× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Sản phẩm Bảng giá Catalogues Old-Site Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 12 Online
» 2298 Today
» 2832 Yesterday
» 5130 Week
» 53004 Month
» 53004 Year
» 1092807 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá thang cáp 2022

Giá thang cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện TC100x50x0.8-STD 109,000
Thang cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện TC100x50x1.0-STD 128,000
Thang cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện TC100x50x1.2-STD 148,000
Thang cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện TC100x50x1.5-STD 178,000
Thang cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện TC100x50x2.0-STD 227,000
Thang cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện TC150x50x0.8-STD 114,000
Thang cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện TC150x50x1.0-STD 135,000
Thang cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện TC150x50x1.2-STD 156,000
Thang cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện TC150x50x1.5-STD 187,000
Thang cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện TC150x50x2.0-STD 240,000
Thang cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện TC200x50x0.8-STD 120,000
Thang cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện TC200x50x1.0-STD 142,000
Thang cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện TC200x50x1.2-STD 164,000
Thang cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện TC200x50x1.5-STD 197,000
Thang cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện TC200x50x2.0-STD 252,000
Thang cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện TC300x50x1.2-STD 180,000
Thang cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện TC300x50x1.5-STD 216,000
Thang cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện TC300x50x2.0-STD 277,000
Thang cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện TC400x50x1.2-STD 196,000
Thang cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện TC400x50x1.5-STD 236,000
Thang cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện TC400x50x2.0-STD 302,000
Thang cáp 600x50x1.2 sơn tĩnh điện TC600x50x1.2-STD 228,000
Thang cáp 600x50x1.5 sơn tĩnh điện TC600x50x1.5-STD 274,000
Thang cáp 600x50x2.0 sơn tĩnh điện TC600x50x2.0-STD 351,000
Thang cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện TC100x75x0.8-STD 133,000
Thang cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện TC100x75x1.0-STD 157,000
Thang cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện TC100x75x1.2-STD 181,000
Thang cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện TC100x75x1.5-STD 218,000
Thang cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện TC100x75x2.0-STD 279,000
Thang cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện TC150x75x0.8-STD 138,000
Thang cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện TC150x75x1.0-STD 164,000
Thang cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện TC150x75x1.2-STD 189,000
Thang cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện TC150x75x1.5-STD 228,000
Thang cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện TC150x75x2.0-STD 291,000
Thang cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện TC200x75x0.8-STD 144,000
Thang cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện TC200x75x1.0-STD 171,000
Thang cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện TC200x75x1.2-STD 197,000
Thang cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện TC200x75x1.5-STD 237,000
Thang cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện TC200x75x2.0-STD 304,000
Thang cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện TC300x75x1.2-STD 213,000
Thang cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện TC300x75x1.5-STD 256,000
Thang cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện TC300x75x2.0-STD 328,000
Thang cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện TC400x75x1.2-STD 229,000
