĩnh điện MC75x50x0.8-STD 82,000
Máng cáp 75x50x1.0 sơn tĩnh điện MC75x50x1.0-STD 96,000
Máng cáp 75x50x1.2 sơn tĩnh điện MC75x50x1.2-STD 111,000
Máng cáp 75x50x1.5 sơn tĩnh điện MC75x50x1.5-STD 133,000
Máng cáp 75x50x2.0 sơn tĩnh điện MC75x50x2.0-STD 170,000
Máng cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện MC100x50x0.8-STD 91,000
Máng cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện MC100x50x1.0-STD 108,000
Máng cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện MC100x50x1.2-STD 125,000
Máng cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện MC100x50x1.5-STD 150,000
Máng cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện MC100x50x2.0-STD 191,000
Máng cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện MC150x50x0.8-STD 111,000
Máng cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện MC150x50x1.0-STD 132,000
Máng cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện MC150x50x1.2-STD 152,000
Máng cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện MC150x50x1.5-STD 183,000
Máng cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện MC150x50x2.0-STD 234,000
Máng cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện MC200x50x0.8-STD 131,000
Máng cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện MC200x50x1.0-STD 155,000
Máng cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện MC200x50x1.2-STD 179,000
Máng cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện MC200x50x1.5-STD 215,000
Máng cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện MC200x50x2.0-STD 276,000
Máng cáp 250x50x0.8 sơn tĩnh điện MC250x50x0.8-STD 150,000
Máng cáp 250x50x1.0 sơn tĩnh điện MC250x50x1.0-STD 178,000
Máng cáp 250x50x1.2 sơn tĩnh điện MC250x50x1.2-STD 206,000
Máng cáp 250x50x1.5 sơn tĩnh điện MC250x50x1.5-STD 248,000
Máng cáp 250x50x2.0 sơn tĩnh điện MC250x50x2.0-STD 318,000
Máng cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện MC300x50x1.2-STD 234,000
Máng cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện MC300x50x1.5-STD 281,000
Máng cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện MC300x50x2.0-STD 361,000
Máng cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện MC400x50x1.2-STD 288,000
Máng cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện MC400x50x1.5-STD 347,000
Máng cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện MC400x50x2.0-STD 445,000
Máng cáp 75x75x0.8 sơn tĩnh điện MC75x75x0.8-STD 101,000
Máng cáp 75x75x1.0 sơn tĩnh điện MC75x75x1.0-STD 120,000
Máng cáp 75x75x1.2 sơn tĩnh điện MC75x75x1.2-STD 138,000
Máng cáp 75x75x1.5 sơn tĩnh điện MC75x75x1.5-STD 166,000
Máng cáp 75x75x2.0 sơn tĩnh điện MC75x75x2.0-STD 213,000
Máng cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện MC100x75x0.8-STD 111,000
Máng cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện MC100x75x1.0-STD 132,000
Máng cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện MC100x75x1.2-STD 152,000
Máng cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện MC100x75x1.5-STD 183,000
Máng cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện MC100x75x2.0-STD 234,000
Máng cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện MC150x75x0.8-STD 131,000
Máng cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện MC150x75x1.0-STD 155,000
Máng cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện MC150x75x1.2-STD 179,000
Máng cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện MC150x75x1.5-STD 215,000
Máng cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện MC150x75x2.0-STD 276,000
Máng cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện MC200x75x0.8-STD 150,000
Máng cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện MC200x75x1.0-STD 178,000
