× Logo công ty thang máng cáp tủ điện The Sun Home Giới thiệu Catalogues Blogs Liên hệ Thư viện ảnh
counter Visitor Statistics
» 2 Online
» 118 Today
» 699 Yesterday
» 4143 Week
» 15474 Month
» 1251949 Year
» 2291752 Total
Free PHP counter
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE SUN
Tầng 16 toà nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Vietnam Tel 1: 0274 3 801 016 Tel 2: 0274 3 969 848 Tel 3: 0274 3 969 849 Zalo 1: 0903 988 018 Zalo 2: 0903 988 010 Fax: 0274 3 801 017 info@thesun.vn https://thesun.vn Facebook Twitter Pinterest Instagram

Bảng giá thang cáp 2022

Giá thang cáp sơn tĩnh điện 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 sơn tĩnh điện TC100x50x0.8-STD 83,000
Thang cáp 100x50x1.0 sơn tĩnh điện TC100x50x1.0-STD 96,000
Thang cáp 100x50x1.2 sơn tĩnh điện TC100x50x1.2-STD 109,000
Thang cáp 100x50x1.5 sơn tĩnh điện TC100x50x1.5-STD 129,000
Thang cáp 100x50x2.0 sơn tĩnh điện TC100x50x2.0-STD 163,000
Thang cáp 150x50x0.8 sơn tĩnh điện TC150x50x0.8-STD 87,000
Thang cáp 150x50x1.0 sơn tĩnh điện TC150x50x1.0-STD 101,000
Thang cáp 150x50x1.2 sơn tĩnh điện TC150x50x1.2-STD 115,000
Thang cáp 150x50x1.5 sơn tĩnh điện TC150x50x1.5-STD 136,000
Thang cáp 150x50x2.0 sơn tĩnh điện TC150x50x2.0-STD 172,000
Thang cáp 200x50x0.8 sơn tĩnh điện TC200x50x0.8-STD 92,000
Thang cáp 200x50x1.0 sơn tĩnh điện TC200x50x1.0-STD 106,000
Thang cáp 200x50x1.2 sơn tĩnh điện TC200x50x1.2-STD 121,000
Thang cáp 200x50x1.5 sơn tĩnh điện TC200x50x1.5-STD 143,000
Thang cáp 200x50x2.0 sơn tĩnh điện TC200x50x2.0-STD 180,000
Thang cáp 300x50x1.2 sơn tĩnh điện TC300x50x1.2-STD 133,000
Thang cáp 300x50x1.5 sơn tĩnh điện TC300x50x1.5-STD 157,000
Thang cáp 300x50x2.0 sơn tĩnh điện TC300x50x2.0-STD 198,000
Thang cáp 400x50x1.2 sơn tĩnh điện TC400x50x1.2-STD 145,000
Thang cáp 400x50x1.5 sơn tĩnh điện TC400x50x1.5-STD 171,000
Thang cáp 400x50x2.0 sơn tĩnh điện TC400x50x2.0-STD 216,000
Thang cáp 600x50x1.2 sơn tĩnh điện TC600x50x1.2-STD 168,000
Thang cáp 600x50x1.5 sơn tĩnh điện TC600x50x1.5-STD 199,000
Thang cáp 600x50x2.0 sơn tĩnh điện TC600x50x2.0-STD 251,000
Thang cáp 100x75x0.8 sơn tĩnh điện TC100x75x0.8-STD 101,000
Thang cáp 100x75x1.0 sơn tĩnh điện TC100x75x1.0-STD 118,000
Thang cáp 100x75x1.2 sơn tĩnh điện TC100x75x1.2-STD 134,000
Thang cáp 100x75x1.5 sơn tĩnh điện TC100x75x1.5-STD 159,000
Thang cáp 100x75x2.0 sơn tĩnh điện TC100x75x2.0-STD 200,000
Thang cáp 150x75x0.8 sơn tĩnh điện TC150x75x0.8-STD 105,000
Thang cáp 150x75x1.0 sơn tĩnh điện TC150x75x1.0-STD 123,000
Thang cáp 150x75x1.2 sơn tĩnh điện TC150x75x1.2-STD 140,000
Thang cáp 150x75x1.5 sơn tĩnh điện TC150x75x1.5-STD 166,000
