× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Catalogues Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 3 Online
» 118 Today
» 699 Yesterday
» 4143 Week
» 15474 Month
» 1251949 Year
» 2291752 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá khay cáp 2022

Giá khay cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 sơn tĩnh điện KC60x40x0.8-STD 53,000
Khay cáp 60x40x1.0 sơn tĩnh điện KC60x40x1.0-STD 61,000
Khay cáp 60x40x1.2 sơn tĩnh điện KC60x40x1.2-STD 69,000
Khay cáp 60x40x1.5 sơn tĩnh điện KC60x40x1.5-STD 82,000
Khay cáp 60x40x2.0 sơn tĩnh điện KC60x40x2.0-STD 102,000
Khay cáp 50x50x0.8 sơn tĩnh điện KC50x50x0.8-STD 56,000
Khay cáp 50x50x1.0 sơn tĩnh điện KC50x50x1.0-STD 65,000
Khay cáp 50x50x1.2 sơn tĩnh điện KC50x50x1.2-STD 73,000
Khay cáp 50x50x1.5 sơn tĩnh điện KC50x50x1.5-STD 87,000
Khay cáp 50x50x2.0 sơn tĩnh điện KC50x50x2.0-STD 109,000
Khay cáp 75x50x0.8 sơn tĩnh điện KC75x50x0.8-STD 63,000
Khay cáp 75x50x1.0 sơn tĩnh điện KC75x50x1.0-STD 73,000
Khay cáp 75x50x1.2 sơn tĩnh điện KC75x50x1.2-STD 84,000
Khay cáp 75x50x1.5 sơn tĩnh điện KC75x50x1.5-STD 99,000
Khay cáp 75x50x2.0 sơn tĩnh điện KC75x50x2.0-STD 124,000
Khay cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện KC100x50x0.8-STD 71,000
Khay cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện KC100x50x1.0-STD 82,000
Khay cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện KC100x50x1.2-STD 94,000
Khay cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện KC100x50x1.5-STD 111,000
Khay cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện KC100x50x2.0-STD 139,000
Khay cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện KC150x50x0.8-STD 86,000
Khay cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện KC150x50x1.0-STD 100,000
Khay cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện KC150x50x1.2-STD 114,000
Khay cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện KC150x50x1.5-STD 135,000
Khay cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện KC150x50x2.0-STD 170,000
Khay cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện KC200x50x0.8-STD 101,000
Khay cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện KC200x50x1.0-STD 118,000
Khay cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện KC200x50x1.2-STD 134,000
Khay cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện KC200x50x1.5-STD 159,000
Khay cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện KC200x50x2.0-STD 201,000
Khay cáp 250x50x0.8 sơn tĩnh điện KC250x50x0.8-STD 116,000
Khay cáp 250x50x1.0 sơn tĩnh điện KC250x50x1.0-STD 136,000
Khay cáp 250x50x1.2 sơn tĩnh điện KC250x50x1.2-STD 155,000
Khay cáp 250x50x1.5 sơn tĩnh điện KC250x50x1.5-STD 184,000
Khay cáp 250x50x2.0 sơn tĩnh điện KC250x50x2.0-STD 231,000
Khay cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện KC300x50x1.2-STD 175,000
Khay cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện KC300x50x1.5-STD 208,000
Khay cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện KC300x50x2.0-STD 262,000
Khay cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện KC400x50x1.2-STD 216,000
Khay cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện KC400x50x1.5-STD 256,000
Khay cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện KC400x50x2.0-STD 324,000
Khay cáp 75x75x0.8 sơn tĩnh điện KC75x75x0.8-STD 78,000
