× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Catalogues Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 3 Online
» 118 Today
» 699 Yesterday
» 4143 Week
» 15474 Month
» 1251949 Year
» 2291752 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá máng cáp 2022

Giá máng cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 sơn tĩnh điện MC60x40x0.8-STD 52,000
Máng cáp 60x40x1.0 sơn tĩnh điện MC60x40x1.0-STD 60,000
Máng cáp 60x40x1.2 sơn tĩnh điện MC60x40x1.2-STD 68,000
Máng cáp 60x40x1.5 sơn tĩnh điện MC60x40x1.5-STD 80,000
Máng cáp 60x40x2.0 sơn tĩnh điện MC60x40x2.0-STD 101,000
Máng cáp 50x50x0.8 sơn tĩnh điện MC50x50x0.8-STD 55,000
Máng cáp 50x50x1.0 sơn tĩnh điện MC50x50x1.0-STD 63,000
Máng cáp 50x50x1.2 sơn tĩnh điện MC50x50x1.2-STD 72,000
Máng cáp 50x50x1.5 sơn tĩnh điện MC50x50x1.5-STD 85,000
Máng cáp 50x50x2.0 sơn tĩnh điện MC50x50x2.0-STD 107,000
Máng cáp 75x50x0.8 sơn tĩnh điện MC75x50x0.8-STD 62,000
Máng cáp 75x50x1.0 sơn tĩnh điện MC75x50x1.0-STD 72,000
Máng cáp 75x50x1.2 sơn tĩnh điện MC75x50x1.2-STD 82,000
Máng cáp 75x50x1.5 sơn tĩnh điện MC75x50x1.5-STD 97,000
Máng cáp 75x50x2.0 sơn tĩnh điện MC75x50x2.0-STD 122,000
Máng cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện MC100x50x0.8-STD 70,000
Máng cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện MC100x50x1.0-STD 81,000
Máng cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện MC100x50x1.2-STD 92,000
Máng cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện MC100x50x1.5-STD 109,000
Máng cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện MC100x50x2.0-STD 137,000
Máng cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện MC150x50x0.8-STD 85,000
Máng cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện MC150x50x1.0-STD 98,000
Máng cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện MC150x50x1.2-STD 112,000
Máng cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện MC150x50x1.5-STD 133,000
Máng cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện MC150x50x2.0-STD 167,000
Máng cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện MC200x50x0.8-STD 100,000
Máng cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện MC200x50x1.0-STD 116,000
Máng cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện MC200x50x1.2-STD 132,000
Máng cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện MC200x50x1.5-STD 157,000
Máng cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện MC200x50x2.0-STD 198,000
Máng cáp 250x50x0.8 sơn tĩnh điện MC250x50x0.8-STD 115,000
Máng cáp 250x50x1.0 sơn tĩnh điện MC250x50x1.0-STD 133,000
Máng cáp 250x50x1.2 sơn tĩnh điện MC250x50x1.2-STD 152,000
Máng cáp 250x50x1.5 sơn tĩnh điện MC250x50x1.5-STD 181,000
Máng cáp 250x50x2.0 sơn tĩnh điện MC250x50x2.0-STD 228,000
Máng cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện MC300x50x1.2-STD 172,000
Máng cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện MC300x50x1.5-STD 204,000
Máng cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện MC300x50x2.0-STD 258,000
Máng cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện MC400x50x1.2-STD 212,000
Máng cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện MC400x50x1.5-STD 252,000
Máng cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện MC400x50x2.0-STD 318,000
Máng cáp 75x75x0.8 sơn tĩnh điện MC75x75x0.8-STD 77,000
Máng cáp 75x75x1.0 sơn tĩnh điện MC75x75x1.0-STD 90,000
