Công ty cổ phần The Sun cam kết cung cấp cho khách hàng của mình những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất. Chính sách trả hàng của chúng tôi được thiết lập để đảm bảo sự thoải mái và hài lòng khi mua sắm.

Thời gian trả hàng

 Trong trường hợp sản phẩm đã bị lỗi kỹ thuật hoặc không đúng với mô tả thì khách hàng sẽ được trả hàng miễn phí trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng. 

Điều kiện trả hàng

Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, chưa sử dụng và trong trạng thái như ban đầu khi khách hàng nhận được sản phẩm. Bất kỳ sản phẩm nào đã được sử dụng hoặc có dấu hiệu sử dụng không thể được chấp nhận để trả lại. Nếu sản phẩm đã đóng gói kín và bị mở ra thì sản phẩm sẽ không được chấp nhận để trả. Nếu sản phẩm không bị lỗi kỹ thuật thì sản phẩm cũng sẽ không được chấp nhận để trả.

Thủ tục trả hàng

Khách hàng cần liên hệ với phòng chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua hotline hoặc email để đăng ký trả hàng trước khi trả lại sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về quy trình trả hàng cho khách hàng.

Thanh toán hoàn trả hoặc sửa chữa hoặc sản xuất mới

Sau khi chúng tôi nhận sản phẩm trả lại và xác nhận điều kiện trả hàng đúng theo qui định của chúng tôi sẽ có 02 trường hợp sau tuỳ vào thoả thuận giữa khách hàng và chúng tôi:

  1. Chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất sản phẩm mới hoặc sửa chữa lại sản phẩm đảm bảo tiêu chí là đúng yêu cầu kỹ thuật đã thoả thuận theo đơn đặt hàng hay hợp đồng trước đó và tiến độ nhanh nhất có thể.
  2. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả tiền hàng cho khách hàng. Thời gian hoàn trả sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu và chính sách của ngân hàng.

Chính sách trả hàng của công ty cổ phần The Sun được thiết lập để đáp ứng sự thoải mái và hài lòng của khách hàng khi mua sắm. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự hài lòng khi mua sắm tại The Sun.