Khay cáp 75x75x1.0 sơn tĩnh điện KC75x75x1.0-STD 91,000
Khay cáp 75x75x1.2 sơn tĩnh điện KC75x75x1.2-STD 104,000
Khay cáp 75x75x1.5 sơn tĩnh điện KC75x75x1.5-STD 123,000
Khay cáp 75x75x2.0 sơn tĩnh điện KC75x75x2.0-STD 155,000
Khay cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện KC100x75x0.8-STD 86,000
Khay cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện KC100x75x1.0-STD 100,000
Khay cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện KC100x75x1.2-STD 114,000
Khay cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện KC100x75x1.5-STD 135,000
Khay cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện KC100x75x2.0-STD 170,000
Khay cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện KC150x75x0.8-STD 101,000
Khay cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện KC150x75x1.0-STD 118,000
Khay cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện KC150x75x1.2-STD 134,000
Khay cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện KC150x75x1.5-STD 159,000
Khay cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện KC150x75x2.0-STD 201,000
Khay cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện KC200x75x0.8-STD 116,000
Khay cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện KC200x75x1.0-STD 136,000
Khay cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện KC200x75x1.2-STD 155,000
Khay cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện KC200x75x1.5-STD 184,000
Khay cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện KC200x75x2.0-STD 231,000
Khay cáp 250x75x0.8 sơn tĩnh điện KC250x75x0.8-STD 132,000
Khay cáp 250x75x1.0 sơn tĩnh điện KC250x75x1.0-STD 153,000
Khay cáp 250x75x1.2 sơn tĩnh điện KC250x75x1.2-STD 175,000
Khay cáp 250x75x1.5 sơn tĩnh điện KC250x75x1.5-STD 208,000
Khay cáp 250x75x2.0 sơn tĩnh điện KC250x75x2.0-STD 262,000
Khay cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện KC300x75x1.2-STD 195,000
Khay cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện KC300x75x1.5-STD 232,000
Khay cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện KC300x75x2.0-STD 293,000
Khay cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện KC400x75x1.2-STD 236,000
Khay cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện KC400x75x1.5-STD 280,000
Khay cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện KC400x75x2.0-STD 354,000
Khay cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện KC100x100x0.8-STD 101,000
Khay cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện KC100x100x1.0-STD 118,000
Khay cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện KC100x100x1.2-STD 134,000
Khay cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện KC100x100x1.5-STD 159,000
Khay cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện KC100x100x2.0-STD 201,000
Khay cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện KC150x100x0.8-STD 116,000
Khay cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện KC150x100x1.0-STD 136,000
Khay cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện KC150x100x1.2-STD 155,000
Khay cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện KC150x100x1.5-STD 184,000
Khay cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện KC150x100x2.0-STD 231,000
Khay cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện KC200x100x0.8-STD 132,000
Khay cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện KC200x100x1.0-STD 153,000