Máng cáp 75x75x1.2 sơn tĩnh điện MC75x75x1.2-STD 102,000
Máng cáp 75x75x1.5 sơn tĩnh điện MC75x75x1.5-STD 121,000
Máng cáp 75x75x2.0 sơn tĩnh điện MC75x75x2.0-STD 152,000
Máng cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện MC100x75x0.8-STD 85,000
Máng cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện MC100x75x1.0-STD 98,000
Máng cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện MC100x75x1.2-STD 112,000
Máng cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện MC100x75x1.5-STD 133,000
Máng cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện MC100x75x2.0-STD 167,000
Máng cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện MC150x75x0.8-STD 100,000
Máng cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện MC150x75x1.0-STD 116,000
Máng cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện MC150x75x1.2-STD 132,000
Máng cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện MC150x75x1.5-STD 157,000
Máng cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện MC150x75x2.0-STD 198,000
Máng cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện MC200x75x0.8-STD 115,000
Máng cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện MC200x75x1.0-STD 133,000
Máng cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện MC200x75x1.2-STD 152,000
Máng cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện MC200x75x1.5-STD 181,000
Máng cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện MC200x75x2.0-STD 228,000
Máng cáp 250x75x0.8 sơn tĩnh điện MC250x75x0.8-STD 129,000
Máng cáp 250x75x1.0 sơn tĩnh điện MC250x75x1.0-STD 151,000
Máng cáp 250x75x1.2 sơn tĩnh điện MC250x75x1.2-STD 172,000
Máng cáp 250x75x1.5 sơn tĩnh điện MC250x75x1.5-STD 204,000
Máng cáp 250x75x2.0 sơn tĩnh điện MC250x75x2.0-STD 258,000
Máng cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện MC300x75x1.2-STD 192,000
Máng cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện MC300x75x1.5-STD 228,000
Máng cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện MC300x75x2.0-STD 288,000
Máng cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện MC400x75x1.2-STD 232,000
Máng cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện MC400x75x1.5-STD 276,000
Máng cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện MC400x75x2.0-STD 349,000
Máng cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện MC100x100x0.8-STD 100,000
Máng cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện MC100x100x1.0-STD 116,000
Máng cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện MC100x100x1.2-STD 132,000
Máng cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện MC100x100x1.5-STD 157,000
Máng cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện MC100x100x2.0-STD 198,000
Máng cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện MC150x100x0.8-STD 115,000
Máng cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện MC150x100x1.0-STD 133,000
Máng cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện MC150x100x1.2-STD 152,000
Máng cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện MC150x100x1.5-STD 181,000
Máng cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện MC150x100x2.0-STD 228,000
Máng cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện MC200x100x0.8-STD 129,000
Máng cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện MC200x100x1.0-STD 151,000
