× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Catalogues Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 1 Online
» 155 Today
» 80 Yesterday
» 155 Week
» 1279 Month
» 6127 Year
» 2379445 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá khay cáp 2022

Giá khay cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 sơn tĩnh điện KC60x40x0.8-STD 45,000
Khay cáp 60x40x1.0 sơn tĩnh điện KC60x40x1.0-STD 51,000
Khay cáp 60x40x1.2 sơn tĩnh điện KC60x40x1.2-STD 58,000
Khay cáp 60x40x1.5 sơn tĩnh điện KC60x40x1.5-STD 68,000
Khay cáp 60x40x2.0 sơn tĩnh điện KC60x40x2.0-STD 85,000
Khay cáp 50x50x0.8 sơn tĩnh điện KC50x50x0.8-STD 47,000
Khay cáp 50x50x1.0 sơn tĩnh điện KC50x50x1.0-STD 54,000
Khay cáp 50x50x1.2 sơn tĩnh điện KC50x50x1.2-STD 61,000
Khay cáp 50x50x1.5 sơn tĩnh điện KC50x50x1.5-STD 72,000
Khay cáp 50x50x2.0 sơn tĩnh điện KC50x50x2.0-STD 90,000
Khay cáp 75x50x0.8 sơn tĩnh điện KC75x50x0.8-STD 54,000
Khay cáp 75x50x1.0 sơn tĩnh điện KC75x50x1.0-STD 62,000
Khay cáp 75x50x1.2 sơn tĩnh điện KC75x50x1.2-STD 70,000
Khay cáp 75x50x1.5 sơn tĩnh điện KC75x50x1.5-STD 82,000
Khay cáp 75x50x2.0 sơn tĩnh điện KC75x50x2.0-STD 102,000
Khay cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện KC100x50x0.8-STD 60,000
Khay cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện KC100x50x1.0-STD 69,000
Khay cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện KC100x50x1.2-STD 78,000
Khay cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện KC100x50x1.5-STD 92,000
Khay cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện KC100x50x2.0-STD 115,000
Khay cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện KC150x50x0.8-STD 73,000
Khay cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện KC150x50x1.0-STD 84,000
Khay cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện KC150x50x1.2-STD 95,000
Khay cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện KC150x50x1.5-STD 112,000
Khay cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện KC150x50x2.0-STD 140,000
Khay cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện KC200x50x0.8-STD 86,000
Khay cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện KC200x50x1.0-STD 99,000
Khay cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện KC200x50x1.2-STD 112,000
Khay cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện KC200x50x1.5-STD 132,000
Khay cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện KC200x50x2.0-STD 166,000
Khay cáp 250x50x0.8 sơn tĩnh điện KC250x50x0.8-STD 98,000
Khay cáp 250x50x1.0 sơn tĩnh điện KC250x50x1.0-STD 114,000
Khay cáp 250x50x1.2 sơn tĩnh điện KC250x50x1.2-STD 129,000
Khay cáp 250x50x1.5 sơn tĩnh điện KC250x50x1.5-STD 152,000
Khay cáp 250x50x2.0 sơn tĩnh điện KC250x50x2.0-STD 191,000
Khay cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện KC300x50x1.2-STD 146,000
Khay cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện KC300x50x1.5-STD 172,000
Khay cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện KC300x50x2.0-STD 216,000
Khay cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện KC400x50x1.2-STD 180,000
Khay cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện KC400x50x1.5-STD 212,000
Khay cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện KC400x50x2.0-STD 267,000
Khay cáp 75x75x0.8 sơn tĩnh điện KC75x75x0.8-STD 66,000
Khay cáp 75x75x1.0 sơn tĩnh điện KC75x75x1.0-STD 77,000
