× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Catalogues Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 1 Online
» 155 Today
» 80 Yesterday
» 155 Week
» 1279 Month
» 6127 Year
» 2379445 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá máng cáp 2022

Giá máng cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 sơn tĩnh điện MC60x40x0.8-STD 44,000
Máng cáp 60x40x1.0 sơn tĩnh điện MC60x40x1.0-STD 50,000
Máng cáp 60x40x1.2 sơn tĩnh điện MC60x40x1.2-STD 57,000
Máng cáp 60x40x1.5 sơn tĩnh điện MC60x40x1.5-STD 67,000
Máng cáp 60x40x2.0 sơn tĩnh điện MC60x40x2.0-STD 83,000
Máng cáp 50x50x0.8 sơn tĩnh điện MC50x50x0.8-STD 46,000
Máng cáp 50x50x1.0 sơn tĩnh điện MC50x50x1.0-STD 53,000
Máng cáp 50x50x1.2 sơn tĩnh điện MC50x50x1.2-STD 60,000
Máng cáp 50x50x1.5 sơn tĩnh điện MC50x50x1.5-STD 71,000
Máng cáp 50x50x2.0 sơn tĩnh điện MC50x50x2.0-STD 88,000
Máng cáp 75x50x0.8 sơn tĩnh điện MC75x50x0.8-STD 53,000
Máng cáp 75x50x1.0 sơn tĩnh điện MC75x50x1.0-STD 61,000
Máng cáp 75x50x1.2 sơn tĩnh điện MC75x50x1.2-STD 69,000
Máng cáp 75x50x1.5 sơn tĩnh điện MC75x50x1.5-STD 81,000
Máng cáp 75x50x2.0 sơn tĩnh điện MC75x50x2.0-STD 101,000
Máng cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện MC100x50x0.8-STD 59,000
Máng cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện MC100x50x1.0-STD 68,000
Máng cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện MC100x50x1.2-STD 77,000
Máng cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện MC100x50x1.5-STD 90,000
Máng cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện MC100x50x2.0-STD 113,000
Máng cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện MC150x50x0.8-STD 71,000
Máng cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện MC150x50x1.0-STD 83,000
Máng cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện MC150x50x1.2-STD 94,000
Máng cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện MC150x50x1.5-STD 110,000
Máng cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện MC150x50x2.0-STD 138,000
Máng cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện MC200x50x0.8-STD 84,000
Máng cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện MC200x50x1.0-STD 97,000
Máng cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện MC200x50x1.2-STD 110,000
Máng cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện MC200x50x1.5-STD 130,000
Máng cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện MC200x50x2.0-STD 163,000
Máng cáp 250x50x0.8 sơn tĩnh điện MC250x50x0.8-STD 97,000
Máng cáp 250x50x1.0 sơn tĩnh điện MC250x50x1.0-STD 112,000
Máng cáp 250x50x1.2 sơn tĩnh điện MC250x50x1.2-STD 127,000
Máng cáp 250x50x1.5 sơn tĩnh điện MC250x50x1.5-STD 150,000
Máng cáp 250x50x2.0 sơn tĩnh điện MC250x50x2.0-STD 188,000
Máng cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện MC300x50x1.2-STD 144,000
Máng cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện MC300x50x1.5-STD 169,000
Máng cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện MC300x50x2.0-STD 212,000
Máng cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện MC400x50x1.2-STD 177,000
Máng cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện MC400x50x1.5-STD 209,000
Máng cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện MC400x50x2.0-STD 262,000
Máng cáp 75x75x0.8 sơn tĩnh điện MC75x75x0.8-STD 65,000
Máng cáp 75x75x1.0 sơn tĩnh điện MC75x75x1.0-STD 75,000