Máng cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện MC200x100x1.2-STD 172,000
Máng cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện MC200x100x1.5-STD 204,000
Máng cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện MC200x100x2.0-STD 258,000
Máng cáp 250x100x0.8 sơn tĩnh điện MC250x100x0.8-STD 144,000
Máng cáp 250x100x1.0 sơn tĩnh điện MC250x100x1.0-STD 168,000
Máng cáp 250x100x1.2 sơn tĩnh điện MC250x100x1.2-STD 192,000
Máng cáp 250x100x1.5 sơn tĩnh điện MC250x100x1.5-STD 228,000
Máng cáp 250x100x2.0 sơn tĩnh điện MC250x100x2.0-STD 288,000
Máng cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện MC300x100x1.2-STD 212,000
Máng cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện MC300x100x1.5-STD 252,000
Máng cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện MC300x100x2.0-STD 318,000
Máng cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện MC400x100x1.2-STD 252,000
Máng cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện MC400x100x1.5-STD 300,000
Máng cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện MC400x100x2.0-STD 379,000

Giá máng cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 tôn tráng kẽm MC60x40x0.8-TTK 37,000
Máng cáp 60x40x1.0 tôn tráng kẽm MC60x40x1.0-TTK 45,000
Máng cáp 60x40x1.2 tôn tráng kẽm MC60x40x1.2-TTK 53,000
Máng cáp 60x40x1.5 tôn tráng kẽm MC60x40x1.5-TTK 65,000
Máng cáp 60x40x2.0 tôn tráng kẽm MC60x40x2.0-TTK 86,000
Máng cáp 50x50x0.8 tôn tráng kẽm MC50x50x0.8-TTK 39,000
Máng cáp 50x50x1.0 tôn tráng kẽm MC50x50x1.0-TTK 47,000
Máng cáp 50x50x1.2 tôn tráng kẽm MC50x50x1.2-TTK 56,000
Máng cáp 50x50x1.5 tôn tráng kẽm MC50x50x1.5-TTK 69,000
Máng cáp 50x50x2.0 tôn tráng kẽm MC50x50x2.0-TTK 91,000
Máng cáp 75x50x0.8 tôn tráng kẽm MC75x50x0.8-TTK 44,000
Máng cáp 75x50x1.0 tôn tráng kẽm MC75x50x1.0-TTK 54,000
Máng cáp 75x50x1.2 tôn tráng kẽm MC75x50x1.2-TTK 64,000
Máng cáp 75x50x1.5 tôn tráng kẽm MC75x50x1.5-TTK 79,000
Máng cáp 75x50x2.0 tôn tráng kẽm MC75x50x2.0-TTK 103,000
Máng cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm MC100x50x0.8-TTK 49,000
Máng cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm MC100x50x1.0-TTK 60,000
Máng cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm MC100x50x1.2-TTK 71,000
Máng cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm MC100x50x1.5-TTK 88,000
Máng cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm MC100x50x2.0-TTK 116,000
Máng cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm MC150x50x0.8-TTK 59,000
Máng cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm MC150x50x1.0-TTK 73,000
Máng cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm MC150x50x1.2-TTK 87,000
Máng cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm MC150x50x1.5-TTK 107,000
Máng cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm MC150x50x2.0-TTK 142,000
Máng cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm MC200x50x0.8-TTK 69,000
Máng cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm MC200x50x1.0-TTK 86,000
Máng cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm MC200x50x1.2-TTK 102,000
Máng cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm MC200x50x1.5-TTK 126,000
Máng cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm MC200x50x2.0-TTK 167,000
Máng cáp 250x50x0.8 tôn tráng kẽm MC250x50x0.8-TTK 80,000
Máng cáp 250x50x1.0 tôn tráng kẽm MC250x50x1.0-TTK 98,000