Máng cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện MC200x75x1.2-STD 206,000
Máng cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện MC200x75x1.5-STD 248,000
Máng cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện MC200x75x2.0-STD 318,000
Máng cáp 250x75x0.8 sơn tĩnh điện MC250x75x0.8-STD 170,000
Máng cáp 250x75x1.0 sơn tĩnh điện MC250x75x1.0-STD 202,000
Máng cáp 250x75x1.2 sơn tĩnh điện MC250x75x1.2-STD 234,000
Máng cáp 250x75x1.5 sơn tĩnh điện MC250x75x1.5-STD 281,000
Máng cáp 250x75x2.0 sơn tĩnh điện MC250x75x2.0-STD 361,000
Máng cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện MC300x75x1.2-STD 261,000
Máng cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện MC300x75x1.5-STD 314,000
Máng cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện MC300x75x2.0-STD 403,000
Máng cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện MC400x75x1.2-STD 315,000
Máng cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện MC400x75x1.5-STD 380,000
Máng cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện MC400x75x2.0-STD 488,000
Máng cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện MC100x100x0.8-STD 131,000
Máng cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện MC100x100x1.0-STD 155,000
Máng cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện MC100x100x1.2-STD 179,000
Máng cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện MC100x100x1.5-STD 215,000
Máng cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện MC100x100x2.0-STD 276,000
Máng cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện MC150x100x0.8-STD 150,000
Máng cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện MC150x100x1.0-STD 178,000
Máng cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện MC150x100x1.2-STD 206,000
Máng cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện MC150x100x1.5-STD 248,000
Máng cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện MC150x100x2.0-STD 318,000
Máng cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện MC200x100x0.8-STD 170,000
Máng cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện MC200x100x1.0-STD 202,000
Máng cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện MC200x100x1.2-STD 234,000
Máng cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện MC200x100x1.5-STD 281,000
Máng cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện MC200x100x2.0-STD 361,000
Máng cáp 250x100x0.8 sơn tĩnh điện MC250x100x0.8-STD 190,000
Máng cáp 250x100x1.0 sơn tĩnh điện MC250x100x1.0-STD 225,000
Máng cáp 250x100x1.2 sơn tĩnh điện MC250x100x1.2-STD 261,000
Máng cáp 250x100x1.5 sơn tĩnh điện MC250x100x1.5-STD 314,000
Máng cáp 250x100x2.0 sơn tĩnh điện MC250x100x2.0-STD 403,000
Máng cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện MC300x100x1.2-STD 288,000
Máng cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện MC300x100x1.5-STD 347,000
Máng cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện MC300x100x2.0-STD 445,000
Máng cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện MC400x100x1.2-STD 342,000
Máng cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện MC400x100x1.5-STD 413,000
Máng cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện MC400x100x2.0-STD 530,000

Giá máng cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 tôn tráng kẽm MC60x40x0.8-TTK 54,000
Máng cáp 60x40x1.0 tôn tráng kẽm MC60x40x1.0-TTK 66,000
Máng cáp 60x40x1.2 tôn tráng kẽm MC60x40x1.2-TTK 78,000
Máng cáp 60x40x1.5 tôn tráng kẽm MC60x40x1.5-TTK 96,000
Máng cáp 60x40x2.0 tôn tráng kẽm MC60x40x2.0-TTK 126,000
Máng cáp 50x50x0.8 tôn tráng kẽm MC50x50x0.8-TTK 57,000
Máng cáp 50x50x1.0 tôn tráng kẽm MC50x50x1.0-TTK 70,000
Máng cáp 50x50x1.2 tôn tráng kẽm MC50x50x1.2-TTK 82,000
