× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Tiếng Việt VN flag Home About Us Products Prices Catalogues Contact Gallery
counter Visitor Statistics
» 1 Online
» 2 Today
» 40 Yesterday
» 85 This Week
» 134 This Month
» 2434 This Year
» 1013153 Total
THE SUN CORPORATION placeThe 16th Floor Becamex Tower, No. 230 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam call0274 3 801 016 call0274 3 969 848 call0274 3 969 849 Zalo 0903 988 018 Zalo 0903 988 010 Fax 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram
menu

Bảng giá máng lưới mạ kẽm nhúng nóng

Giá máng cáp dạng lưới mạ kẽm nhúng nóng


Đánh giá: 4.7/5 | 118 người đánh giá

Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 50x50x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT50x50x5-KNN

Chiều ngang W50mm

Chiều cao H50mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 94,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 50x50x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 50x50

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 50x50


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 50x100x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT50x100x5-KNN

Chiều ngang W100mm

Chiều cao H50mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 116,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 50x100x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 50x100

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 50x100


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 50x200x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT50x200x5-KNN

Chiều ngang W200mm

Chiều cao H50mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 160,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 50x200x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 50x200

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 50x200


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 50x300x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT50x300x5-KNN

Chiều ngang W300mm

Chiều cao H50mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 203,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 50x300x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 50x300

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 50x300


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 50x400x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT50x400x5-KNN

Chiều ngang W400mm

Chiều cao H50mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 247,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 50x400x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 50x400

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 50x400


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 50x500x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT50x500x5-KNN

Chiều ngang W500mm

Chiều cao H50mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 292,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 50x500x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 50x500

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 50x500


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 100x100x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT100x100x5-KNN

Chiều ngang W100mm

Chiều cao H100mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 160,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 100x100x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 100x100

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 100x100


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 100x200x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT100x200x5-KNN

Chiều ngang W200mm

Chiều cao H100mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 203,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 100x200x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 100x200

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 100x200


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 100x300x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT100x300x5-KNN

Chiều ngang W300mm

Chiều cao H100mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 247,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 100x300x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 100x300

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 100x300


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 100x400x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT100x400x5-KNN

Chiều ngang W400mm

Chiều cao H100mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 292,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 100x400x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 100x400

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 100x400


Tên sản phẩm: Máng cáp dạng lưới 100x500x5 mạ kẽm nhúng nóng

Mã sản phẩm: MT100x500x5-KNN

Chiều ngang W500mm

Chiều cao H100mm

Độ dày T→||←5.0mm

Giá: 336,000VND/m

Giá trên chưa chiết khấu thương mại. Liên hệ với chúng tôi để có giá Máng cáp dạng lưới 100x500x5 mạ kẽm nhúng nóng rẻ hơn giá hiển thị trên website.

Bản vẽ máng lưới 100x500

Bản vẽ máng cáp dạng lưới 100x500