CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUN

Thang cáp, máng cáp, khay cáp, vỏ tủ điện, phụ kiện lắp đặt

Mã số thuế: 3700 919 919 - Địa chỉ: Tầng 16 Tòa Nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Hướng dẫn chọn thang cáp, máng cáp

Các định nghĩa

 • Các kích thước tính theo đơn vị mm
 • OD: đường kính cáp (bao gồm lớp cách điện, chống nhiễu)
 • OD1...ODn: đường kính cáp chủng loại 1...n
 • ODmax: đường kính loại cáp lớn nhất
 • m1...mn: số lượng cáp chủng loại 1...n
 • d: khoảng cách giữa các sợi cáp
 • S: % khoảng trống dự phòng (để lắp đặt thêm cáp sau này)
 • TOD: tổng đường kính các sợi cáp
 • TW: tổng chiều ngang cáp lắp đặt bao gồm khoảng cách giữa các sợi cáp
 • TS: tổng diện tích mặt cắt ngang lắp đặt cáp bao gồm dự phòng
 • F: % diện tích lắp đặt 40% ÷ 60%
 • SC: diện tích mặt cắt ngang thang máng cáp cần thiết để lắp đặt cáp
 • R: bán kính của co, tê, thập

Công thức tính

Tính tổng đường kính các sợi cáp TOD = OD1*m1+ ... +ODn*mn

Tính tổng chiều ngang cáp lắp đặt bao gồm khoảng cách giữa các sợi cáp TW = (TOD+d*(m1+...+mn))

Tính tổng diện tích mặt cắt ngang lắp đặt cáp bao gồm dự phòng TS = (TW*ODmax)*(1+s/100))

Diện tích mặt cắt ngang thang máng cáp cần thiết để lắp đặt cáp SC = TS*(1+F/100)

Chọn thang máng cáp có chiều cao khả dụng (H)> ODmax từ đó tính ra chiều ngang khả dụng (W) > SC/H

Tính bán kính co, tê, thập R = 10*ODmax

Ví dụ

Tính kích thước máng cáp dùng để lắp đặt cáp với khoảng cách giữa các sợi cáp d=5mm, dự phòng 20%, diện tích lắp F=50%, số lượng và chủng loại như sau:

 • Cáp Cadivi CVV 240mm2 -> OD=26.6mm. Số lượng = 3
 • Cáp Cadivi CVV 185mm2 -> OD=23.8mm. Số lượng = 1
 • Cáp Cadivi CVV 95mm2 -> OD=17.9mm. Số lượng = 3
 • Cáp Cadivi CVV 50mm2 -> OD=13.9mm. Số lượng = 4
 • Cáp Cadivi CVV 16mm2 -> OD=9.6mm. Số lượng = 2

Tính TOD = 26.6*3+23.8*1+17.9*3+13.9*4+9.6*2 = 232.1

Tính TW = 232.1+5*(3+1+3+4+2) = 297.1

Tính TS = 297.1*26.6*(1+20/100) = 9483

Tính SC = 9483*(1+50/100) = 14225

Với máng cáp có H = 50 -> W = 14225/50 = 284.5 -> Chọn máng cáp H = 50mm, W = 300mm

Với máng cáp có H = 100 -> W = 14225/100 = 142.25 -> Chọn máng cáp H = 100mm, W = 150mm

Tính R = 10*26.6 = 266 -> Chọn bán kính co, tê, thập R = 300mm

Review

Thang máng cáp

Đánh giá:4/5 | 45 người đánh giá

Giá từ: 40.000VND
Mô tả: Máng cáp sơn tĩnh điện, máng cáp mạ kẽm nhúng nóng, máng cáp tôn tráng kẽm Máng cáp - Trunking - Hộp cáp

Giá từ:60.000VND
Mô tả: Thang cáp sơn tĩnh điện, thang cáp mạ kẽm nhúng nóng, thang cáp tôn tráng kẽm Thang cáp - thang máng cáp - cable ladder

Giá từ:45.000VND
Mô tả: Khay cáp sơn tĩnh điện, khay cáp mạ kẽm nhúng nóng, khay cáp tôn tráng kẽm khay cáp - máng cáp đột lỗ - cable tray

Giá từ: 50.000VND
Mô tả: Máng cáp dạng lưới, máng lưới, wire mesh cable tray Máng cáp dạng lưới - máng lưới - wire mesh cable tray

Vỏ tủ điện

Giá từ: 165.000 VNĐ
Mô tả: Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện, vỏ tủ điện inox tủ điện kín nước tủ điện kín nước mái che

Images

 • Máng cáp đột lỗ
  Máng cáp sơn tĩnh điện
  Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
  Thang cáp sơn tĩnh điện
  Máng cáp dạng lưới, wire mesh cable tray
  Lắp ráp tủ điện
 • tủ điện
  Bán thành phẩm
  Bộ điều khiển máy đột CNC
  Bộ điều khiển máy chấn CNC
  Máy chấn CNC
  Máy đột dập CNC
 • Máy đột dập
  Máy mài từ
  Tủ trạm
  Xưởng sản xuất
  Tủ có chân
  Tủ mái che, tủ ngoài trời