Máng cáp 75x75x1.2 sơn tĩnh điện MC75x75x1.2-STD 85,000
Máng cáp 75x75x1.5 sơn tĩnh điện MC75x75x1.5-STD 100,000
Máng cáp 75x75x2.0 sơn tĩnh điện MC75x75x2.0-STD 125,000
Máng cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện MC100x75x0.8-STD 71,000
Máng cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện MC100x75x1.0-STD 83,000
Máng cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện MC100x75x1.2-STD 94,000
Máng cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện MC100x75x1.5-STD 110,000
Máng cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện MC100x75x2.0-STD 138,000
Máng cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện MC150x75x0.8-STD 84,000
Máng cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện MC150x75x1.0-STD 97,000
Máng cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện MC150x75x1.2-STD 110,000
Máng cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện MC150x75x1.5-STD 130,000
Máng cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện MC150x75x2.0-STD 163,000
Máng cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện MC200x75x0.8-STD 97,000
Máng cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện MC200x75x1.0-STD 112,000
Máng cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện MC200x75x1.2-STD 127,000
Máng cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện MC200x75x1.5-STD 150,000
Máng cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện MC200x75x2.0-STD 188,000
Máng cáp 250x75x0.8 sơn tĩnh điện MC250x75x0.8-STD 109,000
Máng cáp 250x75x1.0 sơn tĩnh điện MC250x75x1.0-STD 126,000
Máng cáp 250x75x1.2 sơn tĩnh điện MC250x75x1.2-STD 144,000
Máng cáp 250x75x1.5 sơn tĩnh điện MC250x75x1.5-STD 169,000
Máng cáp 250x75x2.0 sơn tĩnh điện MC250x75x2.0-STD 212,000
Máng cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện MC300x75x1.2-STD 160,000
Máng cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện MC300x75x1.5-STD 189,000
Máng cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện MC300x75x2.0-STD 237,000
Máng cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện MC400x75x1.2-STD 193,000
Máng cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện MC400x75x1.5-STD 229,000
Máng cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện MC400x75x2.0-STD 287,000
Máng cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện MC100x100x0.8-STD 84,000
Máng cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện MC100x100x1.0-STD 97,000
Máng cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện MC100x100x1.2-STD 110,000
Máng cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện MC100x100x1.5-STD 130,000
Máng cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện MC100x100x2.0-STD 163,000
Máng cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện MC150x100x0.8-STD 97,000
Máng cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện MC150x100x1.0-STD 112,000
Máng cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện MC150x100x1.2-STD 127,000
Máng cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện MC150x100x1.5-STD 150,000
Máng cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện MC150x100x2.0-STD 188,000
Máng cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện MC200x100x0.8-STD 109,000
Máng cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện MC200x100x1.0-STD 126,000