Khay cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện KC200x100x1.2-STD 175,000
Khay cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện KC200x100x1.5-STD 208,000
Khay cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện KC200x100x2.0-STD 262,000
Khay cáp 250x100x0.8 sơn tĩnh điện KC250x100x0.8-STD 147,000
Khay cáp 250x100x1.0 sơn tĩnh điện KC250x100x1.0-STD 171,000
Khay cáp 250x100x1.2 sơn tĩnh điện KC250x100x1.2-STD 195,000
Khay cáp 250x100x1.5 sơn tĩnh điện KC250x100x1.5-STD 232,000
Khay cáp 250x100x2.0 sơn tĩnh điện KC250x100x2.0-STD 293,000
Khay cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện KC300x100x1.2-STD 216,000
Khay cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện KC300x100x1.5-STD 256,000
Khay cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện KC300x100x2.0-STD 324,000
Khay cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện KC400x100x1.2-STD 257,000
Khay cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện KC400x100x1.5-STD 305,000
Khay cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện KC400x100x2.0-STD 385,000

Giá khay cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 tôn tráng kẽm KC60x40x0.8-TTK 37,000
Khay cáp 60x40x1.0 tôn tráng kẽm KC60x40x1.0-TTK 46,000
Khay cáp 60x40x1.2 tôn tráng kẽm KC60x40x1.2-TTK 54,000
Khay cáp 60x40x1.5 tôn tráng kẽm KC60x40x1.5-TTK 66,000
Khay cáp 60x40x2.0 tôn tráng kẽm KC60x40x2.0-TTK 87,000
Khay cáp 50x50x0.8 tôn tráng kẽm KC50x50x0.8-TTK 39,000
Khay cáp 50x50x1.0 tôn tráng kẽm KC50x50x1.0-TTK 48,000
Khay cáp 50x50x1.2 tôn tráng kẽm KC50x50x1.2-TTK 57,000
Khay cáp 50x50x1.5 tôn tráng kẽm KC50x50x1.5-TTK 70,000
Khay cáp 50x50x2.0 tôn tráng kẽm KC50x50x2.0-TTK 92,000
Khay cáp 75x50x0.8 tôn tráng kẽm KC75x50x0.8-TTK 45,000
Khay cáp 75x50x1.0 tôn tráng kẽm KC75x50x1.0-TTK 55,000
Khay cáp 75x50x1.2 tôn tráng kẽm KC75x50x1.2-TTK 65,000
Khay cáp 75x50x1.5 tôn tráng kẽm KC75x50x1.5-TTK 80,000
Khay cáp 75x50x2.0 tôn tráng kẽm KC75x50x2.0-TTK 105,000
Khay cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm KC100x50x0.8-TTK 50,000
Khay cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm KC100x50x1.0-TTK 61,000
Khay cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm KC100x50x1.2-TTK 73,000
Khay cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm KC100x50x1.5-TTK 90,000
Khay cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm KC100x50x2.0-TTK 118,000
Khay cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm KC150x50x0.8-TTK 60,000
Khay cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm KC150x50x1.0-TTK 74,000
Khay cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm KC150x50x1.2-TTK 88,000
Khay cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm KC150x50x1.5-TTK 109,000
Khay cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm KC150x50x2.0-TTK 144,000
Khay cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm KC200x50x0.8-TTK 70,000
Khay cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm KC200x50x1.0-TTK 87,000
Khay cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm KC200x50x1.2-TTK 104,000
Khay cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm KC200x50x1.5-TTK 128,000
Khay cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm KC200x50x2.0-TTK 170,000
Khay cáp 250x50x0.8 tôn tráng kẽm KC250x50x0.8-TTK 81,000