Máng cáp 250x50x1.2 tôn tráng kẽm MC250x50x1.2-TTK 117,000
Máng cáp 250x50x1.5 tôn tráng kẽm MC250x50x1.5-TTK 146,000
Máng cáp 250x50x2.0 tôn tráng kẽm MC250x50x2.0-TTK 193,000
Máng cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm MC300x50x1.2-TTK 133,000
Máng cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm MC300x50x1.5-TTK 165,000
Máng cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm MC300x50x2.0-TTK 218,000
Máng cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm MC400x50x1.2-TTK 163,000
Máng cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm MC400x50x1.5-TTK 203,000
Máng cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm MC400x50x2.0-TTK 269,000
Máng cáp 75x75x0.8 tôn tráng kẽm MC75x75x0.8-TTK 54,000
Máng cáp 75x75x1.0 tôn tráng kẽm MC75x75x1.0-TTK 67,000
Máng cáp 75x75x1.2 tôn tráng kẽm MC75x75x1.2-TTK 79,000
Máng cáp 75x75x1.5 tôn tráng kẽm MC75x75x1.5-TTK 98,000
Máng cáp 75x75x2.0 tôn tráng kẽm MC75x75x2.0-TTK 129,000
Máng cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm MC100x75x0.8-TTK 59,000
Máng cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm MC100x75x1.0-TTK 73,000
Máng cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm MC100x75x1.2-TTK 87,000
Máng cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm MC100x75x1.5-TTK 107,000
Máng cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm MC100x75x2.0-TTK 142,000
Máng cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm MC150x75x0.8-TTK 69,000
Máng cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm MC150x75x1.0-TTK 86,000
Máng cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm MC150x75x1.2-TTK 102,000
Máng cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm MC150x75x1.5-TTK 126,000
Máng cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm MC150x75x2.0-TTK 167,000
Máng cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm MC200x75x0.8-TTK 80,000
Máng cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm MC200x75x1.0-TTK 98,000
Máng cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm MC200x75x1.2-TTK 117,000
Máng cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm MC200x75x1.5-TTK 146,000
Máng cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm MC200x75x2.0-TTK 193,000
Máng cáp 250x75x0.8 tôn tráng kẽm MC250x75x0.8-TTK 90,000
Máng cáp 250x75x1.0 tôn tráng kẽm MC250x75x1.0-TTK 111,000
Máng cáp 250x75x1.2 tôn tráng kẽm MC250x75x1.2-TTK 133,000
Máng cáp 250x75x1.5 tôn tráng kẽm MC250x75x1.5-TTK 165,000
Máng cáp 250x75x2.0 tôn tráng kẽm MC250x75x2.0-TTK 218,000
Máng cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm MC300x75x1.2-TTK 148,000
Máng cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm MC300x75x1.5-TTK 184,000
Máng cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm MC300x75x2.0-TTK 244,000
Máng cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm MC400x75x1.2-TTK 178,000
Máng cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm MC400x75x1.5-TTK 222,000
Máng cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm MC400x75x2.0-TTK 295,000
Máng cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm MC100x100x0.8-TTK 69,000
Máng cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm MC100x100x1.0-TTK 86,000
Máng cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm MC100x100x1.2-TTK 102,000
