× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Tiếng Việt VN flag Home About Us Products Prices Catalogues Contact Gallery
counter Visitor Statistics
» 1 Online
» 4 Today
» 4 Yesterday
» 8 This Week
» 757 This Month
» 757 This Year
» 1743 Total
THE SUN CORPORATION placeThe 16th Floor Becamex Tower, No. 230 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam call0274 3 801 016 call0274 3 969 848 call0274 3 969 849 Zalo 0903 988 018 Zalo 0903 988 010 Fax 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram
menu

Bảng giá máng lưới 2021

Giá máng lưới mạ kẽm nhúng nóng 2021

Đánh giá: 4.7/5 | 118 người đánh giá

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng lưới 50x50x5 mạ kẽm nhúng nóng MT50x50x5-KNN 94,000
Máng lưới 50x100x5 mạ kẽm nhúng nóng MT50x100x5-KNN 116,000
Máng lưới 50x200x5 mạ kẽm nhúng nóng MT50x200x5-KNN 160,000
Máng lưới 50x300x5 mạ kẽm nhúng nóng MT50x300x5-KNN 203,000
Máng lưới 50x400x5 mạ kẽm nhúng nóng MT50x400x5-KNN 247,000
Máng lưới 50x500x5 mạ kẽm nhúng nóng MT50x500x5-KNN 292,000
Máng lưới 100x100x5 mạ kẽm nhúng nóng MT100x100x5-KNN 160,000
Máng lưới 100x200x5 mạ kẽm nhúng nóng MT100x200x5-KNN 203,000
Máng lưới 100x300x5 mạ kẽm nhúng nóng MT100x300x5-KNN 247,000
Máng lưới 100x400x5 mạ kẽm nhúng nóng MT100x400x5-KNN 292,000
Máng lưới 100x500x5 mạ kẽm nhúng nóng MT100x500x5-KNN 336,000

Giá máng lưới inox 2021

Đánh giá: 4.9/5 | 72 người đánh giá

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng lưới 50x50x5 inox304 MT50x50x5-INO 235,000
Máng lưới 50x100x5 inox304 MT50x100x5-INO 290,000
Máng lưới 50x200x5 inox304 MT50x200x5-INO 400,000
Máng lưới 50x300x5 inox304 MT50x300x5-INO 508,000
Máng lưới 50x400x5 inox304 MT50x400x5-INO 619,000
Máng lưới 50x500x5 inox304 MT50x500x5-INO 729,000
Máng lưới 100x100x5 inox304 MT100x100x5-INO 400,000
Máng lưới 100x200x5 inox304 MT100x200x5-INO 508,000
Máng lưới 100x300x5 inox304 MT100x300x5-INO 619,000
Máng lưới 100x400x5 inox304 MT100x400x5-INO 729,000
Máng lưới 100x500x5 inox304 MT100x500x5-INO 840,000