Khay cáp 250x50x1.0 tôn tráng kẽm KC250x50x1.0-TTK 100,000
Khay cáp 250x50x1.2 tôn tráng kẽm KC250x50x1.2-TTK 119,000
Khay cáp 250x50x1.5 tôn tráng kẽm KC250x50x1.5-TTK 148,000
Khay cáp 250x50x2.0 tôn tráng kẽm KC250x50x2.0-TTK 196,000
Khay cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm KC300x50x1.2-TTK 135,000
Khay cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm KC300x50x1.5-TTK 167,000
Khay cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm KC300x50x2.0-TTK 222,000
Khay cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm KC400x50x1.2-TTK 166,000
Khay cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm KC400x50x1.5-TTK 206,000
Khay cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm KC400x50x2.0-TTK 274,000
Khay cáp 75x75x0.8 tôn tráng kẽm KC75x75x0.8-TTK 55,000
Khay cáp 75x75x1.0 tôn tráng kẽm KC75x75x1.0-TTK 68,000
Khay cáp 75x75x1.2 tôn tráng kẽm KC75x75x1.2-TTK 80,000
Khay cáp 75x75x1.5 tôn tráng kẽm KC75x75x1.5-TTK 99,000
Khay cáp 75x75x2.0 tôn tráng kẽm KC75x75x2.0-TTK 131,000
Khay cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm KC100x75x0.8-TTK 60,000
Khay cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm KC100x75x1.0-TTK 74,000
Khay cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm KC100x75x1.2-TTK 88,000
Khay cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm KC100x75x1.5-TTK 109,000
Khay cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm KC100x75x2.0-TTK 144,000
Khay cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm KC150x75x0.8-TTK 70,000
Khay cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm KC150x75x1.0-TTK 87,000
Khay cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm KC150x75x1.2-TTK 104,000
Khay cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm KC150x75x1.5-TTK 128,000
Khay cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm KC150x75x2.0-TTK 170,000
Khay cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm KC200x75x0.8-TTK 81,000
Khay cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm KC200x75x1.0-TTK 100,000
Khay cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm KC200x75x1.2-TTK 119,000
Khay cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm KC200x75x1.5-TTK 148,000
Khay cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm KC200x75x2.0-TTK 196,000
Khay cáp 250x75x0.8 tôn tráng kẽm KC250x75x0.8-TTK 91,000
Khay cáp 250x75x1.0 tôn tráng kẽm KC250x75x1.0-TTK 113,000
Khay cáp 250x75x1.2 tôn tráng kẽm KC250x75x1.2-TTK 135,000
Khay cáp 250x75x1.5 tôn tráng kẽm KC250x75x1.5-TTK 167,000
Khay cáp 250x75x2.0 tôn tráng kẽm KC250x75x2.0-TTK 222,000
Khay cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm KC300x75x1.2-TTK 150,000
Khay cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm KC300x75x1.5-TTK 187,000
Khay cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm KC300x75x2.0-TTK 248,000
Khay cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm KC400x75x1.2-TTK 181,000
Khay cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm KC400x75x1.5-TTK 226,000
Khay cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm KC400x75x2.0-TTK 299,000
Khay cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm KC100x100x0.8-TTK 70,000
Khay cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm KC100x100x1.0-TTK 87,000
Khay cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm KC100x100x1.2-TTK 104,000