Máng cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm MC100x100x1.5-TTK 126,000
Máng cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm MC100x100x2.0-TTK 167,000
Máng cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm MC150x100x0.8-TTK 80,000
Máng cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm MC150x100x1.0-TTK 98,000
Máng cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm MC150x100x1.2-TTK 117,000
Máng cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm MC150x100x1.5-TTK 146,000
Máng cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm MC150x100x2.0-TTK 193,000
Máng cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm MC200x100x0.8-TTK 90,000
Máng cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm MC200x100x1.0-TTK 111,000
Máng cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm MC200x100x1.2-TTK 133,000
Máng cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm MC200x100x1.5-TTK 165,000
Máng cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm MC200x100x2.0-TTK 218,000
Máng cáp 250x100x0.8 tôn tráng kẽm MC250x100x0.8-TTK 100,000
Máng cáp 250x100x1.0 tôn tráng kẽm MC250x100x1.0-TTK 124,000
Máng cáp 250x100x1.2 tôn tráng kẽm MC250x100x1.2-TTK 148,000
Máng cáp 250x100x1.5 tôn tráng kẽm MC250x100x1.5-TTK 184,000
Máng cáp 250x100x2.0 tôn tráng kẽm MC250x100x2.0-TTK 244,000
Máng cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm MC300x100x1.2-TTK 163,000
Máng cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm MC300x100x1.5-TTK 203,000
Máng cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm MC300x100x2.0-TTK 269,000
Máng cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm MC400x100x1.2-TTK 194,000
Máng cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm MC400x100x1.5-TTK 241,000
Máng cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm MC400x100x2.0-TTK 320,000

Giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC60x40x1.5-KNN 94,000
Máng cáp 60x40x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC60x40x2.0-KNN 124,000
Máng cáp 50x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC50x50x1.5-KNN 100,000
Máng cáp 50x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC50x50x2.0-KNN 132,000
Máng cáp 75x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC75x50x1.5-KNN 114,000
Máng cáp 75x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC75x50x2.0-KNN 151,000
Máng cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x50x1.5-KNN 128,000
Máng cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x50x2.0-KNN 169,000
Máng cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x50x1.5-KNN 156,000
Máng cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x50x2.0-KNN 207,000
Máng cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x50x1.5-KNN 184,000
Máng cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x50x2.0-KNN 245,000
Máng cáp 250x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x50x1.5-KNN 213,000
Máng cáp 250x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x50x2.0-KNN 282,000
Máng cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x50x1.5-KNN 241,000
Máng cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x50x2.0-KNN 320,000
Máng cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x50x1.5-KNN 297,000
Máng cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x50x2.0-KNN 395,000
Máng cáp 75x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC75x75x1.5-KNN 142,000