Thang cáp 150x75x2.0 sơn tĩnh điện TC150x75x2.0-STD 208,000
Thang cáp 200x75x0.8 sơn tĩnh điện TC200x75x0.8-STD 110,000
Thang cáp 200x75x1.0 sơn tĩnh điện TC200x75x1.0-STD 128,000
Thang cáp 200x75x1.2 sơn tĩnh điện TC200x75x1.2-STD 146,000
Thang cáp 200x75x1.5 sơn tĩnh điện TC200x75x1.5-STD 173,000
Thang cáp 200x75x2.0 sơn tĩnh điện TC200x75x2.0-STD 217,000
Thang cáp 300x75x1.2 sơn tĩnh điện TC300x75x1.2-STD 157,000
Thang cáp 300x75x1.5 sơn tĩnh điện TC300x75x1.5-STD 186,000
Thang cáp 300x75x2.0 sơn tĩnh điện TC300x75x2.0-STD 235,000
Thang cáp 400x75x1.2 sơn tĩnh điện TC400x75x1.2-STD 169,000
Thang cáp 400x75x1.5 sơn tĩnh điện TC400x75x1.5-STD 200,000
Thang cáp 400x75x2.0 sơn tĩnh điện TC400x75x2.0-STD 253,000
Thang cáp 600x75x1.2 sơn tĩnh điện TC600x75x1.2-STD 193,000
Thang cáp 600x75x1.5 sơn tĩnh điện TC600x75x1.5-STD 228,000
Thang cáp 600x75x2.0 sơn tĩnh điện TC600x75x2.0-STD 288,000
Thang cáp 100x100x0.8 sơn tĩnh điện TC100x100x0.8-STD 119,000
Thang cáp 100x100x1.0 sơn tĩnh điện TC100x100x1.0-STD 139,000
Thang cáp 100x100x1.2 sơn tĩnh điện TC100x100x1.2-STD 158,000
Thang cáp 100x100x1.5 sơn tĩnh điện TC100x100x1.5-STD 188,000
Thang cáp 100x100x2.0 sơn tĩnh điện TC100x100x2.0-STD 236,000
Thang cáp 150x100x0.8 sơn tĩnh điện TC150x100x0.8-STD 124,000
Thang cáp 150x100x1.0 sơn tĩnh điện TC150x100x1.0-STD 144,000
Thang cáp 150x100x1.2 sơn tĩnh điện TC150x100x1.2-STD 164,000
Thang cáp 150x100x1.5 sơn tĩnh điện TC150x100x1.5-STD 195,000
Thang cáp 150x100x2.0 sơn tĩnh điện TC150x100x2.0-STD 245,000
Thang cáp 200x100x0.8 sơn tĩnh điện TC200x100x0.8-STD 128,000
Thang cáp 200x100x1.0 sơn tĩnh điện TC200x100x1.0-STD 149,000
Thang cáp 200x100x1.2 sơn tĩnh điện TC200x100x1.2-STD 170,000
Thang cáp 200x100x1.5 sơn tĩnh điện TC200x100x1.5-STD 202,000
Thang cáp 200x100x2.0 sơn tĩnh điện TC200x100x2.0-STD 254,000
Thang cáp 300x100x1.2 sơn tĩnh điện TC300x100x1.2-STD 182,000
Thang cáp 300x100x1.5 sơn tĩnh điện TC300x100x1.5-STD 216,000
Thang cáp 300x100x2.0 sơn tĩnh điện TC300x100x2.0-STD 272,000
Thang cáp 400x100x1.2 sơn tĩnh điện TC400x100x1.2-STD 194,000
Thang cáp 400x100x1.5 sơn tĩnh điện TC400x100x1.5-STD 230,000
Thang cáp 400x100x2.0 sơn tĩnh điện TC400x100x2.0-STD 290,000
Thang cáp 600x100x1.2 sơn tĩnh điện TC600x100x1.2-STD 217,000
Thang cáp 600x100x1.5 sơn tĩnh điện TC600x100x1.5-STD 257,000
Thang cáp 600x100x2.0 sơn tĩnh điện TC600x100x2.0-STD 325,000
Thang cáp 150x150x0.8 sơn tĩnh điện TC150x150x0.8-STD 160,000
Thang cáp 150x150x1.0 sơn tĩnh điện TC150x150x1.0-STD 187,000
Thang cáp 150x150x1.2 sơn tĩnh điện TC150x150x1.2-STD 213,000
Thang cáp 150x150x1.5 sơn tĩnh điện TC150x150x1.5-STD 253,000