Máng cáp 50x50x1.5 tôn tráng kẽm MC50x50x1.5-TTK 102,000
Máng cáp 50x50x2.0 tôn tráng kẽm MC50x50x2.0-TTK 134,000
Máng cáp 75x50x0.8 tôn tráng kẽm MC75x50x0.8-TTK 64,000
Máng cáp 75x50x1.0 tôn tráng kẽm MC75x50x1.0-TTK 79,000
Máng cáp 75x50x1.2 tôn tráng kẽm MC75x50x1.2-TTK 94,000
Máng cáp 75x50x1.5 tôn tráng kẽm MC75x50x1.5-TTK 116,000
Máng cáp 75x50x2.0 tôn tráng kẽm MC75x50x2.0-TTK 153,000
Máng cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm MC100x50x0.8-TTK 72,000
Máng cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm MC100x50x1.0-TTK 88,000
Máng cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm MC100x50x1.2-TTK 105,000
Máng cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm MC100x50x1.5-TTK 130,000
Máng cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm MC100x50x2.0-TTK 172,000
Máng cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm MC150x50x0.8-TTK 87,000
Máng cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm MC150x50x1.0-TTK 107,000
Máng cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm MC150x50x1.2-TTK 128,000
Máng cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm MC150x50x1.5-TTK 158,000
Máng cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm MC150x50x2.0-TTK 210,000
Máng cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm MC200x50x0.8-TTK 102,000
Máng cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm MC200x50x1.0-TTK 126,000
Máng cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm MC200x50x1.2-TTK 151,000
Máng cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm MC200x50x1.5-TTK 187,000
Máng cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm MC200x50x2.0-TTK 247,000
Máng cáp 250x50x0.8 tôn tráng kẽm MC250x50x0.8-TTK 117,000
Máng cáp 250x50x1.0 tôn tráng kẽm MC250x50x1.0-TTK 145,000
Máng cáp 250x50x1.2 tôn tráng kẽm MC250x50x1.2-TTK 173,000
Máng cáp 250x50x1.5 tôn tráng kẽm MC250x50x1.5-TTK 215,000
Máng cáp 250x50x2.0 tôn tráng kẽm MC250x50x2.0-TTK 285,000
Máng cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm MC300x50x1.2-TTK 196,000
Máng cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm MC300x50x1.5-TTK 244,000
Máng cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm MC300x50x2.0-TTK 323,000
Máng cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm MC400x50x1.2-TTK 241,000
Máng cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm MC400x50x1.5-TTK 300,000
Máng cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm MC400x50x2.0-TTK 399,000
Máng cáp 75x75x0.8 tôn tráng kẽm MC75x75x0.8-TTK 79,000
Máng cáp 75x75x1.0 tôn tráng kẽm MC75x75x1.0-TTK 98,000
Máng cáp 75x75x1.2 tôn tráng kẽm MC75x75x1.2-TTK 116,000
Máng cáp 75x75x1.5 tôn tráng kẽm MC75x75x1.5-TTK 144,000
Máng cáp 75x75x2.0 tôn tráng kẽm MC75x75x2.0-TTK 191,000
Máng cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm MC100x75x0.8-TTK 87,000
Máng cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm MC100x75x1.0-TTK 107,000
Máng cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm MC100x75x1.2-TTK 128,000
Máng cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm MC100x75x1.5-TTK 158,000
Máng cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm MC100x75x2.0-TTK 210,000
Máng cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm MC150x75x0.8-TTK 102,000
Máng cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm MC150x75x1.0-TTK 126,000
Máng cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm MC150x75x1.2-TTK 151,000
Máng cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm MC150x75x1.5-TTK 187,000
Máng cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm MC150x75x2.0-TTK 247,000
Máng cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm MC200x75x0.8-TTK 117,000