Máng cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện MC200x100x1.2-STD 144,000
Máng cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện MC200x100x1.5-STD 169,000
Máng cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện MC200x100x2.0-STD 212,000
Máng cáp 250x100x0.8 sơn tĩnh điện MC250x100x0.8-STD 122,000
Máng cáp 250x100x1.0 sơn tĩnh điện MC250x100x1.0-STD 141,000
Máng cáp 250x100x1.2 sơn tĩnh điện MC250x100x1.2-STD 160,000
Máng cáp 250x100x1.5 sơn tĩnh điện MC250x100x1.5-STD 189,000
Máng cáp 250x100x2.0 sơn tĩnh điện MC250x100x2.0-STD 237,000
Máng cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện MC300x100x1.2-STD 177,000
Máng cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện MC300x100x1.5-STD 209,000
Máng cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện MC300x100x2.0-STD 262,000
Máng cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện MC400x100x1.2-STD 210,000
Máng cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện MC400x100x1.5-STD 248,000
Máng cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện MC400x100x2.0-STD 312,000

Giá máng cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 tôn tráng kẽm MC60x40x0.8-TTK 31,000
Máng cáp 60x40x1.0 tôn tráng kẽm MC60x40x1.0-TTK 38,000
Máng cáp 60x40x1.2 tôn tráng kẽm MC60x40x1.2-TTK 45,000
Máng cáp 60x40x1.5 tôn tráng kẽm MC60x40x1.5-TTK 55,000
Máng cáp 60x40x2.0 tôn tráng kẽm MC60x40x2.0-TTK 72,000
Máng cáp 50x50x0.8 tôn tráng kẽm MC50x50x0.8-TTK 33,000
Máng cáp 50x50x1.0 tôn tráng kẽm MC50x50x1.0-TTK 40,000
Máng cáp 50x50x1.2 tôn tráng kẽm MC50x50x1.2-TTK 48,000
Máng cáp 50x50x1.5 tôn tráng kẽm MC50x50x1.5-TTK 58,000
Máng cáp 50x50x2.0 tôn tráng kẽm MC50x50x2.0-TTK 77,000
Máng cáp 75x50x0.8 tôn tráng kẽm MC75x50x0.8-TTK 37,000
Máng cáp 75x50x1.0 tôn tráng kẽm MC75x50x1.0-TTK 46,000
Máng cáp 75x50x1.2 tôn tráng kẽm MC75x50x1.2-TTK 54,000
Máng cáp 75x50x1.5 tôn tráng kẽm MC75x50x1.5-TTK 67,000
Máng cáp 75x50x2.0 tôn tráng kẽm MC75x50x2.0-TTK 87,000
Máng cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm MC100x50x0.8-TTK 42,000
Máng cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm MC100x50x1.0-TTK 51,000
Máng cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm MC100x50x1.2-TTK 60,000
Máng cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm MC100x50x1.5-TTK 75,000
Máng cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm MC100x50x2.0-TTK 98,000
Máng cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm MC150x50x0.8-TTK 50,000
Máng cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm MC150x50x1.0-TTK 62,000
Máng cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm MC150x50x1.2-TTK 73,000
Máng cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm MC150x50x1.5-TTK 91,000
Máng cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm MC150x50x2.0-TTK 120,000
Máng cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm MC200x50x0.8-TTK 59,000
Máng cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm MC200x50x1.0-TTK 72,000
Máng cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm MC200x50x1.2-TTK 86,000
Máng cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm MC200x50x1.5-TTK 107,000
Máng cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm MC200x50x2.0-TTK 141,000
Máng cáp 250x50x0.8 tôn tráng kẽm MC250x50x0.8-TTK 67,000
Máng cáp 250x50x1.0 tôn tráng kẽm MC250x50x1.0-TTK 83,000
