× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Catalogues Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 1 Online
» 155 Today
» 80 Yesterday
» 155 Week
» 1279 Month
» 6127 Year
» 2379445 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá thang cáp 2022

Giá thang cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện TC100x50x0.8-STD 61,000
Thang cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện TC100x50x1.0-STD 70,000
Thang cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện TC100x50x1.2-STD 80,000
Thang cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện TC100x50x1.5-STD 94,000
Thang cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện TC100x50x2.0-STD 117,000
Thang cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện TC150x50x0.8-STD 64,000
Thang cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện TC150x50x1.0-STD 74,000
Thang cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện TC150x50x1.2-STD 84,000
Thang cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện TC150x50x1.5-STD 99,000
Thang cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện TC150x50x2.0-STD 123,000
Thang cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện TC200x50x0.8-STD 67,000
Thang cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện TC200x50x1.0-STD 78,000
Thang cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện TC200x50x1.2-STD 88,000
Thang cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện TC200x50x1.5-STD 104,000
Thang cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện TC200x50x2.0-STD 130,000
Thang cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện TC300x50x1.2-STD 97,000
Thang cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện TC300x50x1.5-STD 114,000
Thang cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện TC300x50x2.0-STD 142,000
Thang cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện TC400x50x1.2-STD 105,000
Thang cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện TC400x50x1.5-STD 124,000
Thang cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện TC400x50x2.0-STD 155,000
Thang cáp 600x50x1.2 sơn tĩnh điện TC600x50x1.2-STD 122,000
Thang cáp 600x50x1.5 sơn tĩnh điện TC600x50x1.5-STD 144,000
Thang cáp 600x50x2.0 sơn tĩnh điện TC600x50x2.0-STD 180,000
Thang cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện TC100x75x0.8-STD 74,000
Thang cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện TC100x75x1.0-STD 86,000
Thang cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện TC100x75x1.2-STD 97,000
Thang cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện TC100x75x1.5-STD 115,000
Thang cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện TC100x75x2.0-STD 143,000
Thang cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện TC150x75x0.8-STD 78,000
Thang cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện TC150x75x1.0-STD 90,000
Thang cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện TC150x75x1.2-STD 102,000
Thang cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện TC150x75x1.5-STD 120,000
Thang cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện TC150x75x2.0-STD 150,000
Thang cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện TC200x75x0.8-STD 81,000
Thang cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện TC200x75x1.0-STD 93,000
Thang cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện TC200x75x1.2-STD 106,000
Thang cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện TC200x75x1.5-STD 125,000
Thang cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện TC200x75x2.0-STD 156,000
Thang cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện TC300x75x1.2-STD 114,000
Thang cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện TC300x75x1.5-STD 135,000
Thang cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện TC300x75x2.0-STD 169,000
Thang cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện TC400x75x1.2-STD 123,000