Máng cáp 75x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC75x75x2.0-KNN 188,000
Máng cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x75x1.5-KNN 156,000
Máng cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x75x2.0-KNN 207,000
Máng cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x75x1.5-KNN 184,000
Máng cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x75x2.0-KNN 245,000
Máng cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x75x1.5-KNN 213,000
Máng cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x75x2.0-KNN 282,000
Máng cáp 250x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x75x1.5-KNN 241,000
Máng cáp 250x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x75x2.0-KNN 320,000
Máng cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x75x1.5-KNN 269,000
Máng cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x75x2.0-KNN 357,000
Máng cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x75x1.5-KNN 325,000
Máng cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x75x2.0-KNN 432,000
Máng cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC100x100x1.5-KNN 184,000
Máng cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC100x100x2.0-KNN 245,000
Máng cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC150x100x1.5-KNN 213,000
Máng cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC150x100x2.0-KNN 282,000
Máng cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC200x100x1.5-KNN 241,000
Máng cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC200x100x2.0-KNN 320,000
Máng cáp 250x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC250x100x1.5-KNN 269,000
Máng cáp 250x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC250x100x2.0-KNN 357,000
Máng cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC300x100x1.5-KNN 297,000
Máng cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC300x100x2.0-KNN 395,000
Máng cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng MC400x100x1.5-KNN 354,000
Máng cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng MC400x100x2.0-KNN 470,000

Giá máng cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x0.8 inox 304 MC60x40x0.8-INO 133,000
Máng cáp 60x40x1.0 inox 304 MC60x40x1.0-INO 165,000
Máng cáp 60x40x1.2 inox 304 MC60x40x1.2-INO 198,000
Máng cáp 60x40x1.5 inox 304 MC60x40x1.5-INO 246,000
Máng cáp 60x40x2.0 inox 304 MC60x40x2.0-INO 327,000
Máng cáp 50x50x0.8 inox 304 MC50x50x0.8-INO 141,000
Máng cáp 50x50x1.0 inox 304 MC50x50x1.0-INO 176,000
Máng cáp 50x50x1.2 inox 304 MC50x50x1.2-INO 210,000
Máng cáp 50x50x1.5 inox 304 MC50x50x1.5-INO 261,000
Máng cáp 50x50x2.0 inox 304 MC50x50x2.0-INO 347,000
Máng cáp 75x50x0.8 inox 304 MC75x50x0.8-INO 161,000
Máng cáp 75x50x1.0 inox 304 MC75x50x1.0-INO 201,000
Máng cáp 75x50x1.2 inox 304 MC75x50x1.2-INO 240,000
Máng cáp 75x50x1.5 inox 304 MC75x50x1.5-INO 299,000
Máng cáp 75x50x2.0 inox 304 MC75x50x2.0-INO 398,000
Máng cáp 100x50x0.8 inox 304 MC100x50x0.8-INO 182,000
Máng cáp 100x50x1.0 inox 304 MC100x50x1.0-INO 226,000
Máng cáp 100x50x1.2 inox 304 MC100x50x1.2-INO 270,000
Máng cáp 100x50x1.5 inox 304 MC100x50x1.5-INO 337,000
Máng cáp 100x50x2.0 inox 304 MC100x50x2.0-INO 448,000
Máng cáp 150x50x0.8 inox 304 MC150x50x0.8-INO 222,000
Máng cáp 150x50x1.0 inox 304 MC150x50x1.0-INO 276,000
Máng cáp 150x50x1.2 inox 304 MC150x50x1.2-INO 331,000