Khay cáp 75x75x1.2 sơn tĩnh điện KC75x75x1.2-STD 87,000
Khay cáp 75x75x1.5 sơn tĩnh điện KC75x75x1.5-STD 102,000
Khay cáp 75x75x2.0 sơn tĩnh điện KC75x75x2.0-STD 128,000
Khay cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện KC100x75x0.8-STD 73,000
Khay cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện KC100x75x1.0-STD 84,000
Khay cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện KC100x75x1.2-STD 95,000
Khay cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện KC100x75x1.5-STD 112,000
Khay cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện KC100x75x2.0-STD 140,000
Khay cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện KC150x75x0.8-STD 86,000
Khay cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện KC150x75x1.0-STD 99,000
Khay cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện KC150x75x1.2-STD 112,000
Khay cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện KC150x75x1.5-STD 132,000
Khay cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện KC150x75x2.0-STD 166,000
Khay cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện KC200x75x0.8-STD 98,000
Khay cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện KC200x75x1.0-STD 114,000
Khay cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện KC200x75x1.2-STD 129,000
Khay cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện KC200x75x1.5-STD 152,000
Khay cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện KC200x75x2.0-STD 191,000
Khay cáp 250x75x0.8 sơn tĩnh điện KC250x75x0.8-STD 111,000
Khay cáp 250x75x1.0 sơn tĩnh điện KC250x75x1.0-STD 129,000
Khay cáp 250x75x1.2 sơn tĩnh điện KC250x75x1.2-STD 146,000
Khay cáp 250x75x1.5 sơn tĩnh điện KC250x75x1.5-STD 172,000
Khay cáp 250x75x2.0 sơn tĩnh điện KC250x75x2.0-STD 216,000
Khay cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện KC300x75x1.2-STD 163,000
Khay cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện KC300x75x1.5-STD 192,000
Khay cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện KC300x75x2.0-STD 241,000
Khay cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện KC400x75x1.2-STD 197,000
Khay cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện KC400x75x1.5-STD 233,000
Khay cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện KC400x75x2.0-STD 292,000
Khay cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện KC100x100x0.8-STD 86,000
Khay cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện KC100x100x1.0-STD 99,000
Khay cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện KC100x100x1.2-STD 112,000
Khay cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện KC100x100x1.5-STD 132,000
Khay cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện KC100x100x2.0-STD 166,000
Khay cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện KC150x100x0.8-STD 98,000
Khay cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện KC150x100x1.0-STD 114,000
Khay cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện KC150x100x1.2-STD 129,000
Khay cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện KC150x100x1.5-STD 152,000
Khay cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện KC150x100x2.0-STD 191,000
Khay cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện KC200x100x0.8-STD 111,000
Khay cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện KC200x100x1.0-STD 129,000
