× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Sản phẩm Bảng giá Catalogues Old-Site Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUN placeTầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam call0274 3 801 016 call0274 3 969 848 call0274 3 969 849 phonelink_ring0903 988 018 Zalo phonelink_ring0903 988 010 Zalo scanner0274 3 801 017 emailinfo@thesun.vn homehttps://thesun.vn facebookFacebook personTwitter push_pinPinterest party_modeInstagram
menu

Bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện

Giá máng cáp

Giá máng sơn tĩnh điện Giá máng tôn tráng kẽm Giá máng mạ kẽm nóng Giá máng inox Giá máng nhôm Back

Giá máng cáp sơn tĩnh điện

Giá máng cáp 60x40x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-60x40

Mã sản phẩm: MC60x40x0.8-STD

Giá: 68,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 31 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 60x40x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-60x40

Mã sản phẩm: MC60x40x1.0-STD

Giá: 80,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 11 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 60x40x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-60x40

Mã sản phẩm: MC60x40x1.2-STD

Giá: 92,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 22 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 60x40x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-60x40

Mã sản phẩm: MC60x40x1.5-STD

Giá: 110,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 38 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 60x40x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-60x40

Mã sản phẩm: MC60x40x2.0-STD

Giá: 141,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 20 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 50x50x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-50x50

Mã sản phẩm: MC50x50x0.8-STD

Giá: 72,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 50x50x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-50x50

Mã sản phẩm: MC50x50x1.0-STD

Giá: 85,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 50x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-50x50

Mã sản phẩm: MC50x50x1.2-STD

Giá: 98,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 31 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 50x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-50x50

Mã sản phẩm: MC50x50x1.5-STD

Giá: 117,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 19 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 50x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-50x50

Mã sản phẩm: MC50x50x2.0-STD

Giá: 149,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 35 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x50x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x50

Mã sản phẩm: MC75x50x0.8-STD

Giá: 82,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 42 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x50x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x50

Mã sản phẩm: MC75x50x1.0-STD

Giá: 96,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x50

Mã sản phẩm: MC75x50x1.2-STD

Giá: 111,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.7/5 | 15 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x50

Mã sản phẩm: MC75x50x1.5-STD

Giá: 133,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 38 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x50

Mã sản phẩm: MC75x50x2.0-STD

Giá: 170,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 18 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x50

Mã sản phẩm: MC100x50x0.8-STD

Giá: 91,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x50

Mã sản phẩm: MC100x50x1.0-STD

Giá: 108,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 34 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x50

Mã sản phẩm: MC100x50x1.2-STD

Giá: 125,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 35 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x50

Mã sản phẩm: MC100x50x1.5-STD

Giá: 150,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 15 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x50

Mã sản phẩm: MC100x50x2.0-STD

Giá: 191,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 22 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x50

Mã sản phẩm: MC150x50x0.8-STD

Giá: 111,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.9/5 | 23 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x50

Mã sản phẩm: MC150x50x1.0-STD

Giá: 132,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.8/5 | 15 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x50

Mã sản phẩm: MC150x50x1.2-STD

Giá: 152,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 31 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x50

Mã sản phẩm: MC150x50x1.5-STD

Giá: 183,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 10 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x50

Mã sản phẩm: MC150x50x2.0-STD

Giá: 234,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x50

Mã sản phẩm: MC200x50x0.8-STD

Giá: 131,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 27 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x50

Mã sản phẩm: MC200x50x1.0-STD

Giá: 155,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 11 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x50

Mã sản phẩm: MC200x50x1.2-STD

Giá: 179,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.7/5 | 31 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x50

Mã sản phẩm: MC200x50x1.5-STD

Giá: 215,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 34 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x50

Mã sản phẩm: MC200x50x2.0-STD

Giá: 276,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 27 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x50x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x50

Mã sản phẩm: MC250x50x0.8-STD

Giá: 150,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x50x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x50

Mã sản phẩm: MC250x50x1.0-STD

Giá: 178,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.8/5 | 41 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x50

Mã sản phẩm: MC250x50x1.2-STD

Giá: 206,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 18 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x50

Mã sản phẩm: MC250x50x1.5-STD

Giá: 248,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.8/5 | 9 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x50

Mã sản phẩm: MC250x50x2.0-STD

Giá: 318,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 30 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x50

Mã sản phẩm: MC300x50x1.2-STD

Giá: 234,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 9 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x50

Mã sản phẩm: MC300x50x1.5-STD

Giá: 281,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 19 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x50

Mã sản phẩm: MC300x50x2.0-STD

Giá: 361,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.7/5 | 14 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x50

Mã sản phẩm: MC400x50x1.2-STD

Giá: 288,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 32 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x50

Mã sản phẩm: MC400x50x1.5-STD

Giá: 347,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.8/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x50

Mã sản phẩm: MC400x50x2.0-STD

Giá: 445,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 38 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x75x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x75

Mã sản phẩm: MC75x75x0.8-STD

Giá: 101,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 12 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x75x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x75

Mã sản phẩm: MC75x75x1.0-STD

Giá: 120,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 15 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x75x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x75

Mã sản phẩm: MC75x75x1.2-STD

Giá: 138,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 42 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x75x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x75

Mã sản phẩm: MC75x75x1.5-STD

Giá: 166,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 75x75x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-75x75

Mã sản phẩm: MC75x75x2.0-STD

Giá: 213,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.8/5 | 27 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x75