Thang cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện TC400x75x1.5-STD 145,000
Thang cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện TC400x75x2.0-STD 181,000
Thang cáp 600x75x1.2 sơn tĩnh điện TC600x75x1.2-STD 140,000
Thang cáp 600x75x1.5 sơn tĩnh điện TC600x75x1.5-STD 165,000
Thang cáp 600x75x2.0 sơn tĩnh điện TC600x75x2.0-STD 207,000
Thang cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện TC100x100x0.8-STD 88,000
Thang cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện TC100x100x1.0-STD 101,000
Thang cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện TC100x100x1.2-STD 115,000
Thang cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện TC100x100x1.5-STD 135,000
Thang cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện TC100x100x2.0-STD 170,000
Thang cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện TC150x100x0.8-STD 91,000
Thang cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện TC150x100x1.0-STD 105,000
Thang cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện TC150x100x1.2-STD 119,000
Thang cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện TC150x100x1.5-STD 140,000
Thang cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện TC150x100x2.0-STD 176,000
Thang cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện TC200x100x0.8-STD 94,000
Thang cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện TC200x100x1.0-STD 109,000
Thang cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện TC200x100x1.2-STD 123,000
Thang cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện TC200x100x1.5-STD 146,000
Thang cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện TC200x100x2.0-STD 182,000
Thang cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện TC300x100x1.2-STD 132,000
Thang cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện TC300x100x1.5-STD 156,000
Thang cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện TC300x100x2.0-STD 195,000
Thang cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện TC400x100x1.2-STD 140,000
Thang cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện TC400x100x1.5-STD 166,000
Thang cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện TC400x100x2.0-STD 208,000
Thang cáp 600x100x1.2 sơn tĩnh điện TC600x100x1.2-STD 157,000
Thang cáp 600x100x1.5 sơn tĩnh điện TC600x100x1.5-STD 186,000
Thang cáp 600x100x2.0 sơn tĩnh điện TC600x100x2.0-STD 233,000
Thang cáp 150x150x0.8 sơn tĩnh điện TC150x150x0.8-STD 117,000
Thang cáp 150x150x1.0 sơn tĩnh điện TC150x150x1.0-STD 136,000
Thang cáp 150x150x1.2 sơn tĩnh điện TC150x150x1.2-STD 155,000
Thang cáp 150x150x1.5 sơn tĩnh điện TC150x150x1.5-STD 182,000
Thang cáp 150x150x2.0 sơn tĩnh điện TC150x150x2.0-STD 229,000
Thang cáp 200x150x0.8 sơn tĩnh điện TC200x150x0.8-STD 121,000
Thang cáp 200x150x1.0 sơn tĩnh điện TC200x150x1.0-STD 140,000
Thang cáp 200x150x1.2 sơn tĩnh điện TC200x150x1.2-STD 159,000
Thang cáp 200x150x1.5 sơn tĩnh điện TC200x150x1.5-STD 187,000
Thang cáp 200x150x2.0 sơn tĩnh điện TC200x150x2.0-STD 235,000
Thang cáp 300x150x1.2 sơn tĩnh điện TC300x150x1.2-STD 167,000
Thang cáp 300x150x1.5 sơn tĩnh điện TC300x150x1.5-STD 197,000
Thang cáp 300x150x2.0 sơn tĩnh điện TC300x150x2.0-STD 248,000
Thang cáp 400x150x1.2 sơn tĩnh điện TC400x150x1.2-STD 176,000
Thang cáp 400x150x1.5 sơn tĩnh điện TC400x150x1.5-STD 207,000
Thang cáp 400x150x2.0 sơn tĩnh điện TC400x150x2.0-STD 260,000
Thang cáp 600x150x1.2 sơn tĩnh điện TC600x150x1.2-STD 193,000
Thang cáp 600x150x1.5 sơn tĩnh điện TC600x150x1.5-STD 228,000
Thang cáp 600x150x2.0 sơn tĩnh điện TC600x150x2.0-STD 286,000

Giá thang cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm TC100x50x0.8-TTK 43,000
Thang cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm TC100x50x1.0-TTK 53,000
Thang cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm TC100x50x1.2-TTK 63,000
Thang cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm TC100x50x1.5-TTK 77,000