Thang cáp 150x150x2.0 sơn tĩnh điện TC150x150x2.0-STD 319,000
Thang cáp 200x150x0.8 sơn tĩnh điện TC200x150x0.8-STD 164,000
Thang cáp 200x150x1.0 sơn tĩnh điện TC200x150x1.0-STD 192,000
Thang cáp 200x150x1.2 sơn tĩnh điện TC200x150x1.2-STD 219,000
Thang cáp 200x150x1.5 sơn tĩnh điện TC200x150x1.5-STD 260,000
Thang cáp 200x150x2.0 sơn tĩnh điện TC200x150x2.0-STD 328,000
Thang cáp 300x150x1.2 sơn tĩnh điện TC300x150x1.2-STD 231,000
Thang cáp 300x150x1.5 sơn tĩnh điện TC300x150x1.5-STD 274,000
Thang cáp 300x150x2.0 sơn tĩnh điện TC300x150x2.0-STD 346,000
Thang cáp 400x150x1.2 sơn tĩnh điện TC400x150x1.2-STD 242,000
Thang cáp 400x150x1.5 sơn tĩnh điện TC400x150x1.5-STD 288,000
Thang cáp 400x150x2.0 sơn tĩnh điện TC400x150x2.0-STD 363,000
Thang cáp 600x150x1.2 sơn tĩnh điện TC600x150x1.2-STD 266,000
Thang cáp 600x150x1.5 sơn tĩnh điện TC600x150x1.5-STD 316,000
Thang cáp 600x150x2.0 sơn tĩnh điện TC600x150x2.0-STD 399,000

Giá thang cáp tôn tráng kẽm 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 tôn tráng kẽm TC100x50x0.8-TTK 58,000
Thang cáp 100x50x1.0 tôn tráng kẽm TC100x50x1.0-TTK 71,000
Thang cáp 100x50x1.2 tôn tráng kẽm TC100x50x1.2-TTK 85,000
Thang cáp 100x50x1.5 tôn tráng kẽm TC100x50x1.5-TTK 105,000
Thang cáp 100x50x2.0 tôn tráng kẽm TC100x50x2.0-TTK 138,000
Thang cáp 150x50x0.8 tôn tráng kẽm TC150x50x0.8-TTK 61,000
Thang cáp 150x50x1.0 tôn tráng kẽm TC150x50x1.0-TTK 75,000
Thang cáp 150x50x1.2 tôn tráng kẽm TC150x50x1.2-TTK 89,000
Thang cáp 150x50x1.5 tôn tráng kẽm TC150x50x1.5-TTK 110,000
Thang cáp 150x50x2.0 tôn tráng kẽm TC150x50x2.0-TTK 145,000
Thang cáp 200x50x0.8 tôn tráng kẽm TC200x50x0.8-TTK 64,000
Thang cáp 200x50x1.0 tôn tráng kẽm TC200x50x1.0-TTK 79,000
Thang cáp 200x50x1.2 tôn tráng kẽm TC200x50x1.2-TTK 94,000
Thang cáp 200x50x1.5 tôn tráng kẽm TC200x50x1.5-TTK 116,000
Thang cáp 200x50x2.0 tôn tráng kẽm TC200x50x2.0-TTK 153,000
Thang cáp 300x50x1.2 tôn tráng kẽm TC300x50x1.2-TTK 103,000
Thang cáp 300x50x1.5 tôn tráng kẽm TC300x50x1.5-TTK 127,000
Thang cáp 300x50x2.0 tôn tráng kẽm TC300x50x2.0-TTK 168,000
Thang cáp 400x50x1.2 tôn tráng kẽm TC400x50x1.2-TTK 112,000
Thang cáp 400x50x1.5 tôn tráng kẽm TC400x50x1.5-TTK 138,000
Thang cáp 400x50x2.0 tôn tráng kẽm TC400x50x2.0-TTK 183,000
Thang cáp 600x50x1.2 tôn tráng kẽm TC600x50x1.2-TTK 130,000
Thang cáp 600x50x1.5 tôn tráng kẽm TC600x50x1.5-TTK 161,000
Thang cáp 600x50x2.0 tôn tráng kẽm TC600x50x2.0-TTK 213,000
Thang cáp 100x75x0.8 tôn tráng kẽm TC100x75x0.8-TTK 71,000
Thang cáp 100x75x1.0 tôn tráng kẽm TC100x75x1.0-TTK 87,000
Thang cáp 100x75x1.2 tôn tráng kẽm TC100x75x1.2-TTK 103,000