Thang cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện TC400x75x1.5-STD 276,000
Thang cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện TC400x75x2.0-STD 353,000
Thang cáp 600x75x1.2 sơn tĩnh điện TC600x75x1.2-STD 261,000
Thang cáp 600x75x1.5 sơn tĩnh điện TC600x75x1.5-STD 314,000
Thang cáp 600x75x2.0 sơn tĩnh điện TC600x75x2.0-STD 403,000
Thang cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện TC100x100x0.8-STD 157,000
Thang cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện TC100x100x1.0-STD 186,000
Thang cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện TC100x100x1.2-STD 215,000
Thang cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện TC100x100x1.5-STD 258,000
Thang cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện TC100x100x2.0-STD 330,000
Thang cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện TC150x100x0.8-STD 162,000
Thang cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện TC150x100x1.0-STD 192,000
Thang cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện TC150x100x1.2-STD 222,000
Thang cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện TC150x100x1.5-STD 268,000
Thang cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện TC150x100x2.0-STD 343,000
Thang cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện TC200x100x0.8-STD 168,000
Thang cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện TC200x100x1.0-STD 199,000
Thang cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện TC200x100x1.2-STD 230,000
Thang cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện TC200x100x1.5-STD 277,000
Thang cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện TC200x100x2.0-STD 355,000
Thang cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện TC300x100x1.2-STD 246,000
Thang cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện TC300x100x1.5-STD 296,000
Thang cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện TC300x100x2.0-STD 380,000
Thang cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện TC400x100x1.2-STD 262,000
Thang cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện TC400x100x1.5-STD 316,000
Thang cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện TC400x100x2.0-STD 405,000
Thang cáp 600x100x1.2 sơn tĩnh điện TC600x100x1.2-STD 294,000
Thang cáp 600x100x1.5 sơn tĩnh điện TC600x100x1.5-STD 354,000
Thang cáp 600x100x2.0 sơn tĩnh điện TC600x100x2.0-STD 454,000
Thang cáp 150x150x0.8 sơn tĩnh điện TC150x150x0.8-STD 210,000
Thang cáp 150x150x1.0 sơn tĩnh điện TC150x150x1.0-STD 249,000
Thang cáp 150x150x1.2 sơn tĩnh điện TC150x150x1.2-STD 289,000
Thang cáp 150x150x1.5 sơn tĩnh điện TC150x150x1.5-STD 348,000
Thang cáp 150x150x2.0 sơn tĩnh điện TC150x150x2.0-STD 446,000
Thang cáp 200x150x0.8 sơn tĩnh điện TC200x150x0.8-STD 216,000
Thang cáp 200x150x1.0 sơn tĩnh điện TC200x150x1.0-STD 256,000
Thang cáp 200x150x1.2 sơn tĩnh điện TC200x150x1.2-STD 297,000
Thang cáp 200x150x1.5 sơn tĩnh điện TC200x150x1.5-STD 357,000
Thang cáp 200x150x2.0 sơn tĩnh điện TC200x150x2.0-STD 458,000
Thang cáp 300x150x1.2 sơn tĩnh điện TC300x150x1.2-STD 313,000
Thang cáp 300x150x1.5 sơn tĩnh điện TC300x150x1.5-STD 377,000
Thang cáp 300x150x2.0 sơn tĩnh điện TC300x150x2.0-STD 483,000
Thang cáp 400x150x1.2 sơn tĩnh điện TC400x150x1.2-STD 329,000
Thang cáp 400x150x1.5 sơn tĩnh điện TC400x150x1.5-STD 396,000
Thang cáp 400x150x2.0 sơn tĩnh điện TC400x150x2.0-STD 508,000
Thang cáp 600x150x1.2 sơn tĩnh điện TC600x150x1.2-STD 360,000
Thang cáp 600x150x1.5 sơn tĩnh điện TC600x150x1.5-STD 434,000
Thang cáp 600x150x2.0 sơn tĩnh điện TC600x150x2.0-STD 558,000

Giá thang cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm TC100x50x0.8-TTK 85,000
Thang cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm TC100x50x1.0-TTK 105,000
Thang cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm TC100x50x1.2-TTK 125,000
Thang cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm TC100x50x1.5-TTK 154,000
