× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Tiếng Việt VN flag Home About Us Products Prices Catalogues Contact Gallery
counter Visitor Statistics
» 1 Online
» 6 Today
» 9 Yesterday
» 15 This Week
» 78 This Month
» 910 This Year
» 1011629 Total
THE SUN CORPORATION placeThe 16th Floor Becamex Tower, No. 230 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam call0274 3 801 016 call0274 3 969 848 call0274 3 969 849 Zalo 0903 988 018 Zalo 0903 988 010 Fax 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram
menu

Bảng giá khay cáp hợp kim nhôm

Giá khay cáp

Giá khay sơn tĩnh điện Giá khay tôn tráng kẽm Giá khay mạ kẽm nóng Giá khay inox Giá khay nhôm Back

Giá khay cáp hợp kim nhôm

Giá khay cáp 60x40x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-60x40

Mã sản phẩm: KC60x40x1.5-HKN

Giá: 117,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4/5 | 33 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 60x40x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-60x40

Mã sản phẩm: KC60x40x2.0-HKN

Giá: 154,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.7/5 | 8 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 50x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-50x50

Mã sản phẩm: KC50x50x1.5-HKN

Giá: 124,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.4/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 50x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-50x50

Mã sản phẩm: KC50x50x2.0-HKN

Giá: 164,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.8/5 | 21 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 75x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-75x50

Mã sản phẩm: KC75x50x1.5-HKN

Giá: 141,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4/5 | 17 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 75x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-75x50

Mã sản phẩm: KC75x50x2.0-HKN

Giá: 187,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.9/5 | 20 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 100x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-100x50

Mã sản phẩm: KC100x50x1.5-HKN

Giá: 159,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.9/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 100x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-100x50

Mã sản phẩm: KC100x50x2.0-HKN

Giá: 210,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.5/5 | 37 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 150x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-150x50

Mã sản phẩm: KC150x50x1.5-HKN

Giá: 194,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.8/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 150x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-150x50

Mã sản phẩm: KC150x50x2.0-HKN

Giá: 257,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.5/5 | 31 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 200x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-200x50

Mã sản phẩm: KC200x50x1.5-HKN

Giá: 229,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.6/5 | 32 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 200x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-200x50

Mã sản phẩm: KC200x50x2.0-HKN

Giá: 303,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.6/5 | 18 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 250x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-250x50

Mã sản phẩm: KC250x50x1.5-HKN

Giá: 264,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.9/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 250x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-250x50

Mã sản phẩm: KC250x50x2.0-HKN

Giá: 350,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4/5 | 32 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 300x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-300x50

Mã sản phẩm: KC300x50x1.5-HKN

Giá: 299,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.6/5 | 9 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 300x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-300x50

Mã sản phẩm: KC300x50x2.0-HKN

Giá: 396,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.9/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 400x50x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-400x50

Mã sản phẩm: KC400x50x1.5-HKN

Giá: 368,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.8/5 | 17 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 400x50x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-400x50

Mã sản phẩm: KC400x50x2.0-HKN

Giá: 489,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.8/5 | 30 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 75x75x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-75x75

Mã sản phẩm: KC75x75x1.5-HKN

Giá: 176,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.8/5 | 34 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 75x75x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-75x75

Mã sản phẩm: KC75x75x2.0-HKN

Giá: 233,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.2/5 | 17 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 100x75x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-100x75

Mã sản phẩm: KC100x75x1.5-HKN

Giá: 194,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.9/5 | 10 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 100x75x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-100x75

Mã sản phẩm: KC100x75x2.0-HKN

Giá: 257,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.7/5 | 11 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 150x75x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-150x75

Mã sản phẩm: KC150x75x1.5-HKN

Giá: 229,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.8/5 | 13 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 150x75x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-150x75

Mã sản phẩm: KC150x75x2.0-HKN

Giá: 303,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.2/5 | 18 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 200x75x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-200x75

Mã sản phẩm: KC200x75x1.5-HKN

Giá: 264,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.6/5 | 12 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 200x75x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-200x75

Mã sản phẩm: KC200x75x2.0-HKN

Giá: 350,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.4/5 | 29 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 250x75x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-250x75

Mã sản phẩm: KC250x75x1.5-HKN

Giá: 299,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.7/5 | 17 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 250x75x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-250x75

Mã sản phẩm: KC250x75x2.0-HKN

Giá: 396,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.5/5 | 40 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 300x75x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-300x75

Mã sản phẩm: KC300x75x1.5-HKN

Giá: 333,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.3/5 | 28 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 300x75x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-300x75

Mã sản phẩm: KC300x75x2.0-HKN

Giá: 443,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.8/5 | 39 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 400x75x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-400x75

Mã sản phẩm: KC400x75x1.5-HKN

Giá: 403,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.6/5 | 24 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 400x75x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-400x75

Mã sản phẩm: KC400x75x2.0-HKN

Giá: 536,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.8/5 | 34 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 100x100x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-100x100

Mã sản phẩm: KC100x100x1.5-HKN

Giá: 229,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.8/5 | 16 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 100x100x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-100x100

Mã sản phẩm: KC100x100x2.0-HKN

Giá: 303,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.2/5 | 16 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 150x100x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-150x100

Mã sản phẩm: KC150x100x1.5-HKN

Giá: 264,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.4/5 | 13 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 150x100x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-150x100

Mã sản phẩm: KC150x100x2.0-HKN

Giá: 350,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.3/5 | 9 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 200x100x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-200x100

Mã sản phẩm: KC200x100x1.5-HKN

Giá: 299,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.8/5 | 25 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 200x100x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-200x100

Mã sản phẩm: KC200x100x2.0-HKN

Giá: 396,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.3/5 | 15 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 250x100x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-250x100

Mã sản phẩm: KC250x100x1.5-HKN

Giá: 333,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.2/5 | 7 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 250x100x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-250x100

Mã sản phẩm: KC250x100x2.0-HKN

Giá: 443,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.2/5 | 18 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 300x100x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-300x100

Mã sản phẩm: KC300x100x1.5-HKN

Giá: 368,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.3/5 | 36 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 300x100x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-300x100

Mã sản phẩm: KC300x100x2.0-HKN

Giá: 489,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.9/5 | 15 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 400x100x1.5 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-400x100

Mã sản phẩm: KC400x100x1.5-HKN

Giá: 438,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 4.2/5 | 42 người đánh giá

+ Mua hàng
Giá khay cáp 400x100x2.0 hợp kim nhôm
hình ảnh khay cáp-400x100

Mã sản phẩm: KC400x100x2.0-HKN

Giá: 582,000 VND / m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá khay cáp rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Đánh giá: 3.8/5 | 18 người đánh giá

+ Mua hàng