Khay cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện KC200x100x1.2-STD 146,000
Khay cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện KC200x100x1.5-STD 172,000
Khay cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện KC200x100x2.0-STD 216,000
Khay cáp 250x100x0.8 sơn tĩnh điện KC250x100x0.8-STD 124,000
Khay cáp 250x100x1.0 sơn tĩnh điện KC250x100x1.0-STD 143,000
Khay cáp 250x100x1.2 sơn tĩnh điện KC250x100x1.2-STD 163,000
Khay cáp 250x100x1.5 sơn tĩnh điện KC250x100x1.5-STD 192,000
Khay cáp 250x100x2.0 sơn tĩnh điện KC250x100x2.0-STD 241,000
Khay cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện KC300x100x1.2-STD 180,000
Khay cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện KC300x100x1.5-STD 212,000
Khay cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện KC300x100x2.0-STD 267,000
Khay cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện KC400x100x1.2-STD 214,000
Khay cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện KC400x100x1.5-STD 253,000
Khay cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện KC400x100x2.0-STD 317,000

Giá khay cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 tôn tráng kẽm KC60x40x0.8-TTK 32,000
Khay cáp 60x40x1.0 tôn tráng kẽm KC60x40x1.0-TTK 39,000
Khay cáp 60x40x1.2 tôn tráng kẽm KC60x40x1.2-TTK 46,000
Khay cáp 60x40x1.5 tôn tráng kẽm KC60x40x1.5-TTK 56,000
Khay cáp 60x40x2.0 tôn tráng kẽm KC60x40x2.0-TTK 74,000
Khay cáp 50x50x0.8 tôn tráng kẽm KC50x50x0.8-TTK 34,000
Khay cáp 50x50x1.0 tôn tráng kẽm KC50x50x1.0-TTK 41,000
Khay cáp 50x50x1.2 tôn tráng kẽm KC50x50x1.2-TTK 48,000
Khay cáp 50x50x1.5 tôn tráng kẽm KC50x50x1.5-TTK 60,000
Khay cáp 50x50x2.0 tôn tráng kẽm KC50x50x2.0-TTK 78,000
Khay cáp 75x50x0.8 tôn tráng kẽm KC75x50x0.8-TTK 38,000
Khay cáp 75x50x1.0 tôn tráng kẽm KC75x50x1.0-TTK 46,000
Khay cáp 75x50x1.2 tôn tráng kẽm KC75x50x1.2-TTK 55,000
Khay cáp 75x50x1.5 tôn tráng kẽm KC75x50x1.5-TTK 68,000
Khay cáp 75x50x2.0 tôn tráng kẽm KC75x50x2.0-TTK 89,000
Khay cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm KC100x50x0.8-TTK 42,000
Khay cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm KC100x50x1.0-TTK 52,000
Khay cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm KC100x50x1.2-TTK 61,000
Khay cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm KC100x50x1.5-TTK 76,000
Khay cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm KC100x50x2.0-TTK 100,000
Khay cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm KC150x50x0.8-TTK 51,000
Khay cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm KC150x50x1.0-TTK 63,000
Khay cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm KC150x50x1.2-TTK 75,000
Khay cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm KC150x50x1.5-TTK 92,000
Khay cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm KC150x50x2.0-TTK 122,000
Khay cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm KC200x50x0.8-TTK 60,000
Khay cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm KC200x50x1.0-TTK 74,000
Khay cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm KC200x50x1.2-TTK 88,000
Khay cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm KC200x50x1.5-TTK 109,000
Khay cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm KC200x50x2.0-TTK 144,000
Khay cáp 250x50x0.8 tôn tráng kẽm KC250x50x0.8-TTK 68,000
Khay cáp 250x50x1.0 tôn tráng kẽm KC250x50x1.0-TTK 85,000