Thang cáp 100x75x1.5 tôn tráng kẽm TC100x75x1.5-TTK 128,000
Thang cáp 100x75x2.0 tôn tráng kẽm TC100x75x2.0-TTK 169,000
Thang cáp 150x75x0.8 tôn tráng kẽm TC150x75x0.8-TTK 74,000
Thang cáp 150x75x1.0 tôn tráng kẽm TC150x75x1.0-TTK 91,000
Thang cáp 150x75x1.2 tôn tráng kẽm TC150x75x1.2-TTK 108,000
Thang cáp 150x75x1.5 tôn tráng kẽm TC150x75x1.5-TTK 134,000
Thang cáp 150x75x2.0 tôn tráng kẽm TC150x75x2.0-TTK 177,000
Thang cáp 200x75x0.8 tôn tráng kẽm TC200x75x0.8-TTK 77,000
Thang cáp 200x75x1.0 tôn tráng kẽm TC200x75x1.0-TTK 94,000
Thang cáp 200x75x1.2 tôn tráng kẽm TC200x75x1.2-TTK 112,000
Thang cáp 200x75x1.5 tôn tráng kẽm TC200x75x1.5-TTK 139,000
Thang cáp 200x75x2.0 tôn tráng kẽm TC200x75x2.0-TTK 184,000
Thang cáp 300x75x1.2 tôn tráng kẽm TC300x75x1.2-TTK 121,000
Thang cáp 300x75x1.5 tôn tráng kẽm TC300x75x1.5-TTK 150,000
Thang cáp 300x75x2.0 tôn tráng kẽm TC300x75x2.0-TTK 199,000
Thang cáp 400x75x1.2 tôn tráng kẽm TC400x75x1.2-TTK 130,000
Thang cáp 400x75x1.5 tôn tráng kẽm TC400x75x1.5-TTK 162,000
Thang cáp 400x75x2.0 tôn tráng kẽm TC400x75x2.0-TTK 214,000
Thang cáp 600x75x1.2 tôn tráng kẽm TC600x75x1.2-TTK 148,000
Thang cáp 600x75x1.5 tôn tráng kẽm TC600x75x1.5-TTK 184,000
Thang cáp 600x75x2.0 tôn tráng kẽm TC600x75x2.0-TTK 244,000
Thang cáp 100x100x0.8 tôn tráng kẽm TC100x100x0.8-TTK 83,000
Thang cáp 100x100x1.0 tôn tráng kẽm TC100x100x1.0-TTK 103,000
Thang cáp 100x100x1.2 tôn tráng kẽm TC100x100x1.2-TTK 122,000
Thang cáp 100x100x1.5 tôn tráng kẽm TC100x100x1.5-TTK 151,000
Thang cáp 100x100x2.0 tôn tráng kẽm TC100x100x2.0-TTK 200,000
Thang cáp 150x100x0.8 tôn tráng kẽm TC150x100x0.8-TTK 86,000
Thang cáp 150x100x1.0 tôn tráng kẽm TC150x100x1.0-TTK 106,000
Thang cáp 150x100x1.2 tôn tráng kẽm TC150x100x1.2-TTK 127,000
Thang cáp 150x100x1.5 tôn tráng kẽm TC150x100x1.5-TTK 157,000
Thang cáp 150x100x2.0 tôn tráng kẽm TC150x100x2.0-TTK 208,000
Thang cáp 200x100x0.8 tôn tráng kẽm TC200x100x0.8-TTK 89,000
Thang cáp 200x100x1.0 tôn tráng kẽm TC200x100x1.0-TTK 110,000
Thang cáp 200x100x1.2 tôn tráng kẽm TC200x100x1.2-TTK 131,000
Thang cáp 200x100x1.5 tôn tráng kẽm TC200x100x1.5-TTK 163,000
Thang cáp 200x100x2.0 tôn tráng kẽm TC200x100x2.0-TTK 215,000
Thang cáp 300x100x1.2 tôn tráng kẽm TC300x100x1.2-TTK 140,000
Thang cáp 300x100x1.5 tôn tráng kẽm TC300x100x1.5-TTK 174,000
Thang cáp 300x100x2.0 tôn tráng kẽm TC300x100x2.0-TTK 230,000
Thang cáp 400x100x1.2 tôn tráng kẽm TC400x100x1.2-TTK 149,000
Thang cáp 400x100x1.5 tôn tráng kẽm TC400x100x1.5-TTK 185,000
Thang cáp 400x100x2.0 tôn tráng kẽm TC400x100x2.0-TTK 245,000
Thang cáp 600x100x1.2 tôn tráng kẽm TC600x100x1.2-TTK 167,000