Thang cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm TC100x50x2.0-TTK 102,000
Thang cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm TC150x50x0.8-TTK 45,000
Thang cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm TC150x50x1.0-TTK 55,000
Thang cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm TC150x50x1.2-TTK 66,000
Thang cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm TC150x50x1.5-TTK 81,000
Thang cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm TC150x50x2.0-TTK 107,000
Thang cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm TC200x50x0.8-TTK 47,000
Thang cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm TC200x50x1.0-TTK 58,000
Thang cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm TC200x50x1.2-TTK 69,000
Thang cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm TC200x50x1.5-TTK 85,000
Thang cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm TC200x50x2.0-TTK 112,000
Thang cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm TC300x50x1.2-TTK 76,000
Thang cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm TC300x50x1.5-TTK 94,000
Thang cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm TC300x50x2.0-TTK 123,000
Thang cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm TC400x50x1.2-TTK 82,000
Thang cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm TC400x50x1.5-TTK 102,000
Thang cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm TC400x50x2.0-TTK 134,000
Thang cáp 600x50x1.2 tôn tráng kẽm TC600x50x1.2-TTK 95,000
Thang cáp 600x50x1.5 tôn tráng kẽm TC600x50x1.5-TTK 118,000
Thang cáp 600x50x2.0 tôn tráng kẽm TC600x50x2.0-TTK 156,000
Thang cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm TC100x75x0.8-TTK 52,000
Thang cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm TC100x75x1.0-TTK 64,000
Thang cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm TC100x75x1.2-TTK 76,000
Thang cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm TC100x75x1.5-TTK 94,000
Thang cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm TC100x75x2.0-TTK 124,000
Thang cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm TC150x75x0.8-TTK 54,000
Thang cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm TC150x75x1.0-TTK 67,000
Thang cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm TC150x75x1.2-TTK 79,000
Thang cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm TC150x75x1.5-TTK 98,000
Thang cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm TC150x75x2.0-TTK 130,000
Thang cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm TC200x75x0.8-TTK 56,000
Thang cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm TC200x75x1.0-TTK 70,000
Thang cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm TC200x75x1.2-TTK 83,000
Thang cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm TC200x75x1.5-TTK 102,000
Thang cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm TC200x75x2.0-TTK 135,000
Thang cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm TC300x75x1.2-TTK 89,000
Thang cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm TC300x75x1.5-TTK 111,000
Thang cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm TC300x75x2.0-TTK 146,000
Thang cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm TC400x75x1.2-TTK 96,000
Thang cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm TC400x75x1.5-TTK 119,000
Thang cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm TC400x75x2.0-TTK 157,000
Thang cáp 600x75x1.2 tôn tráng kẽm TC600x75x1.2-TTK 109,000
Thang cáp 600x75x1.5 tôn tráng kẽm TC600x75x1.5-TTK 135,000
Thang cáp 600x75x2.0 tôn tráng kẽm TC600x75x2.0-TTK 179,000
Thang cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm TC100x100x0.8-TTK 61,000
Thang cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm TC100x100x1.0-TTK 76,000
Thang cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm TC100x100x1.2-TTK 90,000
Thang cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm TC100x100x1.5-TTK 111,000