Máng cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm MC200x75x1.0-TTK 145,000
Máng cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm MC200x75x1.2-TTK 173,000
Máng cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm MC200x75x1.5-TTK 215,000
Máng cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm MC200x75x2.0-TTK 285,000
Máng cáp 250x75x0.8 tôn tráng kẽm MC250x75x0.8-TTK 132,000
Máng cáp 250x75x1.0 tôn tráng kẽm MC250x75x1.0-TTK 164,000
Máng cáp 250x75x1.2 tôn tráng kẽm MC250x75x1.2-TTK 196,000
Máng cáp 250x75x1.5 tôn tráng kẽm MC250x75x1.5-TTK 244,000
Máng cáp 250x75x2.0 tôn tráng kẽm MC250x75x2.0-TTK 323,000
Máng cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm MC300x75x1.2-TTK 219,000
Máng cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm MC300x75x1.5-TTK 272,000
Máng cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm MC300x75x2.0-TTK 361,000
Máng cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm MC400x75x1.2-TTK 264,000
Máng cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm MC400x75x1.5-TTK 329,000
Máng cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm MC400x75x2.0-TTK 437,000
Máng cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm MC100x100x0.8-TTK 102,000
Máng cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm MC100x100x1.0-TTK 126,000
Máng cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm MC100x100x1.2-TTK 151,000
Máng cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm MC100x100x1.5-TTK 187,000
Máng cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm MC100x100x2.0-TTK 247,000
Máng cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm MC150x100x0.8-TTK 117,000
Máng cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm MC150x100x1.0-TTK 145,000
Máng cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm MC150x100x1.2-TTK 173,000
Máng cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm MC150x100x1.5-TTK 215,000
Máng cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm MC150x100x2.0-TTK 285,000
Máng cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm MC200x100x0.8-TTK 132,000
Máng cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm MC200x100x1.0-TTK 164,000
Máng cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm MC200x100x1.2-TTK 196,000
Máng cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm MC200x100x1.5-TTK 244,000
Máng cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm MC200x100x2.0-TTK 323,000
Máng cáp 250x100x0.8 tôn tráng kẽm MC250x100x0.8-TTK 147,000
Máng cáp 250x100x1.0 tôn tráng kẽm MC250x100x1.0-TTK 183,000
Máng cáp 250x100x1.2 tôn tráng kẽm MC250x100x1.2-TTK 219,000
Máng cáp 250x100x1.5 tôn tráng kẽm MC250x100x1.5-TTK 272,000
Máng cáp 250x100x2.0 tôn tráng kẽm MC250x100x2.0-TTK 361,000
Máng cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm MC300x100x1.2-TTK 241,000
Máng cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm MC300x100x1.5-TTK 300,000
Máng cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm MC300x100x2.0-TTK 399,000
Máng cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm MC400x100x1.2-TTK 287,000
Máng cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm MC400x100x1.5-TTK 357,000
Máng cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm MC400x100x2.0-TTK 475,000

Giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC60x40x1.5-KNN 130,000
Máng cáp 60x40x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC60x40x2.0-KNN 172,000
Máng cáp 50x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC50x50x1.5-KNN 138,000
Máng cáp 50x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC50x50x2.0-KNN 182,000
Máng cáp 75x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC75x50x1.5-KNN 158,000