Máng cáp 250x50x1.2 tôn tráng kẽm MC250x50x1.2-TTK 99,000
Máng cáp 250x50x1.5 tôn tráng kẽm MC250x50x1.5-TTK 123,000
Máng cáp 250x50x2.0 tôn tráng kẽm MC250x50x2.0-TTK 163,000
Máng cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm MC300x50x1.2-TTK 112,000
Máng cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm MC300x50x1.5-TTK 139,000
Máng cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm MC300x50x2.0-TTK 184,000
Máng cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm MC400x50x1.2-TTK 138,000
Máng cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm MC400x50x1.5-TTK 171,000
Máng cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm MC400x50x2.0-TTK 227,000
Máng cáp 75x75x0.8 tôn tráng kẽm MC75x75x0.8-TTK 46,000
Máng cáp 75x75x1.0 tôn tráng kẽm MC75x75x1.0-TTK 56,000
Máng cáp 75x75x1.2 tôn tráng kẽm MC75x75x1.2-TTK 67,000
Máng cáp 75x75x1.5 tôn tráng kẽm MC75x75x1.5-TTK 83,000
Máng cáp 75x75x2.0 tôn tráng kẽm MC75x75x2.0-TTK 109,000
Máng cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm MC100x75x0.8-TTK 50,000
Máng cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm MC100x75x1.0-TTK 62,000
Máng cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm MC100x75x1.2-TTK 73,000
Máng cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm MC100x75x1.5-TTK 91,000
Máng cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm MC100x75x2.0-TTK 120,000
Máng cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm MC150x75x0.8-TTK 59,000
Máng cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm MC150x75x1.0-TTK 72,000
Máng cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm MC150x75x1.2-TTK 86,000
Máng cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm MC150x75x1.5-TTK 107,000
Máng cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm MC150x75x2.0-TTK 141,000
Máng cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm MC200x75x0.8-TTK 67,000
Máng cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm MC200x75x1.0-TTK 83,000
Máng cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm MC200x75x1.2-TTK 99,000
Máng cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm MC200x75x1.5-TTK 123,000
Máng cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm MC200x75x2.0-TTK 163,000
Máng cáp 250x75x0.8 tôn tráng kẽm MC250x75x0.8-TTK 76,000
Máng cáp 250x75x1.0 tôn tráng kẽm MC250x75x1.0-TTK 94,000
Máng cáp 250x75x1.2 tôn tráng kẽm MC250x75x1.2-TTK 112,000
Máng cáp 250x75x1.5 tôn tráng kẽm MC250x75x1.5-TTK 139,000
Máng cáp 250x75x2.0 tôn tráng kẽm MC250x75x2.0-TTK 184,000
Máng cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm MC300x75x1.2-TTK 125,000
Máng cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm MC300x75x1.5-TTK 155,000
Máng cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm MC300x75x2.0-TTK 206,000
Máng cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm MC400x75x1.2-TTK 151,000
Máng cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm MC400x75x1.5-TTK 187,000
Máng cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm MC400x75x2.0-TTK 248,000
Máng cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm MC100x100x0.8-TTK 59,000
Máng cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm MC100x100x1.0-TTK 72,000
Máng cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm MC100x100x1.2-TTK 86,000