Khay cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm KC100x100x1.5-TTK 128,000
Khay cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm KC100x100x2.0-TTK 170,000
Khay cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm KC150x100x0.8-TTK 81,000
Khay cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm KC150x100x1.0-TTK 100,000
Khay cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm KC150x100x1.2-TTK 119,000
Khay cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm KC150x100x1.5-TTK 148,000
Khay cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm KC150x100x2.0-TTK 196,000
Khay cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm KC200x100x0.8-TTK 91,000
Khay cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm KC200x100x1.0-TTK 113,000
Khay cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm KC200x100x1.2-TTK 135,000
Khay cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm KC200x100x1.5-TTK 167,000
Khay cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm KC200x100x2.0-TTK 222,000
Khay cáp 250x100x0.8 tôn tráng kẽm KC250x100x0.8-TTK 102,000
Khay cáp 250x100x1.0 tôn tráng kẽm KC250x100x1.0-TTK 126,000
Khay cáp 250x100x1.2 tôn tráng kẽm KC250x100x1.2-TTK 150,000
Khay cáp 250x100x1.5 tôn tráng kẽm KC250x100x1.5-TTK 187,000
Khay cáp 250x100x2.0 tôn tráng kẽm KC250x100x2.0-TTK 248,000
Khay cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm KC300x100x1.2-TTK 166,000
Khay cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm KC300x100x1.5-TTK 206,000
Khay cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm KC300x100x2.0-TTK 274,000
Khay cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm KC400x100x1.2-TTK 197,000
Khay cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm KC400x100x1.5-TTK 245,000
Khay cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm KC400x100x2.0-TTK 325,000

Giá khay cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC60x40x1.5-KNN 95,000
Khay cáp 60x40x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC60x40x2.0-KNN 126,000
Khay cáp 50x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC50x50x1.5-KNN 101,000
Khay cáp 50x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC50x50x2.0-KNN 133,000
Khay cáp 75x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC75x50x1.5-KNN 115,000
Khay cáp 75x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC75x50x2.0-KNN 152,000
Khay cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x50x1.5-KNN 130,000
Khay cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x50x2.0-KNN 171,000
Khay cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x50x1.5-KNN 158,000
Khay cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x50x2.0-KNN 209,000
Khay cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x50x1.5-KNN 186,000
Khay cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x50x2.0-KNN 247,000
Khay cáp 250x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x50x1.5-KNN 215,000
Khay cáp 250x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x50x2.0-KNN 285,000
Khay cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x50x1.5-KNN 243,000
Khay cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x50x2.0-KNN 323,000
Khay cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x50x1.5-KNN 300,000
Khay cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x50x2.0-KNN 399,000