Máng cáp 75x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC75x50x2.0-KNN 208,000
Máng cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x50x1.5-KNN 177,000
Máng cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x50x2.0-KNN 235,000
Máng cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x50x1.5-KNN 216,000
Máng cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x50x2.0-KNN 287,000
Máng cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x50x1.5-KNN 255,000
Máng cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x50x2.0-KNN 339,000
Máng cáp 250x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x50x1.5-KNN 295,000
Máng cáp 250x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x50x2.0-KNN 391,000
Máng cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x50x1.5-KNN 334,000
Máng cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x50x2.0-KNN 443,000
Máng cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x50x1.5-KNN 412,000
Máng cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x50x2.0-KNN 547,000
Máng cáp 75x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC75x75x1.5-KNN 197,000
Máng cáp 75x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC75x75x2.0-KNN 261,000
Máng cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x75x1.5-KNN 216,000
Máng cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x75x2.0-KNN 287,000
Máng cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x75x1.5-KNN 255,000
Máng cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x75x2.0-KNN 339,000
Máng cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x75x1.5-KNN 295,000
Máng cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x75x2.0-KNN 391,000
Máng cáp 250x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x75x1.5-KNN 334,000
Máng cáp 250x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x75x2.0-KNN 443,000
Máng cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x75x1.5-KNN 373,000
Máng cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x75x2.0-KNN 495,000
Máng cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x75x1.5-KNN 451,000
Máng cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x75x2.0-KNN 600,000
Máng cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x100x1.5-KNN 255,000
Máng cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x100x2.0-KNN 339,000
Máng cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x100x1.5-KNN 295,000
Máng cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x100x2.0-KNN 391,000
Máng cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x100x1.5-KNN 334,000
Máng cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x100x2.0-KNN 443,000
Máng cáp 250x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x100x1.5-KNN 373,000
Máng cáp 250x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x100x2.0-KNN 495,000
Máng cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x100x1.5-KNN 412,000
Máng cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x100x2.0-KNN 547,000
Máng cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x100x1.5-KNN 490,000
Máng cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x100x2.0-KNN 652,000

Giá máng cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 inox 304 MC60x40x0.8-INO 170,000
Máng cáp 60x40x1.0 inox 304 MC60x40x1.0-INO 211,000
Máng cáp 60x40x1.2 inox 304 MC60x40x1.2-INO 252,000
Máng cáp 60x40x1.5 inox 304 MC60x40x1.5-INO 313,000
Máng cáp 60x40x2.0 inox 304 MC60x40x2.0-INO 416,000
Máng cáp 50x50x0.8 inox 304 MC50x50x0.8-INO 180,000
Máng cáp 50x50x1.0 inox 304 MC50x50x1.0-INO 223,000
Máng cáp 50x50x1.2 inox 304 MC50x50x1.2-INO 267,000
Máng cáp 50x50x1.5 inox 304 MC50x50x1.5-INO 333,000
Máng cáp 50x50x2.0 inox 304 MC50x50x2.0-INO 442,000