Mã sản phẩm: MC100x75x0.8-STD

Giá: 111,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.8/5 | 37 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x75

Mã sản phẩm: MC100x75x1.0-STD

Giá: 132,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x75

Mã sản phẩm: MC100x75x1.2-STD

Giá: 152,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 13 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x75

Mã sản phẩm: MC100x75x1.5-STD

Giá: 183,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x75

Mã sản phẩm: MC100x75x2.0-STD

Giá: 234,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x75

Mã sản phẩm: MC150x75x0.8-STD

Giá: 131,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 18 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x75

Mã sản phẩm: MC150x75x1.0-STD

Giá: 155,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 37 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x75

Mã sản phẩm: MC150x75x1.2-STD

Giá: 179,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.7/5 | 29 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x75

Mã sản phẩm: MC150x75x1.5-STD

Giá: 215,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.8/5 | 9 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x75

Mã sản phẩm: MC150x75x2.0-STD

Giá: 276,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 25 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x75

Mã sản phẩm: MC200x75x0.8-STD

Giá: 150,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 35 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x75

Mã sản phẩm: MC200x75x1.0-STD

Giá: 178,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 38 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x75

Mã sản phẩm: MC200x75x1.2-STD

Giá: 206,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 22 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x75

Mã sản phẩm: MC200x75x1.5-STD

Giá: 248,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 42 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x75

Mã sản phẩm: MC200x75x2.0-STD

Giá: 318,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 21 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x75x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x75

Mã sản phẩm: MC250x75x0.8-STD

Giá: 170,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 13 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x75x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x75

Mã sản phẩm: MC250x75x1.0-STD

Giá: 202,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 7 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x75x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x75

Mã sản phẩm: MC250x75x1.2-STD

Giá: 234,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 32 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x75x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x75

Mã sản phẩm: MC250x75x1.5-STD

Giá: 281,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.7/5 | 11 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x75x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x75

Mã sản phẩm: MC250x75x2.0-STD

Giá: 361,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.5/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x75

Mã sản phẩm: MC300x75x1.2-STD

Giá: 261,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.8/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x75

Mã sản phẩm: MC300x75x1.5-STD

Giá: 314,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 16 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x75

Mã sản phẩm: MC300x75x2.0-STD

Giá: 403,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x75

Mã sản phẩm: MC400x75x1.2-STD

Giá: 315,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 13 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x75

Mã sản phẩm: MC400x75x1.5-STD

Giá: 380,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 43 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x75

Mã sản phẩm: MC400x75x2.0-STD

Giá: 488,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 21 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x100

Mã sản phẩm: MC100x100x0.8-STD

Giá: 131,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 14 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x100

Mã sản phẩm: MC100x100x1.0-STD

Giá: 155,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.9/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x100

Mã sản phẩm: MC100x100x1.2-STD

Giá: 179,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 35 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x100

Mã sản phẩm: MC100x100x1.5-STD

Giá: 215,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 36 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-100x100

Mã sản phẩm: MC100x100x2.0-STD

Giá: 276,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x100

Mã sản phẩm: MC150x100x0.8-STD

Giá: 150,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x100

Mã sản phẩm: MC150x100x1.0-STD

Giá: 178,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 13 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x100

Mã sản phẩm: MC150x100x1.2-STD

Giá: 206,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.8/5 | 40 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x100

Mã sản phẩm: MC150x100x1.5-STD

Giá: 248,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 35 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-150x100

Mã sản phẩm: MC150x100x2.0-STD

Giá: 318,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.4/5 | 41 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x100

Mã sản phẩm: MC200x100x0.8-STD

Giá: 170,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.7/5 | 10 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x100

Mã sản phẩm: MC200x100x1.0-STD

Giá: 202,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.9/5 | 40 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x100

Mã sản phẩm: MC200x100x1.2-STD

Giá: 234,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4/5 | 19 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x100

Mã sản phẩm: MC200x100x1.5-STD

Giá: 281,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-200x100

Mã sản phẩm: MC200x100x2.0-STD

Giá: 361,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 13 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x100x0.8 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x100

Mã sản phẩm: MC250x100x0.8-STD

Giá: 190,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.2/5 | 36 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x100x1.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x100

Mã sản phẩm: MC250x100x1.0-STD

Giá: 225,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 31 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x100x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x100

Mã sản phẩm: MC250x100x1.2-STD

Giá: 261,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.1/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x100x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x100

Mã sản phẩm: MC250x100x1.5-STD

Giá: 314,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 19 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 250x100x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-250x100

Mã sản phẩm: MC250x100x2.0-STD

Giá: 403,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 32 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x100

Mã sản phẩm: MC300x100x1.2-STD

Giá: 288,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.6/5 | 41 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x100

Mã sản phẩm: MC300x100x1.5-STD

Giá: 347,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 31 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-300x100

Mã sản phẩm: MC300x100x2.0-STD

Giá: 445,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 3.8/5 | 42 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x100

Mã sản phẩm: MC400x100x1.2-STD

Giá: 342,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.9/5 | 22 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x100

Mã sản phẩm: MC400x100x1.5-STD

Giá: 413,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.5/5 | 15 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá máng cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện
hình ảnh máng cáp-400x100

Mã sản phẩm: MC400x100x2.0-STD

Giá: 530,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá máng cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.


Vote

Đánh giá: 4.3/5 | 33 người đánh giá

+ Mua hàng