Máng cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm MC100x100x1.5-TTK 107,000
Máng cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm MC100x100x2.0-TTK 141,000
Máng cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm MC150x100x0.8-TTK 67,000
Máng cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm MC150x100x1.0-TTK 83,000
Máng cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm MC150x100x1.2-TTK 99,000
Máng cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm MC150x100x1.5-TTK 123,000
Máng cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm MC150x100x2.0-TTK 163,000
Máng cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm MC200x100x0.8-TTK 76,000
Máng cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm MC200x100x1.0-TTK 94,000
Máng cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm MC200x100x1.2-TTK 112,000
Máng cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm MC200x100x1.5-TTK 139,000
Máng cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm MC200x100x2.0-TTK 184,000
Máng cáp 250x100x0.8 tôn tráng kẽm MC250x100x0.8-TTK 84,000
Máng cáp 250x100x1.0 tôn tráng kẽm MC250x100x1.0-TTK 105,000
Máng cáp 250x100x1.2 tôn tráng kẽm MC250x100x1.2-TTK 125,000
Máng cáp 250x100x1.5 tôn tráng kẽm MC250x100x1.5-TTK 155,000
Máng cáp 250x100x2.0 tôn tráng kẽm MC250x100x2.0-TTK 206,000
Máng cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm MC300x100x1.2-TTK 138,000
Máng cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm MC300x100x1.5-TTK 171,000
Máng cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm MC300x100x2.0-TTK 227,000
Máng cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm MC400x100x1.2-TTK 163,000
Máng cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm MC400x100x1.5-TTK 203,000
Máng cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm MC400x100x2.0-TTK 270,000

Giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC60x40x1.5-KNN 82,000
Máng cáp 60x40x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC60x40x2.0-KNN 108,000
Máng cáp 50x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC50x50x1.5-KNN 87,000
Máng cáp 50x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC50x50x2.0-KNN 115,000
Máng cáp 75x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC75x50x1.5-KNN 99,000
Máng cáp 75x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC75x50x2.0-KNN 131,000
Máng cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x50x1.5-KNN 111,000
Máng cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x50x2.0-KNN 147,000
Máng cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x50x1.5-KNN 136,000
Máng cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x50x2.0-KNN 180,000
Máng cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x50x1.5-KNN 160,000
Máng cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x50x2.0-KNN 212,000
Máng cáp 250x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x50x1.5-KNN 185,000
Máng cáp 250x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x50x2.0-KNN 245,000
Máng cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x50x1.5-KNN 209,000
Máng cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x50x2.0-KNN 277,000
Máng cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x50x1.5-KNN 258,000
Máng cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x50x2.0-KNN 343,000