Khay cáp 75x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC75x75x1.5-KNN 144,000
Khay cáp 75x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC75x75x2.0-KNN 190,000
Khay cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x75x1.5-KNN 158,000
Khay cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x75x2.0-KNN 209,000
Khay cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x75x1.5-KNN 186,000
Khay cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x75x2.0-KNN 247,000
Khay cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x75x1.5-KNN 215,000
Khay cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x75x2.0-KNN 285,000
Khay cáp 250x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x75x1.5-KNN 243,000
Khay cáp 250x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x75x2.0-KNN 323,000
Khay cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x75x1.5-KNN 272,000
Khay cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x75x2.0-KNN 361,000
Khay cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x75x1.5-KNN 329,000
Khay cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x75x2.0-KNN 437,000
Khay cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x100x1.5-KNN 186,000
Khay cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x100x2.0-KNN 247,000
Khay cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x100x1.5-KNN 215,000
Khay cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x100x2.0-KNN 285,000
Khay cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x100x1.5-KNN 243,000
Khay cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x100x2.0-KNN 323,000
Khay cáp 250x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x100x1.5-KNN 272,000
Khay cáp 250x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x100x2.0-KNN 361,000
Khay cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x100x1.5-KNN 300,000
Khay cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x100x2.0-KNN 399,000
Khay cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x100x1.5-KNN 357,000
Khay cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x100x2.0-KNN 475,000

Giá khay cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 inox 304 KC60x40x0.8-INO 135,000
Khay cáp 60x40x1.0 inox 304 KC60x40x1.0-INO 168,000
Khay cáp 60x40x1.2 inox 304 KC60x40x1.2-INO 201,000
Khay cáp 60x40x1.5 inox 304 KC60x40x1.5-INO 250,000
Khay cáp 60x40x2.0 inox 304 KC60x40x2.0-INO 332,000
Khay cáp 50x50x0.8 inox 304 KC50x50x0.8-INO 144,000
Khay cáp 50x50x1.0 inox 304 KC50x50x1.0-INO 178,000
Khay cáp 50x50x1.2 inox 304 KC50x50x1.2-INO 213,000
Khay cáp 50x50x1.5 inox 304 KC50x50x1.5-INO 266,000
Khay cáp 50x50x2.0 inox 304 KC50x50x2.0-INO 353,000
Khay cáp 75x50x0.8 inox 304 KC75x50x0.8-INO 164,000
Khay cáp 75x50x1.0 inox 304 KC75x50x1.0-INO 204,000
Khay cáp 75x50x1.2 inox 304 KC75x50x1.2-INO 244,000
Khay cáp 75x50x1.5 inox 304 KC75x50x1.5-INO 304,000
Khay cáp 75x50x2.0 inox 304 KC75x50x2.0-INO 404,000
Khay cáp 100x50x0.8 inox 304 KC100x50x0.8-INO 185,000
Khay cáp 100x50x1.0 inox 304 KC100x50x1.0-INO 230,000
Khay cáp 100x50x1.2 inox 304 KC100x50x1.2-INO 275,000
Khay cáp 100x50x1.5 inox 304 KC100x50x1.5-INO 343,000
Khay cáp 100x50x2.0 inox 304 KC100x50x2.0-INO 455,000
Khay cáp 150x50x0.8 inox 304 KC150x50x0.8-INO 226,000
Khay cáp 150x50x1.0 inox 304 KC150x50x1.0-INO 281,000
Khay cáp 150x50x1.2 inox 304 KC150x50x1.2-INO 336,000