Khay cáp 250x50x1.2 tôn tráng kẽm KC250x50x1.2-TTK 101,000
Khay cáp 250x50x1.5 tôn tráng kẽm KC250x50x1.5-TTK 125,000
Khay cáp 250x50x2.0 tôn tráng kẽm KC250x50x2.0-TTK 165,000
Khay cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm KC300x50x1.2-TTK 114,000
Khay cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm KC300x50x1.5-TTK 141,000
Khay cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm KC300x50x2.0-TTK 187,000
Khay cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm KC400x50x1.2-TTK 140,000
Khay cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm KC400x50x1.5-TTK 174,000
Khay cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm KC400x50x2.0-TTK 231,000
Khay cáp 75x75x0.8 tôn tráng kẽm KC75x75x0.8-TTK 47,000
Khay cáp 75x75x1.0 tôn tráng kẽm KC75x75x1.0-TTK 57,000
Khay cáp 75x75x1.2 tôn tráng kẽm KC75x75x1.2-TTK 68,000
Khay cáp 75x75x1.5 tôn tráng kẽm KC75x75x1.5-TTK 84,000
Khay cáp 75x75x2.0 tôn tráng kẽm KC75x75x2.0-TTK 111,000
Khay cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm KC100x75x0.8-TTK 51,000
Khay cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm KC100x75x1.0-TTK 63,000
Khay cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm KC100x75x1.2-TTK 75,000
Khay cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm KC100x75x1.5-TTK 92,000
Khay cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm KC100x75x2.0-TTK 122,000
Khay cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm KC150x75x0.8-TTK 60,000
Khay cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm KC150x75x1.0-TTK 74,000
Khay cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm KC150x75x1.2-TTK 88,000
Khay cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm KC150x75x1.5-TTK 109,000
Khay cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm KC150x75x2.0-TTK 144,000
Khay cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm KC200x75x0.8-TTK 68,000
Khay cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm KC200x75x1.0-TTK 85,000
Khay cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm KC200x75x1.2-TTK 101,000
Khay cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm KC200x75x1.5-TTK 125,000
Khay cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm KC200x75x2.0-TTK 165,000
Khay cáp 250x75x0.8 tôn tráng kẽm KC250x75x0.8-TTK 77,000
Khay cáp 250x75x1.0 tôn tráng kẽm KC250x75x1.0-TTK 96,000
Khay cáp 250x75x1.2 tôn tráng kẽm KC250x75x1.2-TTK 114,000
Khay cáp 250x75x1.5 tôn tráng kẽm KC250x75x1.5-TTK 141,000
Khay cáp 250x75x2.0 tôn tráng kẽm KC250x75x2.0-TTK 187,000
Khay cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm KC300x75x1.2-TTK 127,000
Khay cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm KC300x75x1.5-TTK 158,000
Khay cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm KC300x75x2.0-TTK 209,000
Khay cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm KC400x75x1.2-TTK 153,000
Khay cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm KC400x75x1.5-TTK 191,000
Khay cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm KC400x75x2.0-TTK 253,000
Khay cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm KC100x100x0.8-TTK 60,000
Khay cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm KC100x100x1.0-TTK 74,000
Khay cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm KC100x100x1.2-TTK 88,000
Khay cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm KC100x100x1.5-TTK 109,000