Máng cáp 75x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC75x75x1.5-KNN 123,000
Máng cáp 75x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC75x75x2.0-KNN 163,000
Máng cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x75x1.5-KNN 136,000
Máng cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x75x2.0-KNN 180,000
Máng cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x75x1.5-KNN 160,000
Máng cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x75x2.0-KNN 212,000
Máng cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x75x1.5-KNN 185,000
Máng cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x75x2.0-KNN 245,000
Máng cáp 250x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x75x1.5-KNN 209,000
Máng cáp 250x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x75x2.0-KNN 277,000
Máng cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x75x1.5-KNN 233,000
Máng cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x75x2.0-KNN 310,000
Máng cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x75x1.5-KNN 282,000
Máng cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x75x2.0-KNN 375,000
Máng cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x100x1.5-KNN 160,000
Máng cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x100x2.0-KNN 212,000
Máng cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x100x1.5-KNN 185,000
Máng cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x100x2.0-KNN 245,000
Máng cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x100x1.5-KNN 209,000
Máng cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x100x2.0-KNN 277,000
Máng cáp 250x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x100x1.5-KNN 233,000
Máng cáp 250x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x100x2.0-KNN 310,000
Máng cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x100x1.5-KNN 258,000
Máng cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x100x2.0-KNN 343,000
Máng cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x100x1.5-KNN 307,000
Máng cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x100x2.0-KNN 408,000

Giá máng cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 inox 304 MC60x40x0.8-INO 116,000
Máng cáp 60x40x1.0 inox 304 MC60x40x1.0-INO 144,000
Máng cáp 60x40x1.2 inox 304 MC60x40x1.2-INO 172,000
Máng cáp 60x40x1.5 inox 304 MC60x40x1.5-INO 214,000
Máng cáp 60x40x2.0 inox 304 MC60x40x2.0-INO 285,000
Máng cáp 50x50x0.8 inox 304 MC50x50x0.8-INO 123,000
Máng cáp 50x50x1.0 inox 304 MC50x50x1.0-INO 153,000
Máng cáp 50x50x1.2 inox 304 MC50x50x1.2-INO 183,000
Máng cáp 50x50x1.5 inox 304 MC50x50x1.5-INO 228,000
Máng cáp 50x50x2.0 inox 304 MC50x50x2.0-INO 302,000
Máng cáp 75x50x0.8 inox 304 MC75x50x0.8-INO 141,000
Máng cáp 75x50x1.0 inox 304 MC75x50x1.0-INO 175,000
Máng cáp 75x50x1.2 inox 304 MC75x50x1.2-INO 209,000
Máng cáp 75x50x1.5 inox 304 MC75x50x1.5-INO 261,000
Máng cáp 75x50x2.0 inox 304 MC75x50x2.0-INO 346,000
Máng cáp 100x50x0.8 inox 304 MC100x50x0.8-INO 158,000
Máng cáp 100x50x1.0 inox 304 MC100x50x1.0-INO 197,000
Máng cáp 100x50x1.2 inox 304 MC100x50x1.2-INO 236,000
Máng cáp 100x50x1.5 inox 304 MC100x50x1.5-INO 294,000
Máng cáp 100x50x2.0 inox 304 MC100x50x2.0-INO 390,000
Máng cáp 150x50x0.8 inox 304 MC150x50x0.8-INO 193,000
Máng cáp 150x50x1.0 inox 304 MC150x50x1.0-INO 241,000
Máng cáp 150x50x1.2 inox 304 MC150x50x1.2-INO 288,000