Khay cáp 150x50x1.5 inox 304 KC150x50x1.5-INO 419,000
Khay cáp 150x50x2.0 inox 304 KC150x50x2.0-INO 558,000
Khay cáp 200x50x0.8 inox 304 KC200x50x0.8-INO 267,000
Khay cáp 200x50x1.0 inox 304 KC200x50x1.0-INO 332,000
Khay cáp 200x50x1.2 inox 304 KC200x50x1.2-INO 398,000
Khay cáp 200x50x1.5 inox 304 KC200x50x1.5-INO 496,000
Khay cáp 200x50x2.0 inox 304 KC200x50x2.0-INO 660,000
Khay cáp 250x50x0.8 inox 304 KC250x50x0.8-INO 308,000
Khay cáp 250x50x1.0 inox 304 KC250x50x1.0-INO 384,000
Khay cáp 250x50x1.2 inox 304 KC250x50x1.2-INO 459,000
Khay cáp 250x50x1.5 inox 304 KC250x50x1.5-INO 573,000
Khay cáp 250x50x2.0 inox 304 KC250x50x2.0-INO 763,000
Khay cáp 300x50x1.2 inox 304 KC300x50x1.2-INO 521,000
Khay cáp 300x50x1.5 inox 304 KC300x50x1.5-INO 650,000
Khay cáp 300x50x2.0 inox 304 KC300x50x2.0-INO 865,000
Khay cáp 400x50x1.2 inox 304 KC400x50x1.2-INO 644,000
Khay cáp 400x50x1.5 inox 304 KC400x50x1.5-INO 804,000
Khay cáp 400x50x2.0 inox 304 KC400x50x2.0-INO 1,071,000
Khay cáp 75x75x0.8 inox 304 KC75x75x0.8-INO 205,000
Khay cáp 75x75x1.0 inox 304 KC75x75x1.0-INO 255,000
Khay cáp 75x75x1.2 inox 304 KC75x75x1.2-INO 306,000
Khay cáp 75x75x1.5 inox 304 KC75x75x1.5-INO 381,000
Khay cáp 75x75x2.0 inox 304 KC75x75x2.0-INO 507,000
Khay cáp 100x75x0.8 inox 304 KC100x75x0.8-INO 226,000
Khay cáp 100x75x1.0 inox 304 KC100x75x1.0-INO 281,000
Khay cáp 100x75x1.2 inox 304 KC100x75x1.2-INO 336,000
Khay cáp 100x75x1.5 inox 304 KC100x75x1.5-INO 419,000
Khay cáp 100x75x2.0 inox 304 KC100x75x2.0-INO 558,000
Khay cáp 150x75x0.8 inox 304 KC150x75x0.8-INO 267,000
Khay cáp 150x75x1.0 inox 304 KC150x75x1.0-INO 332,000
Khay cáp 150x75x1.2 inox 304 KC150x75x1.2-INO 398,000
Khay cáp 150x75x1.5 inox 304 KC150x75x1.5-INO 496,000
Khay cáp 150x75x2.0 inox 304 KC150x75x2.0-INO 660,000
Khay cáp 200x75x0.8 inox 304 KC200x75x0.8-INO 308,000
Khay cáp 200x75x1.0 inox 304 KC200x75x1.0-INO 384,000
Khay cáp 200x75x1.2 inox 304 KC200x75x1.2-INO 459,000
Khay cáp 200x75x1.5 inox 304 KC200x75x1.5-INO 573,000
Khay cáp 200x75x2.0 inox 304 KC200x75x2.0-INO 763,000
Khay cáp 250x75x0.8 inox 304 KC250x75x0.8-INO 349,000
Khay cáp 250x75x1.0 inox 304 KC250x75x1.0-INO 435,000
Khay cáp 250x75x1.2 inox 304 KC250x75x1.2-INO 521,000
Khay cáp 250x75x1.5 inox 304 KC250x75x1.5-INO 650,000
Khay cáp 250x75x2.0 inox 304 KC250x75x2.0-INO 865,000
Khay cáp 300x75x1.2 inox 304 KC300x75x1.2-INO 582,000
Khay cáp 300x75x1.5 inox 304 KC300x75x1.5-INO 727,000
Khay cáp 300x75x2.0 inox 304 KC300x75x2.0-INO 968,000
Khay cáp 400x75x1.2 inox 304 KC400x75x1.2-INO 706,000
Khay cáp 400x75x1.5 inox 304 KC400x75x1.5-INO 881,000
Khay cáp 400x75x2.0 inox 304 KC400x75x2.0-INO 1,173,000
Khay cáp 100x100x0.8 inox 304 KC100x100x0.8-INO 267,000
Khay cáp 100x100x1.0 inox 304 KC100x100x1.0-INO 332,000
Khay cáp 100x100x1.2 inox 304 KC100x100x1.2-INO 398,000
Khay cáp 100x100x1.5 inox 304 KC100x100x1.5-INO 496,000
Khay cáp 100x100x2.0 inox 304 KC100x100x2.0-INO 660,000
Khay cáp 150x100x0.8 inox 304 KC150x100x0.8-INO 308,000
Khay cáp 150x100x1.0 inox 304 KC150x100x1.0-INO 384,000
Khay cáp 150x100x1.2 inox 304 KC150x100x1.2-INO 459,000
Khay cáp 150x100x1.5 inox 304 KC150x100x1.5-INO 573,000
Khay cáp 150x100x2.0 inox 304 KC150x100x2.0-INO 763,000
Khay cáp 200x100x0.8 inox 304 KC200x100x0.8-INO 349,000
Khay cáp 200x100x1.0 inox 304 KC200x100x1.0-INO 435,000
Khay cáp 200x100x1.2 inox 304 KC200x100x1.2-INO 521,000