Khay cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm KC100x100x2.0-TTK 144,000
Khay cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm KC150x100x0.8-TTK 68,000
Khay cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm KC150x100x1.0-TTK 85,000
Khay cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm KC150x100x1.2-TTK 101,000
Khay cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm KC150x100x1.5-TTK 125,000
Khay cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm KC150x100x2.0-TTK 165,000
Khay cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm KC200x100x0.8-TTK 77,000
Khay cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm KC200x100x1.0-TTK 96,000
Khay cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm KC200x100x1.2-TTK 114,000
Khay cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm KC200x100x1.5-TTK 141,000
Khay cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm KC200x100x2.0-TTK 187,000
Khay cáp 250x100x0.8 tôn tráng kẽm KC250x100x0.8-TTK 86,000
Khay cáp 250x100x1.0 tôn tráng kẽm KC250x100x1.0-TTK 106,000
Khay cáp 250x100x1.2 tôn tráng kẽm KC250x100x1.2-TTK 127,000
Khay cáp 250x100x1.5 tôn tráng kẽm KC250x100x1.5-TTK 158,000
Khay cáp 250x100x2.0 tôn tráng kẽm KC250x100x2.0-TTK 209,000
Khay cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm KC300x100x1.2-TTK 140,000
Khay cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm KC300x100x1.5-TTK 174,000
Khay cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm KC300x100x2.0-TTK 231,000
Khay cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm KC400x100x1.2-TTK 166,000
Khay cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm KC400x100x1.5-TTK 207,000
Khay cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm KC400x100x2.0-TTK 275,000

Giá khay cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC60x40x1.5-KNN 83,000
Khay cáp 60x40x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC60x40x2.0-KNN 109,000
Khay cáp 50x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC50x50x1.5-KNN 88,000
Khay cáp 50x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC50x50x2.0-KNN 116,000
Khay cáp 75x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC75x50x1.5-KNN 100,000
Khay cáp 75x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC75x50x2.0-KNN 132,000
Khay cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x50x1.5-KNN 113,000
Khay cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x50x2.0-KNN 149,000
Khay cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x50x1.5-KNN 137,000
Khay cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x50x2.0-KNN 182,000
Khay cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x50x1.5-KNN 162,000
Khay cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x50x2.0-KNN 215,000
Khay cáp 250x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x50x1.5-KNN 187,000
Khay cáp 250x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x50x2.0-KNN 248,000
Khay cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x50x1.5-KNN 211,000
Khay cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x50x2.0-KNN 281,000
Khay cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x50x1.5-KNN 261,000
Khay cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x50x2.0-KNN 346,000
Khay cáp 75x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC75x75x1.5-KNN 125,000