Thang cáp 600x100x1.5 tôn tráng kẽm TC600x100x1.5-TTK 207,000
Thang cáp 600x100x2.0 tôn tráng kẽm TC600x100x2.0-TTK 275,000
Thang cáp 150x150x0.8 tôn tráng kẽm TC150x150x0.8-TTK 111,000
Thang cáp 150x150x1.0 tôn tráng kẽm TC150x150x1.0-TTK 137,000
Thang cáp 150x150x1.2 tôn tráng kẽm TC150x150x1.2-TTK 164,000
Thang cáp 150x150x1.5 tôn tráng kẽm TC150x150x1.5-TTK 204,000
Thang cáp 150x150x2.0 tôn tráng kẽm TC150x150x2.0-TTK 270,000
Thang cáp 200x150x0.8 tôn tráng kẽm TC200x150x0.8-TTK 114,000
Thang cáp 200x150x1.0 tôn tráng kẽm TC200x150x1.0-TTK 141,000
Thang cáp 200x150x1.2 tôn tráng kẽm TC200x150x1.2-TTK 168,000
Thang cáp 200x150x1.5 tôn tráng kẽm TC200x150x1.5-TTK 209,000
Thang cáp 200x150x2.0 tôn tráng kẽm TC200x150x2.0-TTK 277,000
Thang cáp 300x150x1.2 tôn tráng kẽm TC300x150x1.2-TTK 177,000
Thang cáp 300x150x1.5 tôn tráng kẽm TC300x150x1.5-TTK 220,000
Thang cáp 300x150x2.0 tôn tráng kẽm TC300x150x2.0-TTK 292,000
Thang cáp 400x150x1.2 tôn tráng kẽm TC400x150x1.2-TTK 186,000
Thang cáp 400x150x1.5 tôn tráng kẽm TC400x150x1.5-TTK 232,000
Thang cáp 400x150x2.0 tôn tráng kẽm TC400x150x2.0-TTK 307,000
Thang cáp 600x150x1.2 tôn tráng kẽm TC600x150x1.2-TTK 204,000
Thang cáp 600x150x1.5 tôn tráng kẽm TC600x150x1.5-TTK 254,000
Thang cáp 600x150x2.0 tôn tráng kẽm TC600x150x2.0-TTK 337,000

Giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x50x1.5-KNN 144,000
Thang cáp 100x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x50x2.0-KNN 190,000
Thang cáp 150x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x50x1.5-KNN 151,000
Thang cáp 150x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x50x2.0-KNN 200,000
Thang cáp 200x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x50x1.5-KNN 159,000
Thang cáp 200x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x50x2.0-KNN 210,000
Thang cáp 300x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x50x1.5-KNN 175,000
Thang cáp 300x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x50x2.0-KNN 231,000
Thang cáp 400x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x50x1.5-KNN 190,000
Thang cáp 400x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x50x2.0-KNN 252,000
Thang cáp 600x50x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x50x1.5-KNN 221,000
Thang cáp 600x50x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x50x2.0-KNN 293,000
Thang cáp 100x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x75x1.5-KNN 176,000
Thang cáp 100x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x75x2.0-KNN 233,000
Thang cáp 150x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x75x1.5-KNN 184,000