Khay cáp 200x100x1.5 inox 304 KC200x100x1.5-INO 650,000
Khay cáp 200x100x2.0 inox 304 KC200x100x2.0-INO 865,000
Khay cáp 250x100x0.8 inox 304 KC250x100x0.8-INO 390,000
Khay cáp 250x100x1.0 inox 304 KC250x100x1.0-INO 486,000
Khay cáp 250x100x1.2 inox 304 KC250x100x1.2-INO 582,000
Khay cáp 250x100x1.5 inox 304 KC250x100x1.5-INO 727,000
Khay cáp 250x100x2.0 inox 304 KC250x100x2.0-INO 968,000
Khay cáp 300x100x1.2 inox 304 KC300x100x1.2-INO 644,000
Khay cáp 300x100x1.5 inox 304 KC300x100x1.5-INO 804,000
Khay cáp 300x100x2.0 inox 304 KC300x100x2.0-INO 1,071,000
Khay cáp 400x100x1.2 inox 304 KC400x100x1.2-INO 767,000
Khay cáp 400x100x1.5 inox 304 KC400x100x1.5-INO 958,000
Khay cáp 400x100x2.0 inox 304 KC400x100x2.0-INO 1,276,000

Giá khay cáp hợp kim nhôm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x1.5 hợp kim nhôm KC60x40x1.5-HKN 97,000
Khay cáp 60x40x2.0 hợp kim nhôm KC60x40x2.0-HKN 127,000
Khay cáp 50x50x1.5 hợp kim nhôm KC50x50x1.5-HKN 102,000
Khay cáp 50x50x2.0 hợp kim nhôm KC50x50x2.0-HKN 135,000
Khay cáp 75x50x1.5 hợp kim nhôm KC75x50x1.5-HKN 117,000
Khay cáp 75x50x2.0 hợp kim nhôm KC75x50x2.0-HKN 154,000
Khay cáp 100x50x1.5 hợp kim nhôm KC100x50x1.5-HKN 131,000
Khay cáp 100x50x2.0 hợp kim nhôm KC100x50x2.0-HKN 174,000
Khay cáp 150x50x1.5 hợp kim nhôm KC150x50x1.5-HKN 160,000
Khay cáp 150x50x2.0 hợp kim nhôm KC150x50x2.0-HKN 212,000
Khay cáp 200x50x1.5 hợp kim nhôm KC200x50x1.5-HKN 189,000
Khay cáp 200x50x2.0 hợp kim nhôm KC200x50x2.0-HKN 251,000
Khay cáp 250x50x1.5 hợp kim nhôm KC250x50x1.5-HKN 218,000
Khay cáp 250x50x2.0 hợp kim nhôm KC250x50x2.0-HKN 289,000
Khay cáp 300x50x1.5 hợp kim nhôm KC300x50x1.5-HKN 247,000
Khay cáp 300x50x2.0 hợp kim nhôm KC300x50x2.0-HKN 328,000
Khay cáp 400x50x1.5 hợp kim nhôm KC400x50x1.5-HKN 304,000
Khay cáp 400x50x2.0 hợp kim nhôm KC400x50x2.0-HKN 405,000
Khay cáp 75x75x1.5 hợp kim nhôm KC75x75x1.5-HKN 146,000
Khay cáp 75x75x2.0 hợp kim nhôm KC75x75x2.0-HKN 193,000
Khay cáp 100x75x1.5 hợp kim nhôm KC100x75x1.5-HKN 160,000
Khay cáp 100x75x2.0 hợp kim nhôm KC100x75x2.0-HKN 212,000
Khay cáp 150x75x1.5 hợp kim nhôm KC150x75x1.5-HKN 189,000
Khay cáp 150x75x2.0 hợp kim nhôm KC150x75x2.0-HKN 251,000
Khay cáp 200x75x1.5 hợp kim nhôm KC200x75x1.5-HKN 218,000
Khay cáp 200x75x2.0 hợp kim nhôm KC200x75x2.0-HKN 289,000
Khay cáp 250x75x1.5 hợp kim nhôm KC250x75x1.5-HKN 247,000
Khay cáp 250x75x2.0 hợp kim nhôm KC250x75x2.0-HKN 328,000
Khay cáp 300x75x1.5 hợp kim nhôm KC300x75x1.5-HKN 276,000
Khay cáp 300x75x2.0 hợp kim nhôm KC300x75x2.0-HKN 366,000
Khay cáp 400x75x1.5 hợp kim nhôm KC400x75x1.5-HKN 333,000
Khay cáp 400x75x2.0 hợp kim nhôm KC400x75x2.0-HKN 443,000
Khay cáp 100x100x1.5 hợp kim nhôm KC100x100x1.5-HKN 189,000
Khay cáp 100x100x2.0 hợp kim nhôm KC100x100x2.0-HKN 251,000
Khay cáp 150x100x1.5 hợp kim nhôm KC150x100x1.5-HKN 218,000
Khay cáp 150x100x2.0 hợp kim nhôm KC150x100x2.0-HKN 289,000
Khay cáp 200x100x1.5 hợp kim nhôm KC200x100x1.5-HKN 247,000
Khay cáp 200x100x2.0 hợp kim nhôm KC200x100x2.0-HKN 328,000
Khay cáp 250x100x1.5 hợp kim nhôm KC250x100x1.5-HKN 276,000
Khay cáp 250x100x2.0 hợp kim nhôm KC250x100x2.0-HKN 366,000
Khay cáp 300x100x1.5 hợp kim nhôm KC300x100x1.5-HKN 304,000
Khay cáp 300x100x2.0 hợp kim nhôm KC300x100x2.0-HKN 405,000
Khay cáp 400x100x1.5 hợp kim nhôm KC400x100x1.5-HKN 362,000
Khay cáp 400x100x2.0 hợp kim nhôm KC400x100x2.0-HKN 482,000