Khay cáp 75x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC75x75x2.0-KNN 165,000
Khay cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x75x1.5-KNN 137,000
Khay cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x75x2.0-KNN 182,000
Khay cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x75x1.5-KNN 162,000
Khay cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x75x2.0-KNN 215,000
Khay cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x75x1.5-KNN 187,000
Khay cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x75x2.0-KNN 248,000
Khay cáp 250x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x75x1.5-KNN 211,000
Khay cáp 250x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x75x2.0-KNN 281,000
Khay cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x75x1.5-KNN 236,000
Khay cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x75x2.0-KNN 313,000
Khay cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x75x1.5-KNN 285,000
Khay cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x75x2.0-KNN 379,000
Khay cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC100x100x1.5-KNN 162,000
Khay cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC100x100x2.0-KNN 215,000
Khay cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC150x100x1.5-KNN 187,000
Khay cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC150x100x2.0-KNN 248,000
Khay cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC200x100x1.5-KNN 211,000
Khay cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC200x100x2.0-KNN 281,000
Khay cáp 250x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC250x100x1.5-KNN 236,000
Khay cáp 250x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC250x100x2.0-KNN 313,000
Khay cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC300x100x1.5-KNN 261,000
Khay cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC300x100x2.0-KNN 346,000
Khay cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng KC400x100x1.5-KNN 310,000
Khay cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng KC400x100x2.0-KNN 412,000

Giá khay cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x0.8 inox 304 KC60x40x0.8-INO 118,000
Khay cáp 60x40x1.0 inox 304 KC60x40x1.0-INO 147,000
Khay cáp 60x40x1.2 inox 304 KC60x40x1.2-INO 175,000
Khay cáp 60x40x1.5 inox 304 KC60x40x1.5-INO 218,000
Khay cáp 60x40x2.0 inox 304 KC60x40x2.0-INO 290,000
Khay cáp 50x50x0.8 inox 304 KC50x50x0.8-INO 125,000
Khay cáp 50x50x1.0 inox 304 KC50x50x1.0-INO 156,000
Khay cáp 50x50x1.2 inox 304 KC50x50x1.2-INO 186,000
Khay cáp 50x50x1.5 inox 304 KC50x50x1.5-INO 232,000
Khay cáp 50x50x2.0 inox 304 KC50x50x2.0-INO 308,000
Khay cáp 75x50x0.8 inox 304 KC75x50x0.8-INO 143,000
Khay cáp 75x50x1.0 inox 304 KC75x50x1.0-INO 178,000
Khay cáp 75x50x1.2 inox 304 KC75x50x1.2-INO 213,000
Khay cáp 75x50x1.5 inox 304 KC75x50x1.5-INO 265,000
Khay cáp 75x50x2.0 inox 304 KC75x50x2.0-INO 352,000
Khay cáp 100x50x0.8 inox 304 KC100x50x0.8-INO 161,000
Khay cáp 100x50x1.0 inox 304 KC100x50x1.0-INO 200,000
Khay cáp 100x50x1.2 inox 304 KC100x50x1.2-INO 240,000
Khay cáp 100x50x1.5 inox 304 KC100x50x1.5-INO 299,000
Khay cáp 100x50x2.0 inox 304 KC100x50x2.0-INO 397,000
Khay cáp 150x50x0.8 inox 304 KC150x50x0.8-INO 197,000
Khay cáp 150x50x1.0 inox 304 KC150x50x1.0-INO 245,000
Khay cáp 150x50x1.2 inox 304 KC150x50x1.2-INO 293,000