Thang cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm TC100x100x2.0-TTK 147,000
Thang cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm TC150x100x0.8-TTK 63,000
Thang cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm TC150x100x1.0-TTK 78,000
Thang cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm TC150x100x1.2-TTK 93,000
Thang cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm TC150x100x1.5-TTK 115,000
Thang cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm TC150x100x2.0-TTK 153,000
Thang cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm TC200x100x0.8-TTK 66,000
Thang cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm TC200x100x1.0-TTK 81,000
Thang cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm TC200x100x1.2-TTK 96,000
Thang cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm TC200x100x1.5-TTK 120,000
Thang cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm TC200x100x2.0-TTK 158,000
Thang cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm TC300x100x1.2-TTK 103,000
Thang cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm TC300x100x1.5-TTK 128,000
Thang cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm TC300x100x2.0-TTK 169,000
Thang cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm TC400x100x1.2-TTK 110,000
Thang cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm TC400x100x1.5-TTK 136,000
Thang cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm TC400x100x2.0-TTK 180,000
Thang cáp 600x100x1.2 tôn tráng kẽm TC600x100x1.2-TTK 123,000
Thang cáp 600x100x1.5 tôn tráng kẽm TC600x100x1.5-TTK 152,000
Thang cáp 600x100x2.0 tôn tráng kẽm TC600x100x2.0-TTK 202,000
Thang cáp 150x150x0.8 tôn tráng kẽm TC150x150x0.8-TTK 82,000
Thang cáp 150x150x1.0 tôn tráng kẽm TC150x150x1.0-TTK 101,000
Thang cáp 150x150x1.2 tôn tráng kẽm TC150x150x1.2-TTK 120,000
Thang cáp 150x150x1.5 tôn tráng kẽm TC150x150x1.5-TTK 150,000
Thang cáp 150x150x2.0 tôn tráng kẽm TC150x150x2.0-TTK 198,000
Thang cáp 200x150x0.8 tôn tráng kẽm TC200x150x0.8-TTK 84,000
Thang cáp 200x150x1.0 tôn tráng kẽm TC200x150x1.0-TTK 104,000
Thang cáp 200x150x1.2 tôn tráng kẽm TC200x150x1.2-TTK 124,000
Thang cáp 200x150x1.5 tôn tráng kẽm TC200x150x1.5-TTK 154,000
Thang cáp 200x150x2.0 tôn tráng kẽm TC200x150x2.0-TTK 204,000
Thang cáp 300x150x1.2 tôn tráng kẽm TC300x150x1.2-TTK 130,000
Thang cáp 300x150x1.5 tôn tráng kẽm TC300x150x1.5-TTK 162,000
Thang cáp 300x150x2.0 tôn tráng kẽm TC300x150x2.0-TTK 215,000
Thang cáp 400x150x1.2 tôn tráng kẽm TC400x150x1.2-TTK 137,000
Thang cáp 400x150x1.5 tôn tráng kẽm TC400x150x1.5-TTK 170,000
Thang cáp 400x150x2.0 tôn tráng kẽm TC400x150x2.0-TTK 226,000
Thang cáp 600x150x1.2 tôn tráng kẽm TC600x150x1.2-TTK 150,000
Thang cáp 600x150x1.5 tôn tráng kẽm TC600x150x1.5-TTK 187,000
Thang cáp 600x150x2.0 tôn tráng kẽm TC600x150x2.0-TTK 247,000

Giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x50x1.5-KNN 113,000
Thang cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x50x2.0-KNN 149,000
Thang cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x50x1.5-KNN 119,000
Thang cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x50x2.0-KNN 157,000
Thang cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x50x1.5-KNN 125,000
Thang cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x50x2.0-KNN 165,000
Thang cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x50x1.5-KNN 137,000
Thang cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x50x2.0-KNN 181,000
Thang cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x50x1.5-KNN 149,000
Thang cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x50x2.0-KNN 198,000
Thang cáp 600x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x50x1.5-KNN 174,000
Thang cáp 600x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x50x2.0-KNN 230,000
Thang cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x75x1.5-KNN 138,000