Máng cáp 150x50x1.5 inox 304 MC150x50x1.5-INO 359,000
Máng cáp 150x50x2.0 inox 304 MC150x50x2.0-INO 478,000
Máng cáp 200x50x0.8 inox 304 MC200x50x0.8-INO 229,000
Máng cáp 200x50x1.0 inox 304 MC200x50x1.0-INO 285,000
Máng cáp 200x50x1.2 inox 304 MC200x50x1.2-INO 341,000
Máng cáp 200x50x1.5 inox 304 MC200x50x1.5-INO 425,000
Máng cáp 200x50x2.0 inox 304 MC200x50x2.0-INO 566,000
Máng cáp 250x50x0.8 inox 304 MC250x50x0.8-INO 264,000
Máng cáp 250x50x1.0 inox 304 MC250x50x1.0-INO 329,000
Máng cáp 250x50x1.2 inox 304 MC250x50x1.2-INO 394,000
Máng cáp 250x50x1.5 inox 304 MC250x50x1.5-INO 491,000
Máng cáp 250x50x2.0 inox 304 MC250x50x2.0-INO 654,000
Máng cáp 300x50x1.2 inox 304 MC300x50x1.2-INO 446,000
Máng cáp 300x50x1.5 inox 304 MC300x50x1.5-INO 557,000
Máng cáp 300x50x2.0 inox 304 MC300x50x2.0-INO 741,000
Máng cáp 400x50x1.2 inox 304 MC400x50x1.2-INO 552,000
Máng cáp 400x50x1.5 inox 304 MC400x50x1.5-INO 689,000
Máng cáp 400x50x2.0 inox 304 MC400x50x2.0-INO 917,000
Máng cáp 75x75x0.8 inox 304 MC75x75x0.8-INO 176,000
Máng cáp 75x75x1.0 inox 304 MC75x75x1.0-INO 219,000
Máng cáp 75x75x1.2 inox 304 MC75x75x1.2-INO 262,000
Máng cáp 75x75x1.5 inox 304 MC75x75x1.5-INO 326,000
Máng cáp 75x75x2.0 inox 304 MC75x75x2.0-INO 434,000
Máng cáp 100x75x0.8 inox 304 MC100x75x0.8-INO 193,000
Máng cáp 100x75x1.0 inox 304 MC100x75x1.0-INO 241,000
Máng cáp 100x75x1.2 inox 304 MC100x75x1.2-INO 288,000
Máng cáp 100x75x1.5 inox 304 MC100x75x1.5-INO 359,000
Máng cáp 100x75x2.0 inox 304 MC100x75x2.0-INO 478,000
Máng cáp 150x75x0.8 inox 304 MC150x75x0.8-INO 229,000
Máng cáp 150x75x1.0 inox 304 MC150x75x1.0-INO 285,000
Máng cáp 150x75x1.2 inox 304 MC150x75x1.2-INO 341,000
Máng cáp 150x75x1.5 inox 304 MC150x75x1.5-INO 425,000
Máng cáp 150x75x2.0 inox 304 MC150x75x2.0-INO 566,000
Máng cáp 200x75x0.8 inox 304 MC200x75x0.8-INO 264,000
Máng cáp 200x75x1.0 inox 304 MC200x75x1.0-INO 329,000
Máng cáp 200x75x1.2 inox 304 MC200x75x1.2-INO 394,000
Máng cáp 200x75x1.5 inox 304 MC200x75x1.5-INO 491,000
Máng cáp 200x75x2.0 inox 304 MC200x75x2.0-INO 654,000
Máng cáp 250x75x0.8 inox 304 MC250x75x0.8-INO 299,000
Máng cáp 250x75x1.0 inox 304 MC250x75x1.0-INO 373,000
Máng cáp 250x75x1.2 inox 304 MC250x75x1.2-INO 446,000
Máng cáp 250x75x1.5 inox 304 MC250x75x1.5-INO 557,000
Máng cáp 250x75x2.0 inox 304 MC250x75x2.0-INO 741,000
Máng cáp 300x75x1.2 inox 304 MC300x75x1.2-INO 499,000
Máng cáp 300x75x1.5 inox 304 MC300x75x1.5-INO 623,000
Máng cáp 300x75x2.0 inox 304 MC300x75x2.0-INO 829,000
Máng cáp 400x75x1.2 inox 304 MC400x75x1.2-INO 604,000
Máng cáp 400x75x1.5 inox 304 MC400x75x1.5-INO 755,000
Máng cáp 400x75x2.0 inox 304 MC400x75x2.0-INO 1,005,000
Máng cáp 100x100x0.8 inox 304 MC100x100x0.8-INO 229,000
Máng cáp 100x100x1.0 inox 304 MC100x100x1.0-INO 285,000
Máng cáp 100x100x1.2 inox 304 MC100x100x1.2-INO 341,000
Máng cáp 100x100x1.5 inox 304 MC100x100x1.5-INO 425,000
Máng cáp 100x100x2.0 inox 304 MC100x100x2.0-INO 566,000
Máng cáp 150x100x0.8 inox 304 MC150x100x0.8-INO 264,000
Máng cáp 150x100x1.0 inox 304 MC150x100x1.0-INO 329,000
Máng cáp 150x100x1.2 inox 304 MC150x100x1.2-INO 394,000
Máng cáp 150x100x1.5 inox 304 MC150x100x1.5-INO 491,000
Máng cáp 150x100x2.0 inox 304 MC150x100x2.0-INO 654,000
Máng cáp 200x100x0.8 inox 304 MC200x100x0.8-INO 299,000
Máng cáp 200x100x1.0 inox 304 MC200x100x1.0-INO 373,000
Máng cáp 200x100x1.2 inox 304 MC200x100x1.2-INO 446,000