Máng cáp 150x50x1.5 inox 304 MC150x50x1.5-INO 413,000
Máng cáp 150x50x2.0 inox 304 MC150x50x2.0-INO 549,000
Máng cáp 200x50x0.8 inox 304 MC200x50x0.8-INO 262,000
Máng cáp 200x50x1.0 inox 304 MC200x50x1.0-INO 327,000
Máng cáp 200x50x1.2 inox 304 MC200x50x1.2-INO 392,000
Máng cáp 200x50x1.5 inox 304 MC200x50x1.5-INO 488,000
Máng cáp 200x50x2.0 inox 304 MC200x50x2.0-INO 650,000
Máng cáp 250x50x0.8 inox 304 MC250x50x0.8-INO 303,000
Máng cáp 250x50x1.0 inox 304 MC250x50x1.0-INO 377,000
Máng cáp 250x50x1.2 inox 304 MC250x50x1.2-INO 452,000
Máng cáp 250x50x1.5 inox 304 MC250x50x1.5-INO 564,000
Máng cáp 250x50x2.0 inox 304 MC250x50x2.0-INO 751,000
Máng cáp 300x50x1.2 inox 304 MC300x50x1.2-INO 513,000
Máng cáp 300x50x1.5 inox 304 MC300x50x1.5-INO 640,000
Máng cáp 300x50x2.0 inox 304 MC300x50x2.0-INO 852,000
Máng cáp 400x50x1.2 inox 304 MC400x50x1.2-INO 634,000
Máng cáp 400x50x1.5 inox 304 MC400x50x1.5-INO 791,000
Máng cáp 400x50x2.0 inox 304 MC400x50x2.0-INO 1,053,000
Máng cáp 75x75x0.8 inox 304 MC75x75x0.8-INO 202,000
Máng cáp 75x75x1.0 inox 304 MC75x75x1.0-INO 251,000
Máng cáp 75x75x1.2 inox 304 MC75x75x1.2-INO 301,000
Máng cáp 75x75x1.5 inox 304 MC75x75x1.5-INO 375,000
Máng cáp 75x75x2.0 inox 304 MC75x75x2.0-INO 498,000
Máng cáp 100x75x0.8 inox 304 MC100x75x0.8-INO 222,000
Máng cáp 100x75x1.0 inox 304 MC100x75x1.0-INO 276,000
Máng cáp 100x75x1.2 inox 304 MC100x75x1.2-INO 331,000
Máng cáp 100x75x1.5 inox 304 MC100x75x1.5-INO 413,000
Máng cáp 100x75x2.0 inox 304 MC100x75x2.0-INO 549,000
Máng cáp 150x75x0.8 inox 304 MC150x75x0.8-INO 262,000
Máng cáp 150x75x1.0 inox 304 MC150x75x1.0-INO 327,000
Máng cáp 150x75x1.2 inox 304 MC150x75x1.2-INO 392,000
Máng cáp 150x75x1.5 inox 304 MC150x75x1.5-INO 488,000
Máng cáp 150x75x2.0 inox 304 MC150x75x2.0-INO 650,000
Máng cáp 200x75x0.8 inox 304 MC200x75x0.8-INO 303,000
Máng cáp 200x75x1.0 inox 304 MC200x75x1.0-INO 377,000
Máng cáp 200x75x1.2 inox 304 MC200x75x1.2-INO 452,000
Máng cáp 200x75x1.5 inox 304 MC200x75x1.5-INO 564,000
Máng cáp 200x75x2.0 inox 304 MC200x75x2.0-INO 751,000
Máng cáp 250x75x0.8 inox 304 MC250x75x0.8-INO 343,000
Máng cáp 250x75x1.0 inox 304 MC250x75x1.0-INO 428,000
Máng cáp 250x75x1.2 inox 304 MC250x75x1.2-INO 513,000
Máng cáp 250x75x1.5 inox 304 MC250x75x1.5-INO 640,000
Máng cáp 250x75x2.0 inox 304 MC250x75x2.0-INO 852,000
Máng cáp 300x75x1.2 inox 304 MC300x75x1.2-INO 573,000
Máng cáp 300x75x1.5 inox 304 MC300x75x1.5-INO 715,000
Máng cáp 300x75x2.0 inox 304 MC300x75x2.0-INO 953,000
Máng cáp 400x75x1.2 inox 304 MC400x75x1.2-INO 694,000
Máng cáp 400x75x1.5 inox 304 MC400x75x1.5-INO 867,000
Máng cáp 400x75x2.0 inox 304 MC400x75x2.0-INO 1,154,000
Máng cáp 100x100x0.8 inox 304 MC100x100x0.8-INO 262,000
Máng cáp 100x100x1.0 inox 304 MC100x100x1.0-INO 327,000
Máng cáp 100x100x1.2 inox 304 MC100x100x1.2-INO 392,000
Máng cáp 100x100x1.5 inox 304 MC100x100x1.5-INO 488,000
Máng cáp 100x100x2.0 inox 304 MC100x100x2.0-INO 650,000
Máng cáp 150x100x0.8 inox 304 MC150x100x0.8-INO 303,000
Máng cáp 150x100x1.0 inox 304 MC150x100x1.0-INO 377,000
Máng cáp 150x100x1.2 inox 304 MC150x100x1.2-INO 452,000
Máng cáp 150x100x1.5 inox 304 MC150x100x1.5-INO 564,000
Máng cáp 150x100x2.0 inox 304 MC150x100x2.0-INO 751,000
Máng cáp 200x100x0.8 inox 304 MC200x100x0.8-INO 343,000
Máng cáp 200x100x1.0 inox 304 MC200x100x1.0-INO 428,000
Máng cáp 200x100x1.2 inox 304 MC200x100x1.2-INO 513,000