Thang cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x75x2.0-KNN 183,000
Thang cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x75x1.5-KNN 144,000
Thang cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x75x2.0-KNN 191,000
Thang cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x75x1.5-KNN 150,000
Thang cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x75x2.0-KNN 199,000
Thang cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x75x1.5-KNN 162,000
Thang cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x75x2.0-KNN 215,000
Thang cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x75x1.5-KNN 175,000
Thang cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x75x2.0-KNN 231,000
Thang cáp 600x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x75x1.5-KNN 199,000
Thang cáp 600x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x75x2.0-KNN 264,000
Thang cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x100x1.5-KNN 163,000
Thang cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x100x2.0-KNN 217,000
Thang cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x100x1.5-KNN 169,000
Thang cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x100x2.0-KNN 225,000
Thang cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x100x1.5-KNN 176,000
Thang cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x100x2.0-KNN 233,000
Thang cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x100x1.5-KNN 188,000
Thang cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x100x2.0-KNN 249,000
Thang cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x100x1.5-KNN 200,000
Thang cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x100x2.0-KNN 265,000
Thang cáp 600x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x100x1.5-KNN 224,000
Thang cáp 600x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x100x2.0-KNN 298,000
Thang cáp 150x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x150x1.5-KNN 220,000
Thang cáp 150x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x150x2.0-KNN 292,000
Thang cáp 200x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x150x1.5-KNN 226,000
Thang cáp 200x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x150x2.0-KNN 300,000
Thang cáp 300x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x150x1.5-KNN 239,000
Thang cáp 300x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x150x2.0-KNN 317,000
Thang cáp 400x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x150x1.5-KNN 251,000
Thang cáp 400x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x150x2.0-KNN 333,000
Thang cáp 600x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x150x1.5-KNN 275,000
Thang cáp 600x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x150x2.0-KNN 365,000

Giá thang cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 inox 304 TC100x50x0.8-INO 164,000
Thang cáp 100x50x1.0 inox 304 TC100x50x1.0-INO 204,000
Thang cáp 100x50x1.2 inox 304 TC100x50x1.2-INO 243,000
Thang cáp 100x50x1.5 inox 304 TC100x50x1.5-INO 303,000
Thang cáp 100x50x2.0 inox 304 TC100x50x2.0-INO 403,000
Thang cáp 150x50x0.8 inox 304 TC150x50x0.8-INO 173,000
Thang cáp 150x50x1.0 inox 304 TC150x50x1.0-INO 215,000
Thang cáp 150x50x1.2 inox 304 TC150x50x1.2-INO 257,000
Thang cáp 150x50x1.5 inox 304 TC150x50x1.5-INO 320,000
Thang cáp 150x50x2.0 inox 304 TC150x50x2.0-INO 425,000
Thang cáp 200x50x0.8 inox 304 TC200x50x0.8-INO 182,000
Thang cáp 200x50x1.0 inox 304 TC200x50x1.0-INO 226,000
Thang cáp 200x50x1.2 inox 304 TC200x50x1.2-INO 270,000
Thang cáp 200x50x1.5 inox 304 TC200x50x1.5-INO 337,000
Thang cáp 200x50x2.0 inox 304 TC200x50x2.0-INO 448,000
Thang cáp 300x50x1.2 inox 304 TC300x50x1.2-INO 297,000
Thang cáp 300x50x1.5 inox 304 TC300x50x1.5-INO 370,000
Thang cáp 300x50x2.0 inox 304 TC300x50x2.0-INO 493,000
Thang cáp 400x50x1.2 inox 304 TC400x50x1.2-INO 324,000
Thang cáp 400x50x1.5 inox 304 TC400x50x1.5-INO 404,000
Thang cáp 400x50x2.0 inox 304 TC400x50x2.0-INO 537,000