Khay cáp 150x50x1.5 inox 304 KC150x50x1.5-INO 366,000
Khay cáp 150x50x2.0 inox 304 KC150x50x2.0-INO 486,000
Khay cáp 200x50x0.8 inox 304 KC200x50x0.8-INO 233,000
Khay cáp 200x50x1.0 inox 304 KC200x50x1.0-INO 290,000
Khay cáp 200x50x1.2 inox 304 KC200x50x1.2-INO 347,000
Khay cáp 200x50x1.5 inox 304 KC200x50x1.5-INO 433,000
Khay cáp 200x50x2.0 inox 304 KC200x50x2.0-INO 576,000
Khay cáp 250x50x0.8 inox 304 KC250x50x0.8-INO 268,000
Khay cáp 250x50x1.0 inox 304 KC250x50x1.0-INO 334,000
Khay cáp 250x50x1.2 inox 304 KC250x50x1.2-INO 401,000
Khay cáp 250x50x1.5 inox 304 KC250x50x1.5-INO 500,000
Khay cáp 250x50x2.0 inox 304 KC250x50x2.0-INO 665,000
Khay cáp 300x50x1.2 inox 304 KC300x50x1.2-INO 454,000
Khay cáp 300x50x1.5 inox 304 KC300x50x1.5-INO 567,000
Khay cáp 300x50x2.0 inox 304 KC300x50x2.0-INO 755,000
Khay cáp 400x50x1.2 inox 304 KC400x50x1.2-INO 561,000
Khay cáp 400x50x1.5 inox 304 KC400x50x1.5-INO 701,000
Khay cáp 400x50x2.0 inox 304 KC400x50x2.0-INO 933,000
Khay cáp 75x75x0.8 inox 304 KC75x75x0.8-INO 179,000
Khay cáp 75x75x1.0 inox 304 KC75x75x1.0-INO 223,000
Khay cáp 75x75x1.2 inox 304 KC75x75x1.2-INO 267,000
Khay cáp 75x75x1.5 inox 304 KC75x75x1.5-INO 332,000
Khay cáp 75x75x2.0 inox 304 KC75x75x2.0-INO 442,000
Khay cáp 100x75x0.8 inox 304 KC100x75x0.8-INO 197,000
Khay cáp 100x75x1.0 inox 304 KC100x75x1.0-INO 245,000
Khay cáp 100x75x1.2 inox 304 KC100x75x1.2-INO 293,000
Khay cáp 100x75x1.5 inox 304 KC100x75x1.5-INO 366,000
Khay cáp 100x75x2.0 inox 304 KC100x75x2.0-INO 486,000
Khay cáp 150x75x0.8 inox 304 KC150x75x0.8-INO 233,000
Khay cáp 150x75x1.0 inox 304 KC150x75x1.0-INO 290,000
Khay cáp 150x75x1.2 inox 304 KC150x75x1.2-INO 347,000
Khay cáp 150x75x1.5 inox 304 KC150x75x1.5-INO 433,000
Khay cáp 150x75x2.0 inox 304 KC150x75x2.0-INO 576,000
Khay cáp 200x75x0.8 inox 304 KC200x75x0.8-INO 268,000
Khay cáp 200x75x1.0 inox 304 KC200x75x1.0-INO 334,000
Khay cáp 200x75x1.2 inox 304 KC200x75x1.2-INO 401,000
Khay cáp 200x75x1.5 inox 304 KC200x75x1.5-INO 500,000
Khay cáp 200x75x2.0 inox 304 KC200x75x2.0-INO 665,000
Khay cáp 250x75x0.8 inox 304 KC250x75x0.8-INO 304,000
Khay cáp 250x75x1.0 inox 304 KC250x75x1.0-INO 379,000
Khay cáp 250x75x1.2 inox 304 KC250x75x1.2-INO 454,000
Khay cáp 250x75x1.5 inox 304 KC250x75x1.5-INO 567,000
Khay cáp 250x75x2.0 inox 304 KC250x75x2.0-INO 755,000
Khay cáp 300x75x1.2 inox 304 KC300x75x1.2-INO 508,000
Khay cáp 300x75x1.5 inox 304 KC300x75x1.5-INO 634,000
Khay cáp 300x75x2.0 inox 304 KC300x75x2.0-INO 844,000
Khay cáp 400x75x1.2 inox 304 KC400x75x1.2-INO 615,000
Khay cáp 400x75x1.5 inox 304 KC400x75x1.5-INO 768,000
Khay cáp 400x75x2.0 inox 304 KC400x75x2.0-INO 1,023,000
Khay cáp 100x100x0.8 inox 304 KC100x100x0.8-INO 233,000
Khay cáp 100x100x1.0 inox 304 KC100x100x1.0-INO 290,000
Khay cáp 100x100x1.2 inox 304 KC100x100x1.2-INO 347,000
Khay cáp 100x100x1.5 inox 304 KC100x100x1.5-INO 433,000
Khay cáp 100x100x2.0 inox 304 KC100x100x2.0-INO 576,000
Khay cáp 150x100x0.8 inox 304 KC150x100x0.8-INO 268,000
Khay cáp 150x100x1.0 inox 304 KC150x100x1.0-INO 334,000
Khay cáp 150x100x1.2 inox 304 KC150x100x1.2-INO 401,000
Khay cáp 150x100x1.5 inox 304 KC150x100x1.5-INO 500,000
Khay cáp 150x100x2.0 inox 304 KC150x100x2.0-INO 665,000
Khay cáp 200x100x0.8 inox 304 KC200x100x0.8-INO 304,000
Khay cáp 200x100x1.0 inox 304 KC200x100x1.0-INO 379,000
Khay cáp 200x100x1.2 inox 304 KC200x100x1.2-INO 454,000