Thang cáp 150x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x75x2.0-KNN 243,000
Thang cáp 200x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x75x1.5-KNN 191,000
Thang cáp 200x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x75x2.0-KNN 254,000
Thang cáp 300x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x75x1.5-KNN 207,000
Thang cáp 300x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x75x2.0-KNN 274,000
Thang cáp 400x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x75x1.5-KNN 223,000
Thang cáp 400x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x75x2.0-KNN 295,000
Thang cáp 600x75x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x75x1.5-KNN 254,000
Thang cáp 600x75x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x75x2.0-KNN 337,000
Thang cáp 100x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC100x100x1.5-KNN 208,000
Thang cáp 100x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC100x100x2.0-KNN 276,000
Thang cáp 150x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x100x1.5-KNN 216,000
Thang cáp 150x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x100x2.0-KNN 286,000
Thang cáp 200x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x100x1.5-KNN 224,000
Thang cáp 200x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x100x2.0-KNN 297,000
Thang cáp 300x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x100x1.5-KNN 239,000
Thang cáp 300x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x100x2.0-KNN 318,000
Thang cáp 400x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x100x1.5-KNN 255,000
Thang cáp 400x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x100x2.0-KNN 338,000
Thang cáp 600x100x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x100x1.5-KNN 286,000
Thang cáp 600x100x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x100x2.0-KNN 380,000
Thang cáp 150x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC150x150x1.5-KNN 281,000
Thang cáp 150x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC150x150x2.0-KNN 373,000
Thang cáp 200x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC200x150x1.5-KNN 289,000
Thang cáp 200x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC200x150x2.0-KNN 383,000
Thang cáp 300x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC300x150x1.5-KNN 304,000
Thang cáp 300x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC300x150x2.0-KNN 404,000
Thang cáp 400x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC400x150x1.5-KNN 320,000
Thang cáp 400x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC400x150x2.0-KNN 425,000
Thang cáp 600x150x1.5 mạ kẽm nhúng nóng TC600x150x1.5-KNN 351,000
