THE SUN CORPORATION

Cable tray system and electrical enclosures

Tax ID: 3700 919 919 - Address: 16th Floor Becamex Tower, No. 230 Binh Duong Avenue, Binh Duong Province, Vietnam

Test reports

Trunking test report by QUATEST 3
Thử nghiệm máng cáp quatest 3 Thử tải máng cáp NEMA VE 1-2002; thử lớp sơn phủ máng cáp TCVN 4392:1986 Kết quả thử kéo máng cáp tiêu chuẩn TCVN 197:2002 - máng cáp Yến Lê Thử kéo máng cáp tiêu chuẩn TCVN 197:2002 - Vật liệu kim loại - thử kéo ở nhiệt độ thường
Cable tray test report by QUATEST 3
Thử nghiệm khay cáp quatest 3 Thử tải khay cáp NEMA VE 1-2002; thử lớp sơn phủ khay cáp TCVN 4392:1986 Kết quả thử kéo khay cáp tiêu chuẩn TCVN 197:2002 - khay cáp Yến Lê Thử kéo khay cáp tiêu chuẩn TCVN 197:2002 - Vật liệu kim loại - thử kéo ở nhiệt độ thường
Cable ladder test report by QUATEST 3
Thử nghiệm thang cáp quatest 3 Thử tải thang cáp NEMA VE 1-2002; thử lớp sơn phủ thang cáp TCVN 4392:1986 Kết quả thử kéo thang cáp tiêu chuẩn TCVN 197:2002 - thang cáp Yến Lê Thử kéo thang cáp tiêu chuẩn TCVN 197:2002 - Vật liệu kim loại - thử kéo ở nhiệt độ thường
Enclosure test report by QUATEST 3

Updating...

Product list
Social network
Review
Cable trunking
Rated: 4.8 / 5 based on 179 customer reviews
Price: 2.7 USD
Product description: Powder coating, pre-galvanized, hot dipped galvanized cable trunking Powder coating, pre-galvanized, hot dipped galvanized cable trunking
Cable ladder
Rated: 4.9 / 5 based on 138 customer reviews
Price: 3.2 USD
Product description: Powder coating, pre-galvanized, hot dipped galvanized cable ladder Powder coating, pre-galvanized, hot dipped galvanized cable ladder
Cable tray
Rated: 4.5 / 5 based on 256 customer reviews
Price: 2.9 USD
Product description: Powder coating, pre-galvanized, hot dipped galvanized cable tray Powder coating, pre-galvanized, hot dipped galvanized cable tray
Wire mesh cable tray
Rated: 4.8 / 5 based on 68 customer reviews
Price: 2 USD
Product description: Mesh cable tray, wire mesh cable tray Mesh cable tray, wire mesh cable tray
Electrical enclosures
Rated: 4.5 / 5 based on 86 customer reviews
Price: 7.5 USD
Product description: Powder coating, stainless steel enclosure Powder coating, stainless steel enclosure
Wall mounted enclosure
Rated: 4.2 / 5 based on 218 customer reviews
Price: 7.3 USD
Product description: Wall mounted enclosure, water resistant enclosure water resistant enclosure
Stainless steel enclosures
Rated: 4.0 / 5 based on 79 customer reviews
Price: 72 USD
Product description: Stainless steel enclosures stainless steel enclosures

Images

 • Máng cáp đột lỗ
  Máng cáp sơn tĩnh điện
  Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
  Thang cáp sơn tĩnh điện
  Máng cáp dạng lưới, wire mesh cable tray
  Lắp ráp tủ điện
 • tủ điện
  Bán thành phẩm
  Bộ điều khiển máy đột CNC
  Bộ điều khiển máy chấn CNC
  Máy chấn CNC
  Máy đột dập CNC
 • Máy đột dập
  Máy mài từ
  Tủ trạm
  Xưởng sản xuất
  Tủ có chân
  Tủ mái che, tủ ngoài trời