Máng cáp 75x50x0.8 inox 304 MC75x50x0.8-INO 205,000
Máng cáp 75x50x1.0 inox 304 MC75x50x1.0-INO 256,000
Máng cáp 75x50x1.2 inox 304 MC75x50x1.2-INO 306,000
Máng cáp 75x50x1.5 inox 304 MC75x50x1.5-INO 381,000
Máng cáp 75x50x2.0 inox 304 MC75x50x2.0-INO 506,000
Máng cáp 100x50x0.8 inox 304 MC100x50x0.8-INO 231,000
Máng cáp 100x50x1.0 inox 304 MC100x50x1.0-INO 288,000
Máng cáp 100x50x1.2 inox 304 MC100x50x1.2-INO 344,000
Máng cáp 100x50x1.5 inox 304 MC100x50x1.5-INO 429,000
Máng cáp 100x50x2.0 inox 304 MC100x50x2.0-INO 570,000
Máng cáp 150x50x0.8 inox 304 MC150x50x0.8-INO 283,000
Máng cáp 150x50x1.0 inox 304 MC150x50x1.0-INO 352,000
Máng cáp 150x50x1.2 inox 304 MC150x50x1.2-INO 421,000
Máng cáp 150x50x1.5 inox 304 MC150x50x1.5-INO 525,000
Máng cáp 150x50x2.0 inox 304 MC150x50x2.0-INO 699,000
Máng cáp 200x50x0.8 inox 304 MC200x50x0.8-INO 334,000
Máng cáp 200x50x1.0 inox 304 MC200x50x1.0-INO 416,000
Máng cáp 200x50x1.2 inox 304 MC200x50x1.2-INO 498,000
Máng cáp 200x50x1.5 inox 304 MC200x50x1.5-INO 622,000
Máng cáp 200x50x2.0 inox 304 MC200x50x2.0-INO 827,000
Máng cáp 250x50x0.8 inox 304 MC250x50x0.8-INO 385,000
Máng cáp 250x50x1.0 inox 304 MC250x50x1.0-INO 480,000
Máng cáp 250x50x1.2 inox 304 MC250x50x1.2-INO 575,000
Máng cáp 250x50x1.5 inox 304 MC250x50x1.5-INO 718,000
Máng cáp 250x50x2.0 inox 304 MC250x50x2.0-INO 955,000
Máng cáp 300x50x1.2 inox 304 MC300x50x1.2-INO 652,000
Máng cáp 300x50x1.5 inox 304 MC300x50x1.5-INO 814,000
Máng cáp 300x50x2.0 inox 304 MC300x50x2.0-INO 1,084,000
Máng cáp 400x50x1.2 inox 304 MC400x50x1.2-INO 806,000
Máng cáp 400x50x1.5 inox 304 MC400x50x1.5-INO 1,007,000
Máng cáp 400x50x2.0 inox 304 MC400x50x2.0-INO 1,341,000
Máng cáp 75x75x0.8 inox 304 MC75x75x0.8-INO 257,000
Máng cáp 75x75x1.0 inox 304 MC75x75x1.0-INO 320,000
Máng cáp 75x75x1.2 inox 304 MC75x75x1.2-INO 383,000
Máng cáp 75x75x1.5 inox 304 MC75x75x1.5-INO 477,000
Máng cáp 75x75x2.0 inox 304 MC75x75x2.0-INO 634,000
Máng cáp 100x75x0.8 inox 304 MC100x75x0.8-INO 283,000
Máng cáp 100x75x1.0 inox 304 MC100x75x1.0-INO 352,000
Máng cáp 100x75x1.2 inox 304 MC100x75x1.2-INO 421,000
Máng cáp 100x75x1.5 inox 304 MC100x75x1.5-INO 525,000
Máng cáp 100x75x2.0 inox 304 MC100x75x2.0-INO 699,000
Máng cáp 150x75x0.8 inox 304 MC150x75x0.8-INO 334,000
Máng cáp 150x75x1.0 inox 304 MC150x75x1.0-INO 416,000
Máng cáp 150x75x1.2 inox 304 MC150x75x1.2-INO 498,000
Máng cáp 150x75x1.5 inox 304 MC150x75x1.5-INO 622,000
Máng cáp 150x75x2.0 inox 304 MC150x75x2.0-INO 827,000
Máng cáp 200x75x0.8 inox 304 MC200x75x0.8-INO 385,000
Máng cáp 200x75x1.0 inox 304 MC200x75x1.0-INO 480,000
Máng cáp 200x75x1.2 inox 304 MC200x75x1.2-INO 575,000
Máng cáp 200x75x1.5 inox 304 MC200x75x1.5-INO 718,000
Máng cáp 200x75x2.0 inox 304 MC200x75x2.0-INO 955,000
Máng cáp 250x75x0.8 inox 304 MC250x75x0.8-INO 437,000
Máng cáp 250x75x1.0 inox 304 MC250x75x1.0-INO 545,000
Máng cáp 250x75x1.2 inox 304 MC250x75x1.2-INO 652,000
Máng cáp 250x75x1.5 inox 304 MC250x75x1.5-INO 814,000
Máng cáp 250x75x2.0 inox 304 MC250x75x2.0-INO 1,084,000
Máng cáp 300x75x1.2 inox 304 MC300x75x1.2-INO 729,000
Máng cáp 300x75x1.5 inox 304 MC300x75x1.5-INO 911,000
Máng cáp 300x75x2.0 inox 304 MC300x75x2.0-INO 1,212,000
Máng cáp 400x75x1.2 inox 304 MC400x75x1.2-INO 884,000
Máng cáp 400x75x1.5 inox 304 MC400x75x1.5-INO 1,103,000
Máng cáp 400x75x2.0 inox 304 MC400x75x2.0-INO 1,469,000
Máng cáp 100x100x0.8 inox 304 MC100x100x0.8-INO 334,000
Máng cáp 100x100x1.0 inox 304 MC100x100x1.0-INO 416,000
Máng cáp 100x100x1.2 inox 304 MC100x100x1.2-INO 498,000
Máng cáp 100x100x1.5 inox 304 MC100x100x1.5-INO 622,000
Máng cáp 100x100x2.0 inox 304 MC100x100x2.0-INO 827,000
Máng cáp 150x100x0.8 inox 304 MC150x100x0.8-INO 385,000
Máng cáp 150x100x1.0 inox 304 MC150x100x1.0-INO 480,000