Thang cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm TC100x50x2.0-TTK 204,000
Thang cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm TC150x50x0.8-TTK 90,000
Thang cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm TC150x50x1.0-TTK 111,000
Thang cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm TC150x50x1.2-TTK 131,000
Thang cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm TC150x50x1.5-TTK 163,000
Thang cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm TC150x50x2.0-TTK 215,000
Thang cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm TC200x50x0.8-TTK 94,000
Thang cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm TC200x50x1.0-TTK 116,000
Thang cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm TC200x50x1.2-TTK 138,000
Thang cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm TC200x50x1.5-TTK 171,000
Thang cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm TC200x50x2.0-TTK 226,000
Thang cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm TC300x50x1.2-TTK 151,000
Thang cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm TC300x50x1.5-TTK 188,000
Thang cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm TC300x50x2.0-TTK 248,000
Thang cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm TC400x50x1.2-TTK 165,000
Thang cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm TC400x50x1.5-TTK 204,000
Thang cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm TC400x50x2.0-TTK 270,000
Thang cáp 600x50x1.2 tôn tráng kẽm TC600x50x1.2-TTK 191,000
Thang cáp 600x50x1.5 tôn tráng kẽm TC600x50x1.5-TTK 238,000
Thang cáp 600x50x2.0 tôn tráng kẽm TC600x50x2.0-TTK 315,000
Thang cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm TC100x75x0.8-TTK 104,000
Thang cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm TC100x75x1.0-TTK 128,000
Thang cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm TC100x75x1.2-TTK 153,000
Thang cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm TC100x75x1.5-TTK 189,000
Thang cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm TC100x75x2.0-TTK 250,000
Thang cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm TC150x75x0.8-TTK 108,000
Thang cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm TC150x75x1.0-TTK 134,000
Thang cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm TC150x75x1.2-TTK 159,000
Thang cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm TC150x75x1.5-TTK 197,000
Thang cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm TC150x75x2.0-TTK 261,000
Thang cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm TC200x75x0.8-TTK 113,000
Thang cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm TC200x75x1.0-TTK 139,000
Thang cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm TC200x75x1.2-TTK 166,000
Thang cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm TC200x75x1.5-TTK 206,000
Thang cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm TC200x75x2.0-TTK 272,000
Thang cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm TC300x75x1.2-TTK 179,000
Thang cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm TC300x75x1.5-TTK 222,000
Thang cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm TC300x75x2.0-TTK 294,000
Thang cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm TC400x75x1.2-TTK 192,000
Thang cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm TC400x75x1.5-TTK 239,000
Thang cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm TC400x75x2.0-TTK 316,000
Thang cáp 600x75x1.2 tôn tráng kẽm TC600x75x1.2-TTK 219,000
Thang cáp 600x75x1.5 tôn tráng kẽm TC600x75x1.5-TTK 272,000
Thang cáp 600x75x2.0 tôn tráng kẽm TC600x75x2.0-TTK 361,000
Thang cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm TC100x100x0.8-TTK 122,000
Thang cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm TC100x100x1.0-TTK 151,000
Thang cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm TC100x100x1.2-TTK 180,000