Khay cáp 200x100x1.5 inox 304 KC200x100x1.5-INO 567,000
Khay cáp 200x100x2.0 inox 304 KC200x100x2.0-INO 755,000
Khay cáp 250x100x0.8 inox 304 KC250x100x0.8-INO 340,000
Khay cáp 250x100x1.0 inox 304 KC250x100x1.0-INO 424,000
Khay cáp 250x100x1.2 inox 304 KC250x100x1.2-INO 508,000
Khay cáp 250x100x1.5 inox 304 KC250x100x1.5-INO 634,000
Khay cáp 250x100x2.0 inox 304 KC250x100x2.0-INO 844,000
Khay cáp 300x100x1.2 inox 304 KC300x100x1.2-INO 561,000
Khay cáp 300x100x1.5 inox 304 KC300x100x1.5-INO 701,000
Khay cáp 300x100x2.0 inox 304 KC300x100x2.0-INO 933,000
Khay cáp 400x100x1.2 inox 304 KC400x100x1.2-INO 669,000
Khay cáp 400x100x1.5 inox 304 KC400x100x1.5-INO 835,000
Khay cáp 400x100x2.0 inox 304 KC400x100x2.0-INO 1,112,000

Giá khay cáp hợp kim nhôm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Khay cáp 60x40x1.5 hợp kim nhôm KC60x40x1.5-HKN 89,000
Khay cáp 60x40x2.0 hợp kim nhôm KC60x40x2.0-HKN 117,000
Khay cáp 50x50x1.5 hợp kim nhôm KC50x50x1.5-HKN 94,000
Khay cáp 50x50x2.0 hợp kim nhôm KC50x50x2.0-HKN 124,000
Khay cáp 75x50x1.5 hợp kim nhôm KC75x50x1.5-HKN 107,000
Khay cáp 75x50x2.0 hợp kim nhôm KC75x50x2.0-HKN 142,000
Khay cáp 100x50x1.5 hợp kim nhôm KC100x50x1.5-HKN 121,000
Khay cáp 100x50x2.0 hợp kim nhôm KC100x50x2.0-HKN 160,000
Khay cáp 150x50x1.5 hợp kim nhôm KC150x50x1.5-HKN 147,000
Khay cáp 150x50x2.0 hợp kim nhôm KC150x50x2.0-HKN 195,000
Khay cáp 200x50x1.5 hợp kim nhôm KC200x50x1.5-HKN 174,000
Khay cáp 200x50x2.0 hợp kim nhôm KC200x50x2.0-HKN 230,000
Khay cáp 250x50x1.5 hợp kim nhôm KC250x50x1.5-HKN 200,000
Khay cáp 250x50x2.0 hợp kim nhôm KC250x50x2.0-HKN 266,000
Khay cáp 300x50x1.5 hợp kim nhôm KC300x50x1.5-HKN 227,000
Khay cáp 300x50x2.0 hợp kim nhôm KC300x50x2.0-HKN 301,000
Khay cáp 400x50x1.5 hợp kim nhôm KC400x50x1.5-HKN 280,000
Khay cáp 400x50x2.0 hợp kim nhôm KC400x50x2.0-HKN 372,000
Khay cáp 75x75x1.5 hợp kim nhôm KC75x75x1.5-HKN 134,000
Khay cáp 75x75x2.0 hợp kim nhôm KC75x75x2.0-HKN 177,000
Khay cáp 100x75x1.5 hợp kim nhôm KC100x75x1.5-HKN 147,000
Khay cáp 100x75x2.0 hợp kim nhôm KC100x75x2.0-HKN 195,000
Khay cáp 150x75x1.5 hợp kim nhôm KC150x75x1.5-HKN 174,000
Khay cáp 150x75x2.0 hợp kim nhôm KC150x75x2.0-HKN 230,000
Khay cáp 200x75x1.5 hợp kim nhôm KC200x75x1.5-HKN 200,000
Khay cáp 200x75x2.0 hợp kim nhôm KC200x75x2.0-HKN 266,000
Khay cáp 250x75x1.5 hợp kim nhôm KC250x75x1.5-HKN 227,000
Khay cáp 250x75x2.0 hợp kim nhôm KC250x75x2.0-HKN 301,000
Khay cáp 300x75x1.5 hợp kim nhôm KC300x75x1.5-HKN 254,000
Khay cáp 300x75x2.0 hợp kim nhôm KC300x75x2.0-HKN 337,000
Khay cáp 400x75x1.5 hợp kim nhôm KC400x75x1.5-HKN 307,000
Khay cáp 400x75x2.0 hợp kim nhôm KC400x75x2.0-HKN 408,000
Khay cáp 100x100x1.5 hợp kim nhôm KC100x100x1.5-HKN 174,000
Khay cáp 100x100x2.0 hợp kim nhôm KC100x100x2.0-HKN 230,000
Khay cáp 150x100x1.5 hợp kim nhôm KC150x100x1.5-HKN 200,000
Khay cáp 150x100x2.0 hợp kim nhôm KC150x100x2.0-HKN 266,000
Khay cáp 200x100x1.5 hợp kim nhôm KC200x100x1.5-HKN 227,000
Khay cáp 200x100x2.0 hợp kim nhôm KC200x100x2.0-HKN 301,000
Khay cáp 250x100x1.5 hợp kim nhôm KC250x100x1.5-HKN 254,000
Khay cáp 250x100x2.0 hợp kim nhôm KC250x100x2.0-HKN 337,000
Khay cáp 300x100x1.5 hợp kim nhôm KC300x100x1.5-HKN 280,000
Khay cáp 300x100x2.0 hợp kim nhôm KC300x100x2.0-HKN 372,000
Khay cáp 400x100x1.5 hợp kim nhôm KC400x100x1.5-HKN 333,000
Khay cáp 400x100x2.0 hợp kim nhôm KC400x100x2.0-HKN 443,000