Máng cáp 150x100x1.2 inox 304 MC150x100x1.2-INO 575,000
Máng cáp 150x100x1.5 inox 304 MC150x100x1.5-INO 718,000
Máng cáp 150x100x2.0 inox 304 MC150x100x2.0-INO 955,000
Máng cáp 200x100x0.8 inox 304 MC200x100x0.8-INO 437,000
Máng cáp 200x100x1.0 inox 304 MC200x100x1.0-INO 545,000
Máng cáp 200x100x1.2 inox 304 MC200x100x1.2-INO 652,000
Máng cáp 200x100x1.5 inox 304 MC200x100x1.5-INO 814,000
Máng cáp 200x100x2.0 inox 304 MC200x100x2.0-INO 1,084,000
Máng cáp 250x100x0.8 inox 304 MC250x100x0.8-INO 488,000
Máng cáp 250x100x1.0 inox 304 MC250x100x1.0-INO 609,000
Máng cáp 250x100x1.2 inox 304 MC250x100x1.2-INO 729,000
Máng cáp 250x100x1.5 inox 304 MC250x100x1.5-INO 911,000
Máng cáp 250x100x2.0 inox 304 MC250x100x2.0-INO 1,212,000
Máng cáp 300x100x1.2 inox 304 MC300x100x1.2-INO 806,000
Máng cáp 300x100x1.5 inox 304 MC300x100x1.5-INO 1,007,000
Máng cáp 300x100x2.0 inox 304 MC300x100x2.0-INO 1,341,000
Máng cáp 400x100x1.2 inox 304 MC400x100x1.2-INO 961,000
Máng cáp 400x100x1.5 inox 304 MC400x100x1.5-INO 1,199,000
Máng cáp 400x100x2.0 inox 304 MC400x100x2.0-INO 1,598,000

Giá máng cáp hợp kim nhôm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x1.5 hợp kim nhôm MC60x40x1.5-HKN 115,000
Máng cáp 60x40x2.0 hợp kim nhôm MC60x40x2.0-HKN 152,000
Máng cáp 50x50x1.5 hợp kim nhôm MC50x50x1.5-HKN 122,000
Máng cáp 50x50x2.0 hợp kim nhôm MC50x50x2.0-HKN 161,000
Máng cáp 75x50x1.5 hợp kim nhôm MC75x50x1.5-HKN 139,000
Máng cáp 75x50x2.0 hợp kim nhôm MC75x50x2.0-HKN 184,000
Máng cáp 100x50x1.5 hợp kim nhôm MC100x50x1.5-HKN 156,000
Máng cáp 100x50x2.0 hợp kim nhôm MC100x50x2.0-HKN 207,000
Máng cáp 150x50x1.5 hợp kim nhôm MC150x50x1.5-HKN 191,000
Máng cáp 150x50x2.0 hợp kim nhôm MC150x50x2.0-HKN 253,000
Máng cáp 200x50x1.5 hợp kim nhôm MC200x50x1.5-HKN 225,000
Máng cáp 200x50x2.0 hợp kim nhôm MC200x50x2.0-HKN 298,000
Máng cáp 250x50x1.5 hợp kim nhôm MC250x50x1.5-HKN 259,000
Máng cáp 250x50x2.0 hợp kim nhôm MC250x50x2.0-HKN 344,000
Máng cáp 300x50x1.5 hợp kim nhôm MC300x50x1.5-HKN 294,000
Máng cáp 300x50x2.0 hợp kim nhôm MC300x50x2.0-HKN 390,000
Máng cáp 400x50x1.5 hợp kim nhôm MC400x50x1.5-HKN 362,000
Máng cáp 400x50x2.0 hợp kim nhôm MC400x50x2.0-HKN 482,000
Máng cáp 75x75x1.5 hợp kim nhôm MC75x75x1.5-HKN 174,000
Máng cáp 75x75x2.0 hợp kim nhôm MC75x75x2.0-HKN 230,000
Máng cáp 100x75x1.5 hợp kim nhôm MC100x75x1.5-HKN 191,000
Máng cáp 100x75x2.0 hợp kim nhôm MC100x75x2.0-HKN 253,000
Máng cáp 150x75x1.5 hợp kim nhôm MC150x75x1.5-HKN 225,000
Máng cáp 150x75x2.0 hợp kim nhôm MC150x75x2.0-HKN 298,000
Máng cáp 200x75x1.5 hợp kim nhôm MC200x75x1.5-HKN 259,000
Máng cáp 200x75x2.0 hợp kim nhôm MC200x75x2.0-HKN 344,000
Máng cáp 250x75x1.5 hợp kim nhôm MC250x75x1.5-HKN 294,000
Máng cáp 250x75x2.0 hợp kim nhôm MC250x75x2.0-HKN 390,000
Máng cáp 300x75x1.5 hợp kim nhôm MC300x75x1.5-HKN 328,000
Máng cáp 300x75x2.0 hợp kim nhôm MC300x75x2.0-HKN 436,000
Máng cáp 400x75x1.5 hợp kim nhôm MC400x75x1.5-HKN 397,000
Máng cáp 400x75x2.0 hợp kim nhôm MC400x75x2.0-HKN 527,000
Máng cáp 100x100x1.5 hợp kim nhôm MC100x100x1.5-HKN 225,000
Máng cáp 100x100x2.0 hợp kim nhôm MC100x100x2.0-HKN 298,000
Máng cáp 150x100x1.5 hợp kim nhôm MC150x100x1.5-HKN 259,000
Máng cáp 150x100x2.0 hợp kim nhôm MC150x100x2.0-HKN 344,000
Máng cáp 200x100x1.5 hợp kim nhôm MC200x100x1.5-HKN 294,000
Máng cáp 200x100x2.0 hợp kim nhôm MC200x100x2.0-HKN 390,000
Máng cáp 250x100x1.5 hợp kim nhôm MC250x100x1.5-HKN 328,000
Máng cáp 250x100x2.0 hợp kim nhôm MC250x100x2.0-HKN 436,000
Máng cáp 300x100x1.5 hợp kim nhôm MC300x100x1.5-HKN 362,000
Máng cáp 300x100x2.0 hợp kim nhôm MC300x100x2.0-HKN 482,000
Máng cáp 400x100x1.5 hợp kim nhôm MC400x100x1.5-HKN 431,000
Máng cáp 400x100x2.0 hợp kim nhôm MC400x100x2.0-HKN 573,000