Máng cáp 200x100x1.5 inox 304 MC200x100x1.5-INO 557,000
Máng cáp 200x100x2.0 inox 304 MC200x100x2.0-INO 741,000
Máng cáp 250x100x0.8 inox 304 MC250x100x0.8-INO 334,000
Máng cáp 250x100x1.0 inox 304 MC250x100x1.0-INO 416,000
Máng cáp 250x100x1.2 inox 304 MC250x100x1.2-INO 499,000
Máng cáp 250x100x1.5 inox 304 MC250x100x1.5-INO 623,000
Máng cáp 250x100x2.0 inox 304 MC250x100x2.0-INO 829,000
Máng cáp 300x100x1.2 inox 304 MC300x100x1.2-INO 552,000
Máng cáp 300x100x1.5 inox 304 MC300x100x1.5-INO 689,000
Máng cáp 300x100x2.0 inox 304 MC300x100x2.0-INO 917,000
Máng cáp 400x100x1.2 inox 304 MC400x100x1.2-INO 657,000
Máng cáp 400x100x1.5 inox 304 MC400x100x1.5-INO 820,000
Máng cáp 400x100x2.0 inox 304 MC400x100x2.0-INO 1,093,000

Giá máng cáp hợp kim nhôm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x1.5 hợp kim nhôm MC60x40x1.5-HKN 87,000
Máng cáp 60x40x2.0 hợp kim nhôm MC60x40x2.0-HKN 115,000
Máng cáp 50x50x1.5 hợp kim nhôm MC50x50x1.5-HKN 92,000
Máng cáp 50x50x2.0 hợp kim nhôm MC50x50x2.0-HKN 122,000
Máng cáp 75x50x1.5 hợp kim nhôm MC75x50x1.5-HKN 106,000
Máng cáp 75x50x2.0 hợp kim nhôm MC75x50x2.0-HKN 139,000
Máng cáp 100x50x1.5 hợp kim nhôm MC100x50x1.5-HKN 119,000
Máng cáp 100x50x2.0 hợp kim nhôm MC100x50x2.0-HKN 157,000
Máng cáp 150x50x1.5 hợp kim nhôm MC150x50x1.5-HKN 145,000
Máng cáp 150x50x2.0 hợp kim nhôm MC150x50x2.0-HKN 192,000
Máng cáp 200x50x1.5 hợp kim nhôm MC200x50x1.5-HKN 171,000
Máng cáp 200x50x2.0 hợp kim nhôm MC200x50x2.0-HKN 226,000
Máng cáp 250x50x1.5 hợp kim nhôm MC250x50x1.5-HKN 197,000
Máng cáp 250x50x2.0 hợp kim nhôm MC250x50x2.0-HKN 261,000
Máng cáp 300x50x1.5 hợp kim nhôm MC300x50x1.5-HKN 223,000
Máng cáp 300x50x2.0 hợp kim nhôm MC300x50x2.0-HKN 296,000
Máng cáp 400x50x1.5 hợp kim nhôm MC400x50x1.5-HKN 275,000
Máng cáp 400x50x2.0 hợp kim nhôm MC400x50x2.0-HKN 366,000
Máng cáp 75x75x1.5 hợp kim nhôm MC75x75x1.5-HKN 132,000
Máng cáp 75x75x2.0 hợp kim nhôm MC75x75x2.0-HKN 174,000
Máng cáp 100x75x1.5 hợp kim nhôm MC100x75x1.5-HKN 145,000
Máng cáp 100x75x2.0 hợp kim nhôm MC100x75x2.0-HKN 192,000
Máng cáp 150x75x1.5 hợp kim nhôm MC150x75x1.5-HKN 171,000
Máng cáp 150x75x2.0 hợp kim nhôm MC150x75x2.0-HKN 226,000
Máng cáp 200x75x1.5 hợp kim nhôm MC200x75x1.5-HKN 197,000
Máng cáp 200x75x2.0 hợp kim nhôm MC200x75x2.0-HKN 261,000
Máng cáp 250x75x1.5 hợp kim nhôm MC250x75x1.5-HKN 223,000
Máng cáp 250x75x2.0 hợp kim nhôm MC250x75x2.0-HKN 296,000
Máng cáp 300x75x1.5 hợp kim nhôm MC300x75x1.5-HKN 249,000
Máng cáp 300x75x2.0 hợp kim nhôm MC300x75x2.0-HKN 331,000
Máng cáp 400x75x1.5 hợp kim nhôm MC400x75x1.5-HKN 301,000
Máng cáp 400x75x2.0 hợp kim nhôm MC400x75x2.0-HKN 400,000
Máng cáp 100x100x1.5 hợp kim nhôm MC100x100x1.5-HKN 171,000
Máng cáp 100x100x2.0 hợp kim nhôm MC100x100x2.0-HKN 226,000
Máng cáp 150x100x1.5 hợp kim nhôm MC150x100x1.5-HKN 197,000
Máng cáp 150x100x2.0 hợp kim nhôm MC150x100x2.0-HKN 261,000
Máng cáp 200x100x1.5 hợp kim nhôm MC200x100x1.5-HKN 223,000
Máng cáp 200x100x2.0 hợp kim nhôm MC200x100x2.0-HKN 296,000
Máng cáp 250x100x1.5 hợp kim nhôm MC250x100x1.5-HKN 249,000
Máng cáp 250x100x2.0 hợp kim nhôm MC250x100x2.0-HKN 331,000
Máng cáp 300x100x1.5 hợp kim nhôm MC300x100x1.5-HKN 275,000
Máng cáp 300x100x2.0 hợp kim nhôm MC300x100x2.0-HKN 366,000
Máng cáp 400x100x1.5 hợp kim nhôm MC400x100x1.5-HKN 327,000
Máng cáp 400x100x2.0 hợp kim nhôm MC400x100x2.0-HKN 435,000