Máng cáp 200x100x1.5 inox 304 MC200x100x1.5-INO 640,000
Máng cáp 200x100x2.0 inox 304 MC200x100x2.0-INO 852,000
Máng cáp 250x100x0.8 inox 304 MC250x100x0.8-INO 383,000
Máng cáp 250x100x1.0 inox 304 MC250x100x1.0-INO 478,000
Máng cáp 250x100x1.2 inox 304 MC250x100x1.2-INO 573,000
Máng cáp 250x100x1.5 inox 304 MC250x100x1.5-INO 715,000
Máng cáp 250x100x2.0 inox 304 MC250x100x2.0-INO 953,000
Máng cáp 300x100x1.2 inox 304 MC300x100x1.2-INO 634,000
Máng cáp 300x100x1.5 inox 304 MC300x100x1.5-INO 791,000
Máng cáp 300x100x2.0 inox 304 MC300x100x2.0-INO 1,053,000
Máng cáp 400x100x1.2 inox 304 MC400x100x1.2-INO 755,000
Máng cáp 400x100x1.5 inox 304 MC400x100x1.5-INO 942,000
Máng cáp 400x100x2.0 inox 304 MC400x100x2.0-INO 1,255,000

Giá máng cáp hợp kim nhôm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Máng cáp 60x40x1.5 hợp kim nhôm MC60x40x1.5-HKN 95,000
Máng cáp 60x40x2.0 hợp kim nhôm MC60x40x2.0-HKN 125,000
Máng cáp 50x50x1.5 hợp kim nhôm MC50x50x1.5-HKN 101,000
Máng cáp 50x50x2.0 hợp kim nhôm MC50x50x2.0-HKN 133,000
Máng cáp 75x50x1.5 hợp kim nhôm MC75x50x1.5-HKN 115,000
Máng cáp 75x50x2.0 hợp kim nhôm MC75x50x2.0-HKN 152,000
Máng cáp 100x50x1.5 hợp kim nhôm MC100x50x1.5-HKN 129,000
Máng cáp 100x50x2.0 hợp kim nhôm MC100x50x2.0-HKN 171,000
Máng cáp 150x50x1.5 hợp kim nhôm MC150x50x1.5-HKN 157,000
Máng cáp 150x50x2.0 hợp kim nhôm MC150x50x2.0-HKN 209,000
Máng cáp 200x50x1.5 hợp kim nhôm MC200x50x1.5-HKN 186,000
Máng cáp 200x50x2.0 hợp kim nhôm MC200x50x2.0-HKN 247,000
Máng cáp 250x50x1.5 hợp kim nhôm MC250x50x1.5-HKN 214,000
Máng cáp 250x50x2.0 hợp kim nhôm MC250x50x2.0-HKN 284,000
Máng cáp 300x50x1.5 hợp kim nhôm MC300x50x1.5-HKN 243,000
Máng cáp 300x50x2.0 hợp kim nhôm MC300x50x2.0-HKN 322,000
Máng cáp 400x50x1.5 hợp kim nhôm MC400x50x1.5-HKN 300,000
Máng cáp 400x50x2.0 hợp kim nhôm MC400x50x2.0-HKN 398,000
Máng cáp 75x75x1.5 hợp kim nhôm MC75x75x1.5-HKN 143,000
Máng cáp 75x75x2.0 hợp kim nhôm MC75x75x2.0-HKN 190,000
Máng cáp 100x75x1.5 hợp kim nhôm MC100x75x1.5-HKN 157,000
Máng cáp 100x75x2.0 hợp kim nhôm MC100x75x2.0-HKN 209,000
Máng cáp 150x75x1.5 hợp kim nhôm MC150x75x1.5-HKN 186,000
Máng cáp 150x75x2.0 hợp kim nhôm MC150x75x2.0-HKN 247,000
Máng cáp 200x75x1.5 hợp kim nhôm MC200x75x1.5-HKN 214,000
Máng cáp 200x75x2.0 hợp kim nhôm MC200x75x2.0-HKN 284,000
Máng cáp 250x75x1.5 hợp kim nhôm MC250x75x1.5-HKN 243,000
Máng cáp 250x75x2.0 hợp kim nhôm MC250x75x2.0-HKN 322,000
Máng cáp 300x75x1.5 hợp kim nhôm MC300x75x1.5-HKN 271,000
Máng cáp 300x75x2.0 hợp kim nhôm MC300x75x2.0-HKN 360,000
Máng cáp 400x75x1.5 hợp kim nhôm MC400x75x1.5-HKN 328,000
Máng cáp 400x75x2.0 hợp kim nhôm MC400x75x2.0-HKN 436,000
Máng cáp 100x100x1.5 hợp kim nhôm MC100x100x1.5-HKN 186,000
Máng cáp 100x100x2.0 hợp kim nhôm MC100x100x2.0-HKN 247,000
Máng cáp 150x100x1.5 hợp kim nhôm MC150x100x1.5-HKN 214,000
Máng cáp 150x100x2.0 hợp kim nhôm MC150x100x2.0-HKN 284,000
Máng cáp 200x100x1.5 hợp kim nhôm MC200x100x1.5-HKN 243,000
Máng cáp 200x100x2.0 hợp kim nhôm MC200x100x2.0-HKN 322,000
Máng cáp 250x100x1.5 hợp kim nhôm MC250x100x1.5-HKN 271,000
Máng cáp 250x100x2.0 hợp kim nhôm MC250x100x2.0-HKN 360,000
Máng cáp 300x100x1.5 hợp kim nhôm MC300x100x1.5-HKN 300,000
Máng cáp 300x100x2.0 hợp kim nhôm MC300x100x2.0-HKN 398,000
Máng cáp 400x100x1.5 hợp kim nhôm MC400x100x1.5-HKN 356,000
Máng cáp 400x100x2.0 hợp kim nhôm MC400x100x2.0-HKN 474,000