Thang cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm TC100x100x1.5-TTK 224,000
Thang cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm TC100x100x2.0-TTK 296,000
Thang cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm TC150x100x0.8-TTK 127,000
Thang cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm TC150x100x1.0-TTK 157,000
Thang cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm TC150x100x1.2-TTK 187,000
Thang cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm TC150x100x1.5-TTK 232,000
Thang cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm TC150x100x2.0-TTK 307,000
Thang cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm TC200x100x0.8-TTK 131,000
Thang cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm TC200x100x1.0-TTK 162,000
Thang cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm TC200x100x1.2-TTK 194,000
Thang cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm TC200x100x1.5-TTK 240,000
Thang cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm TC200x100x2.0-TTK 318,000
Thang cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm TC300x100x1.2-TTK 207,000
Thang cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm TC300x100x1.5-TTK 257,000
Thang cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm TC300x100x2.0-TTK 340,000
Thang cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm TC400x100x1.2-TTK 220,000
Thang cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm TC400x100x1.5-TTK 274,000
Thang cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm TC400x100x2.0-TTK 363,000
Thang cáp 600x100x1.2 tôn tráng kẽm TC600x100x1.2-TTK 247,000
Thang cáp 600x100x1.5 tôn tráng kẽm TC600x100x1.5-TTK 307,000
Thang cáp 600x100x2.0 tôn tráng kẽm TC600x100x2.0-TTK 407,000
Thang cáp 150x150x0.8 tôn tráng kẽm TC150x150x0.8-TTK 164,000
Thang cáp 150x150x1.0 tôn tráng kẽm TC150x150x1.0-TTK 203,000
Thang cáp 150x150x1.2 tôn tráng kẽm TC150x150x1.2-TTK 242,000
Thang cáp 150x150x1.5 tôn tráng kẽm TC150x150x1.5-TTK 301,000
Thang cáp 150x150x2.0 tôn tráng kẽm TC150x150x2.0-TTK 400,000
Thang cáp 200x150x0.8 tôn tráng kẽm TC200x150x0.8-TTK 168,000
Thang cáp 200x150x1.0 tôn tráng kẽm TC200x150x1.0-TTK 208,000
Thang cáp 200x150x1.2 tôn tráng kẽm TC200x150x1.2-TTK 249,000
Thang cáp 200x150x1.5 tôn tráng kẽm TC200x150x1.5-TTK 310,000
Thang cáp 200x150x2.0 tôn tráng kẽm TC200x150x2.0-TTK 411,000
Thang cáp 300x150x1.2 tôn tráng kẽm TC300x150x1.2-TTK 262,000
Thang cáp 300x150x1.5 tôn tráng kẽm TC300x150x1.5-TTK 326,000
Thang cáp 300x150x2.0 tôn tráng kẽm TC300x150x2.0-TTK 433,000
Thang cáp 400x150x1.2 tôn tráng kẽm TC400x150x1.2-TTK 275,000
Thang cáp 400x150x1.5 tôn tráng kẽm TC400x150x1.5-TTK 343,000
Thang cáp 400x150x2.0 tôn tráng kẽm TC400x150x2.0-TTK 455,000
Thang cáp 600x150x1.2 tôn tráng kẽm TC600x150x1.2-TTK 302,000
Thang cáp 600x150x1.5 tôn tráng kẽm TC600x150x1.5-TTK 376,000
Thang cáp 600x150x2.0 tôn tráng kẽm TC600x150x2.0-TTK 499,000

Giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x50x1.5-KNN 200,000
Thang cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x50x2.0-KNN 265,000
Thang cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x50x1.5-KNN 211,000
Thang cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x50x2.0-KNN 280,000
Thang cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x50x1.5-KNN 222,000
Thang cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x50x2.0-KNN 294,000
Thang cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x50x1.5-KNN 244,000
Thang cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x50x2.0-KNN 323,000
Thang cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x50x1.5-KNN 266,000
Thang cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x50x2.0-KNN 352,000
Thang cáp 600x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x50x1.5-KNN 309,000
Thang cáp 600x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x50x2.0-KNN 410,000
Thang cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x75x1.5-KNN 246,000