Thang cáp 600x50x1.2 inox 304 TC600x50x1.2-INO 378,000
Thang cáp 600x50x1.5 inox 304 TC600x50x1.5-INO 471,000
Thang cáp 600x50x2.0 inox 304 TC600x50x2.0-INO 627,000
Thang cáp 100x75x0.8 inox 304 TC100x75x0.8-INO 201,000
Thang cáp 100x75x1.0 inox 304 TC100x75x1.0-INO 250,000
Thang cáp 100x75x1.2 inox 304 TC100x75x1.2-INO 299,000
Thang cáp 100x75x1.5 inox 304 TC100x75x1.5-INO 373,000
Thang cáp 100x75x2.0 inox 304 TC100x75x2.0-INO 496,000
Thang cáp 150x75x0.8 inox 304 TC150x75x0.8-INO 210,000
Thang cáp 150x75x1.0 inox 304 TC150x75x1.0-INO 261,000
Thang cáp 150x75x1.2 inox 304 TC150x75x1.2-INO 313,000
Thang cáp 150x75x1.5 inox 304 TC150x75x1.5-INO 390,000
Thang cáp 150x75x2.0 inox 304 TC150x75x2.0-INO 519,000
Thang cáp 200x75x0.8 inox 304 TC200x75x0.8-INO 219,000
Thang cáp 200x75x1.0 inox 304 TC200x75x1.0-INO 273,000
Thang cáp 200x75x1.2 inox 304 TC200x75x1.2-INO 326,000
Thang cáp 200x75x1.5 inox 304 TC200x75x1.5-INO 407,000
Thang cáp 200x75x2.0 inox 304 TC200x75x2.0-INO 541,000
Thang cáp 300x75x1.2 inox 304 TC300x75x1.2-INO 353,000
Thang cáp 300x75x1.5 inox 304 TC300x75x1.5-INO 440,000
Thang cáp 300x75x2.0 inox 304 TC300x75x2.0-INO 586,000
Thang cáp 400x75x1.2 inox 304 TC400x75x1.2-INO 380,000
Thang cáp 400x75x1.5 inox 304 TC400x75x1.5-INO 474,000
Thang cáp 400x75x2.0 inox 304 TC400x75x2.0-INO 631,000
Thang cáp 600x75x1.2 inox 304 TC600x75x1.2-INO 434,000
Thang cáp 600x75x1.5 inox 304 TC600x75x1.5-INO 541,000
Thang cáp 600x75x2.0 inox 304 TC600x75x2.0-INO 720,000
Thang cáp 100x100x0.8 inox 304 TC100x100x0.8-INO 238,000
Thang cáp 100x100x1.0 inox 304 TC100x100x1.0-INO 297,000
Thang cáp 100x100x1.2 inox 304 TC100x100x1.2-INO 355,000
Thang cáp 100x100x1.5 inox 304 TC100x100x1.5-INO 443,000
Thang cáp 100x100x2.0 inox 304 TC100x100x2.0-INO 590,000
Thang cáp 150x100x0.8 inox 304 TC150x100x0.8-INO 247,000
Thang cáp 150x100x1.0 inox 304 TC150x100x1.0-INO 308,000
Thang cáp 150x100x1.2 inox 304 TC150x100x1.2-INO 369,000
Thang cáp 150x100x1.5 inox 304 TC150x100x1.5-INO 460,000
Thang cáp 150x100x2.0 inox 304 TC150x100x2.0-INO 612,000
Thang cáp 200x100x0.8 inox 304 TC200x100x0.8-INO 256,000
Thang cáp 200x100x1.0 inox 304 TC200x100x1.0-INO 319,000
Thang cáp 200x100x1.2 inox 304 TC200x100x1.2-INO 382,000
Thang cáp 200x100x1.5 inox 304 TC200x100x1.5-INO 477,000
Thang cáp 200x100x2.0 inox 304 TC200x100x2.0-INO 634,000
Thang cáp 300x100x1.2 inox 304 TC300x100x1.2-INO 409,000
Thang cáp 300x100x1.5 inox 304 TC300x100x1.5-INO 510,000
Thang cáp 300x100x2.0 inox 304 TC300x100x2.0-INO 679,000
Thang cáp 400x100x1.2 inox 304 TC400x100x1.2-INO 436,000
Thang cáp 400x100x1.5 inox 304 TC400x100x1.5-INO 544,000
Thang cáp 400x100x2.0 inox 304 TC400x100x2.0-INO 724,000
Thang cáp 600x100x1.2 inox 304 TC600x100x1.2-INO 490,000
Thang cáp 600x100x1.5 inox 304 TC600x100x1.5-INO 611,000
Thang cáp 600x100x2.0 inox 304 TC600x100x2.0-INO 813,000
Thang cáp 150x150x0.8 inox 304 TC150x150x0.8-INO 322,000
Thang cáp 150x150x1.0 inox 304 TC150x150x1.0-INO 401,000
Thang cáp 150x150x1.2 inox 304 TC150x150x1.2-INO 481,000
Thang cáp 150x150x1.5 inox 304 TC150x150x1.5-INO 600,000
Thang cáp 150x150x2.0 inox 304 TC150x150x2.0-INO 799,000
Thang cáp 200x150x0.8 inox 304 TC200x150x0.8-INO 331,000
Thang cáp 200x150x1.0 inox 304 TC200x150x1.0-INO 412,000
Thang cáp 200x150x1.2 inox 304 TC200x150x1.2-INO 494,000
Thang cáp 200x150x1.5 inox 304 TC200x150x1.5-INO 617,000
Thang cáp 200x150x2.0 inox 304 TC200x150x2.0-INO 821,000
Thang cáp 300x150x1.2 inox 304 TC300x150x1.2-INO 521,000
Thang cáp 300x150x1.5 inox 304 TC300x150x1.5-INO 650,000
Thang cáp 300x150x2.0 inox 304 TC300x150x2.0-INO 866,000
Thang cáp 400x150x1.2 inox 304 TC400x150x1.2-INO 548,000
Thang cáp 400x150x1.5 inox 304 TC400x150x1.5-INO 684,000
Thang cáp 400x150x2.0 inox 304 TC400x150x2.0-INO 910,000
Thang cáp 600x150x1.2 inox 304 TC600x150x1.2-INO 602,000
Thang cáp 600x150x1.5 inox 304 TC600x150x1.5-INO 751,000
Thang cáp 600x150x2.0 inox 304 TC600x150x2.0-INO 1,000,000