<%@ Page Language="C#"%> <% double rate=4.5; int count=11;%> Máng lưới inox 304 - máng cáp lưới inox 304 - giá máng lưới inox 304 - máng cáp dạng lưới inox 304 - mang luoi inox

CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUN

Thang cáp, máng cáp, khay cáp, vỏ tủ điện, phụ kiện lắp đặt

Mã số thuế: 3700 919 919 - Địa chỉ: Tầng 16 Tòa Nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Sản phẩm: Máng cáp dạng lưới - Wire mesh tray

máng cáp dạng lưới, máng lưới
 • Máng cáp dạng lưới inox 304 hay còn gọi là máng lưới inox304 có ưu điểm là nhẹ, dễ dàng và linh hoạt trong việc lắp đặt.
 • Được chế tạo từ sợi inox304, hàn thành lưới sau đó uốn thành hình dạng phù hợp. Thích hợp cho việc đỡ cáp với giá thành thấp.
 • Vật liệu: Thép không rỉ SS304 (inox 304).
 • Đường kính sợi lưới: 5.0mm.
 • Chiều cao: 50mm, 100mm
 • Chiều rộng: 50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
 • Chiều dài: 3000mm
 • Các kích thước khác theo yêu cầu khách hàng.
Máng cáp dạng lưới inox 304 H=50
Máng cáp dạng lưới inox 304 50x50x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 50x50 inox 304: 204.000VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 50x100x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 50x100 inox 304: 252.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 50x200x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 50x200 inox 304: 348.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 50x300x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 50x300 inox 304: 443.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 50x400x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 50x400 inox 304: 539.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 50x500x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 50x500 inox 304: 634.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%

Máng cáp dạng lưới inox 304 H=100
Máng cáp dạng lưới inox 304 100x100x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 100x100 inox 304: 348.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 100x200x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 100x200 inox 304: 443.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 100x300x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 100x300 inox 304: 539.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 100x400x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 100x400 inox 304: 634.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Máng cáp dạng lưới inox 304 100x500x5mm
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá máng lưới 100x500 inox 304: 730.000 VND/m

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng có số lượng từ 100m trở lên
Giá chưa bao gồm VAT 10%

Phụ kiện nối máng lưới inox 304
Kẹp nối máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá kẹp nối máng lưới inox 304: 12.000 VND/bộ

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho đơn hàng đi kèm máng lưới
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Thanh nối thẳng máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá thanh nối thẳng máng lưới inox 304: 70.000 VND/bộ

Ghi chú: 01 bộ bao gồm 01 thanh thẳng + 03 bulong kẹp
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Thanh nối co máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá thanh nối co máng lưới inox 304: 100.000 VND/bộ

Ghi chú: 01 bộ bao gồm 01 thanh co + 05 bulong kẹp
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Thanh nối co lên xuống máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá thanh nối co máng lưới inox 304: 100.000 VND/bộ

Ghi chú: 01 bộ bao gồm 01 bộ thanh co + 05 bulong kẹp
Giá chưa bao gồm VAT 10%

Treo, đỡ máng lưới inox 304
Thanh Omega đỡ máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá thanh Omega đỡ máng lưới W100 inox 304: 25.000 VND/thanh

Giá thanh Omega đỡ máng lưới W200 inox 304: 75.000 VND/thanh

Giá thanh Omega đỡ máng lưới W300 inox 304: 105.000 VND/thanh

Giá thanh Omega đỡ máng lưới W400 inox 304: 135.000 VND/thanh

Giá thanh Omega đỡ máng lưới W500 inox 304: 165.000 VND/thanh

Ghi chú: Độ dày thanh Omega = 2.0mm.
Chiều dài thanh đỡ (mm) = chiều rộng máng lưới (mm) + 50mm
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Bát treo máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá bát treo máng lưới W50 inox 304: 25.000 VND/thanh

Giá bát treo máng lưới W100 inox 304: 50.000 VND/thanh

Giá bát treo máng lưới W200 inox 304: 65.000 VND/thanh

Ghi chú: Độ dày bát treo = 2.0mm.
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Tay đỡ gắn tường máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá tay đỡ máng lưới W100 inox 304: 150.000 VND/thanh

Giá tay đỡ máng lưới W200 inox 304: 180.000 VND/thanh

Giá tay đỡ máng lưới W300 inox 304: 210.000 VND/thanh

Giá tay đỡ máng lưới W400 inox 304: 240.000 VND/thanh

Giá tay đỡ máng lưới W500 inox 304: 270.000 VND/thanh

Ghi chú: Độ dày tay đỡ = 2.0mm.
Chiều dài tay đỡ (mm) = chiều rộng máng lưới (mm) + 50mm
Giá chưa bao gồm VAT 10%


Tay đỡ Omega gắn tường máng lưới inox 304
Đánh giá:<%=rate%>/5 | <%=count%> người đánh giá

Vật liệu: Inox 304

Giá tay đỡ Omega máng lưới W100 inox 304: 150.000 VND/thanh

Giá tay đỡ Omega máng lưới W200 inox 304: 180.000 VND/thanh

Giá tay đỡ Omega máng lưới W300 inox 304: 210.000 VND/thanh

Giá tay đỡ Omega máng lưới W400 inox 304: 240.000 VND/thanh

Giá tay đỡ Omega máng lưới W500 inox 304: 270.000 VND/thanh

Ghi chú: Độ dày tay đỡ = 2.0mm.
Chiều dài tay đỡ (mm) = chiều rộng máng lưới (mm) + 50mm
Giá chưa bao gồm VAT 10%

Images

 • Máng cáp đột lỗ
  Máng cáp sơn tĩnh điện
  Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
  Thang cáp sơn tĩnh điện
  Máng cáp dạng lưới, wire mesh cable tray
  Lắp ráp tủ điện
 • tủ điện
  Bán thành phẩm
  Bộ điều khiển máy đột CNC
  Bộ điều khiển máy chấn CNC
  Máy chấn CNC
  Máy đột dập CNC
 • Máy đột dập
  Máy mài từ
  Tủ trạm
  Xưởng sản xuất
  Tủ có chân
  Tủ mái che, tủ ngoài trời