Thang cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x75x2.0-KNN 325,000
Thang cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x75x1.5-KNN 257,000
Thang cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x75x2.0-KNN 340,000
Thang cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x75x1.5-KNN 267,000
Thang cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x75x2.0-KNN 354,000
Thang cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x75x1.5-KNN 289,000
Thang cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x75x2.0-KNN 383,000
Thang cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x75x1.5-KNN 311,000
Thang cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x75x2.0-KNN 412,000
Thang cáp 600x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x75x1.5-KNN 354,000
Thang cáp 600x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x75x2.0-KNN 471,000
Thang cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x100x1.5-KNN 291,000
Thang cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x100x2.0-KNN 386,000
Thang cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x100x1.5-KNN 302,000
Thang cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x100x2.0-KNN 400,000
Thang cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x100x1.5-KNN 313,000
Thang cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x100x2.0-KNN 415,000
Thang cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x100x1.5-KNN 335,000
Thang cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x100x2.0-KNN 444,000
Thang cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x100x1.5-KNN 356,000
Thang cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x100x2.0-KNN 473,000
Thang cáp 600x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x100x1.5-KNN 400,000
Thang cáp 600x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x100x2.0-KNN 531,000
Thang cáp 150x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x150x1.5-KNN 393,000
Thang cáp 150x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x150x2.0-KNN 521,000
Thang cáp 200x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x150x1.5-KNN 403,000
Thang cáp 200x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x150x2.0-KNN 536,000
Thang cáp 300x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x150x1.5-KNN 425,000
Thang cáp 300x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x150x2.0-KNN 565,000
Thang cáp 400x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x150x1.5-KNN 447,000
Thang cáp 400x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x150x2.0-KNN 594,000
Thang cáp 600x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x150x1.5-KNN 490,000
Thang cáp 600x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x150x2.0-KNN 652,000

Giá thang cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 inox 304 TC100x50x0.8-INO 274,000
Thang cáp 100x50x1.0 inox 304 TC100x50x1.0-INO 341,000
Thang cáp 100x50x1.2 inox 304 TC100x50x1.2-INO 408,000
Thang cáp 100x50x1.5 inox 304 TC100x50x1.5-INO 509,000
Thang cáp 100x50x2.0 inox 304 TC100x50x2.0-INO 677,000
Thang cáp 150x50x0.8 inox 304 TC150x50x0.8-INO 289,000
Thang cáp 150x50x1.0 inox 304 TC150x50x1.0-INO 360,000
Thang cáp 150x50x1.2 inox 304 TC150x50x1.2-INO 431,000
Thang cáp 150x50x1.5 inox 304 TC150x50x1.5-INO 537,000
Thang cáp 150x50x2.0 inox 304 TC150x50x2.0-INO 714,000
Thang cáp 200x50x0.8 inox 304 TC200x50x0.8-INO 304,000
Thang cáp 200x50x1.0 inox 304 TC200x50x1.0-INO 379,000
Thang cáp 200x50x1.2 inox 304 TC200x50x1.2-INO 454,000
Thang cáp 200x50x1.5 inox 304 TC200x50x1.5-INO 565,000
Thang cáp 200x50x2.0 inox 304 TC200x50x2.0-INO 752,000
Thang cáp 300x50x1.2 inox 304 TC300x50x1.2-INO 499,000
Thang cáp 300x50x1.5 inox 304 TC300x50x1.5-INO 622,000
Thang cáp 300x50x2.0 inox 304 TC300x50x2.0-INO 827,000
Thang cáp 400x50x1.2 inox 304 TC400x50x1.2-INO 544,000
Thang cáp 400x50x1.5 inox 304 TC400x50x1.5-INO 678,000
Thang cáp 400x50x2.0 inox 304 TC400x50x2.0-INO 902,000