Thang cáp 600x150x2.0 mạ kẽm nhúng nóng TC600x150x2.0-KNN 466,000

Giá thang cáp inox 304 2022

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VND/m)
Thang cáp 100x50x0.8 inox 304 TC100x50x0.8-INO 216,000
Thang cáp 100x50x1.0 inox 304 TC100x50x1.0-INO 268,000
Thang cáp 100x50x1.2 inox 304 TC100x50x1.2-INO 321,000
Thang cáp 100x50x1.5 inox 304 TC100x50x1.5-INO 400,000
Thang cáp 100x50x2.0 inox 304 TC100x50x2.0-INO 532,000
Thang cáp 150x50x0.8 inox 304 TC150x50x0.8-INO 227,000
Thang cáp 150x50x1.0 inox 304 TC150x50x1.0-INO 283,000
Thang cáp 150x50x1.2 inox 304 TC150x50x1.2-INO 339,000
Thang cáp 150x50x1.5 inox 304 TC150x50x1.5-INO 422,000
Thang cáp 150x50x2.0 inox 304 TC150x50x2.0-INO 561,000
Thang cáp 200x50x0.8 inox 304 TC200x50x0.8-INO 239,000
Thang cáp 200x50x1.0 inox 304 TC200x50x1.0-INO 298,000
Thang cáp 200x50x1.2 inox 304 TC200x50x1.2-INO 356,000
Thang cáp 200x50x1.5 inox 304 TC200x50x1.5-INO 444,000
Thang cáp 200x50x2.0 inox 304 TC200x50x2.0-INO 591,000
Thang cáp 300x50x1.2 inox 304 TC300x50x1.2-INO 392,000
Thang cáp 300x50x1.5 inox 304 TC300x50x1.5-INO 489,000
Thang cáp 300x50x2.0 inox 304 TC300x50x2.0-INO 650,000
Thang cáp 400x50x1.2 inox 304 TC400x50x1.2-INO 427,000
Thang cáp 400x50x1.5 inox 304 TC400x50x1.5-INO 533,000
Thang cáp 400x50x2.0 inox 304 TC400x50x2.0-INO 709,000
Thang cáp 600x50x1.2 inox 304 TC600x50x1.2-INO 498,000
Thang cáp 600x50x1.5 inox 304 TC600x50x1.5-INO 621,000
Thang cáp 600x50x2.0 inox 304 TC600x50x2.0-INO 827,000
Thang cáp 100x75x0.8 inox 304 TC100x75x0.8-INO 265,000
Thang cáp 100x75x1.0 inox 304 TC100x75x1.0-INO 330,000
Thang cáp 100x75x1.2 inox 304 TC100x75x1.2-INO 395,000
Thang cáp 100x75x1.5 inox 304 TC100x75x1.5-INO 492,000
Thang cáp 100x75x2.0 inox 304 TC100x75x2.0-INO 655,000
Thang cáp 150x75x0.8 inox 304 TC150x75x0.8-INO 277,000
Thang cáp 150x75x1.0 inox 304 TC150x75x1.0-INO 345,000
Thang cáp 150x75x1.2 inox 304 TC150x75x1.2-INO 412,000
Thang cáp 150x75x1.5 inox 304 TC150x75x1.5-INO 514,000
Thang cáp 150x75x2.0 inox 304 TC150x75x2.0-INO 684,000
Thang cáp 200x75x0.8 inox 304 TC200x75x0.8-INO 288,000
Thang cáp 200x75x1.0 inox 304 TC200x75x1.0-INO 359,000
Thang cáp 200x75x1.2 inox 304 TC200x75x1.2-INO 430,000
Thang cáp 200x75x1.5 inox 304 TC200x75x1.5-INO 537,000
Thang cáp 200x75x2.0 inox 304 TC200x75x2.0-INO 714,000
Thang cáp 300x75x1.2 inox 304 TC300x75x1.2-INO 466,000
Thang cáp 300x75x1.5 inox 304 TC300x75x1.5-INO 581,000
Thang cáp 300x75x2.0 inox 304 TC300x75x2.0-INO 773,000
Thang cáp 400x75x1.2 inox 304 TC400x75x1.2-INO 501,000
Thang cáp 400x75x1.5 inox 304 TC400x75x1.5-INO 625,000
Thang cáp 400x75x2.0 inox 304 TC400x75x2.0-INO 832,000