Thang cáp 600x50x1.2 inox 304 TC600x50x1.2-INO 634,000
Thang cáp 600x50x1.5 inox 304 TC600x50x1.5-INO 791,000
Thang cáp 600x50x2.0 inox 304 TC600x50x2.0-INO 1,052,000
Thang cáp 100x75x0.8 inox 304 TC100x75x0.8-INO 337,000
Thang cáp 100x75x1.0 inox 304 TC100x75x1.0-INO 420,000
Thang cáp 100x75x1.2 inox 304 TC100x75x1.2-INO 502,000
Thang cáp 100x75x1.5 inox 304 TC100x75x1.5-INO 626,000
Thang cáp 100x75x2.0 inox 304 TC100x75x2.0-INO 833,000
Thang cáp 150x75x0.8 inox 304 TC150x75x0.8-INO 352,000
Thang cáp 150x75x1.0 inox 304 TC150x75x1.0-INO 439,000
Thang cáp 150x75x1.2 inox 304 TC150x75x1.2-INO 525,000
Thang cáp 150x75x1.5 inox 304 TC150x75x1.5-INO 655,000
Thang cáp 150x75x2.0 inox 304 TC150x75x2.0-INO 871,000
Thang cáp 200x75x0.8 inox 304 TC200x75x0.8-INO 367,000
Thang cáp 200x75x1.0 inox 304 TC200x75x1.0-INO 457,000
Thang cáp 200x75x1.2 inox 304 TC200x75x1.2-INO 548,000
Thang cáp 200x75x1.5 inox 304 TC200x75x1.5-INO 683,000
Thang cáp 200x75x2.0 inox 304 TC200x75x2.0-INO 908,000
Thang cáp 300x75x1.2 inox 304 TC300x75x1.2-INO 593,000
Thang cáp 300x75x1.5 inox 304 TC300x75x1.5-INO 739,000
Thang cáp 300x75x2.0 inox 304 TC300x75x2.0-INO 984,000
Thang cáp 400x75x1.2 inox 304 TC400x75x1.2-INO 638,000
Thang cáp 400x75x1.5 inox 304 TC400x75x1.5-INO 796,000
Thang cáp 400x75x2.0 inox 304 TC400x75x2.0-INO 1,059,000
Thang cáp 600x75x1.2 inox 304 TC600x75x1.2-INO 728,000
Thang cáp 600x75x1.5 inox 304 TC600x75x1.5-INO 908,000
Thang cáp 600x75x2.0 inox 304 TC600x75x2.0-INO 1,209,000
Thang cáp 100x100x0.8 inox 304 TC100x100x0.8-INO 400,000
Thang cáp 100x100x1.0 inox 304 TC100x100x1.0-INO 498,000
Thang cáp 100x100x1.2 inox 304 TC100x100x1.2-INO 596,000
Thang cáp 100x100x1.5 inox 304 TC100x100x1.5-INO 744,000
Thang cáp 100x100x2.0 inox 304 TC100x100x2.0-INO 990,000
Thang cáp 150x100x0.8 inox 304 TC150x100x0.8-INO 415,000
Thang cáp 150x100x1.0 inox 304 TC150x100x1.0-INO 517,000
Thang cáp 150x100x1.2 inox 304 TC150x100x1.2-INO 619,000
Thang cáp 150x100x1.5 inox 304 TC150x100x1.5-INO 772,000
Thang cáp 150x100x2.0 inox 304 TC150x100x2.0-INO 1,027,000
Thang cáp 200x100x0.8 inox 304 TC200x100x0.8-INO 430,000
Thang cáp 200x100x1.0 inox 304 TC200x100x1.0-INO 536,000
Thang cáp 200x100x1.2 inox 304 TC200x100x1.2-INO 642,000
Thang cáp 200x100x1.5 inox 304 TC200x100x1.5-INO 800,000
Thang cáp 200x100x2.0 inox 304 TC200x100x2.0-INO 1,065,000
Thang cáp 300x100x1.2 inox 304 TC300x100x1.2-INO 687,000
Thang cáp 300x100x1.5 inox 304 TC300x100x1.5-INO 857,000
Thang cáp 300x100x2.0 inox 304 TC300x100x2.0-INO 1,140,000
Thang cáp 400x100x1.2 inox 304 TC400x100x1.2-INO 732,000
Thang cáp 400x100x1.5 inox 304 TC400x100x1.5-INO 913,000
Thang cáp 400x100x2.0 inox 304 TC400x100x2.0-INO 1,215,000
Thang cáp 600x100x1.2 inox 304 TC600x100x1.2-INO 822,000
Thang cáp 600x100x1.5 inox 304 TC600x100x1.5-INO 1,026,000
Thang cáp 600x100x2.0 inox 304 TC600x100x2.0-INO 1,366,000
Thang cáp 150x150x0.8 inox 304 TC150x150x0.8-INO 540,000
Thang cáp 150x150x1.0 inox 304 TC150x150x1.0-INO 673,000
Thang cáp 150x150x1.2 inox 304 TC150x150x1.2-INO 807,000
Thang cáp 150x150x1.5 inox 304 TC150x150x1.5-INO 1,007,000
Thang cáp 150x150x2.0 inox 304 TC150x150x2.0-INO 1,341,000
Thang cáp 200x150x0.8 inox 304 TC200x150x0.8-INO 555,000
Thang cáp 200x150x1.0 inox 304 TC200x150x1.0-INO 692,000
Thang cáp 200x150x1.2 inox 304 TC200x150x1.2-INO 829,000
Thang cáp 200x150x1.5 inox 304 TC200x150x1.5-INO 1,035,000
Thang cáp 200x150x2.0 inox 304 TC200x150x2.0-INO 1,378,000
Thang cáp 300x150x1.2 inox 304 TC300x150x1.2-INO 875,000
Thang cáp 300x150x1.5 inox 304 TC300x150x1.5-INO 1,092,000
Thang cáp 300x150x2.0 inox 304 TC300x150x2.0-INO 1,453,000
Thang cáp 400x150x1.2 inox 304 TC400x150x1.2-INO 920,000
Thang cáp 400x150x1.5 inox 304 TC400x150x1.5-INO 1,148,000
Thang cáp 400x150x2.0 inox 304 TC400x150x2.0-INO 1,529,000
Thang cáp 600x150x1.2 inox 304 TC600x150x1.2-INO 1,010,000
Thang cáp 600x150x1.5 inox 304 TC600x150x1.5-INO 1,261,000
Thang cáp 600x150x2.0 inox 304 TC600x150x2.0-INO 1,679,000