Thang cáp 600x75x1.2 inox 304 TC600x75x1.2-INO 572,000
Thang cáp 600x75x1.5 inox 304 TC600x75x1.5-INO 714,000
Thang cáp 600x75x2.0 inox 304 TC600x75x2.0-INO 950,000
Thang cáp 100x100x0.8 inox 304 TC100x100x0.8-INO 314,000
Thang cáp 100x100x1.0 inox 304 TC100x100x1.0-INO 391,000
Thang cáp 100x100x1.2 inox 304 TC100x100x1.2-INO 469,000
Thang cáp 100x100x1.5 inox 304 TC100x100x1.5-INO 585,000
Thang cáp 100x100x2.0 inox 304 TC100x100x2.0-INO 778,000
Thang cáp 150x100x0.8 inox 304 TC150x100x0.8-INO 326,000
Thang cáp 150x100x1.0 inox 304 TC150x100x1.0-INO 406,000
Thang cáp 150x100x1.2 inox 304 TC150x100x1.2-INO 486,000
Thang cáp 150x100x1.5 inox 304 TC150x100x1.5-INO 607,000
Thang cáp 150x100x2.0 inox 304 TC150x100x2.0-INO 807,000
Thang cáp 200x100x0.8 inox 304 TC200x100x0.8-INO 338,000
Thang cáp 200x100x1.0 inox 304 TC200x100x1.0-INO 421,000
Thang cáp 200x100x1.2 inox 304 TC200x100x1.2-INO 504,000
Thang cáp 200x100x1.5 inox 304 TC200x100x1.5-INO 629,000
Thang cáp 200x100x2.0 inox 304 TC200x100x2.0-INO 837,000
Thang cáp 300x100x1.2 inox 304 TC300x100x1.2-INO 539,000
Thang cáp 300x100x1.5 inox 304 TC300x100x1.5-INO 673,000
Thang cáp 300x100x2.0 inox 304 TC300x100x2.0-INO 896,000
Thang cáp 400x100x1.2 inox 304 TC400x100x1.2-INO 575,000
Thang cáp 400x100x1.5 inox 304 TC400x100x1.5-INO 717,000
Thang cáp 400x100x2.0 inox 304 TC400x100x2.0-INO 955,000
Thang cáp 600x100x1.2 inox 304 TC600x100x1.2-INO 646,000
Thang cáp 600x100x1.5 inox 304 TC600x100x1.5-INO 806,000
Thang cáp 600x100x2.0 inox 304 TC600x100x2.0-INO 1,073,000
Thang cáp 150x150x0.8 inox 304 TC150x150x0.8-INO 424,000
Thang cáp 150x150x1.0 inox 304 TC150x150x1.0-INO 529,000
Thang cáp 150x150x1.2 inox 304 TC150x150x1.2-INO 634,000
Thang cáp 150x150x1.5 inox 304 TC150x150x1.5-INO 791,000
Thang cáp 150x150x2.0 inox 304 TC150x150x2.0-INO 1,053,000
Thang cáp 200x150x0.8 inox 304 TC200x150x0.8-INO 436,000
Thang cáp 200x150x1.0 inox 304 TC200x150x1.0-INO 544,000
Thang cáp 200x150x1.2 inox 304 TC200x150x1.2-INO 652,000
Thang cáp 200x150x1.5 inox 304 TC200x150x1.5-INO 813,000
Thang cáp 200x150x2.0 inox 304 TC200x150x2.0-INO 1,083,000
Thang cáp 300x150x1.2 inox 304 TC300x150x1.2-INO 687,000
Thang cáp 300x150x1.5 inox 304 TC300x150x1.5-INO 858,000
Thang cáp 300x150x2.0 inox 304 TC300x150x2.0-INO 1,142,000
Thang cáp 400x150x1.2 inox 304 TC400x150x1.2-INO 723,000
Thang cáp 400x150x1.5 inox 304 TC400x150x1.5-INO 902,000
Thang cáp 400x150x2.0 inox 304 TC400x150x2.0-INO 1,201,000
Thang cáp 600x150x1.2 inox 304 TC600x150x1.2-INO 793,000
Thang cáp 600x150x1.5 inox 304 TC600x150x1.5-INO 991,000
Thang cáp 600x150x2.0 inox 304 TC600x150x2.0-INO 1,319,000