Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của công ty cổ phần The Sun

Công ty cổ phần The Sun cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng, đối tác và nhân viên. Chính sách bảo mật của công ty được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh thông tin và luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin.

Thu thập thông tin

Công ty cổ phần The Sun chỉ thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng đăng ký dịch vụ, mua hàng hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web của công ty hoặc bằng cách khác theo yêu cầu của khách hàng. Các thông tin được thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và các thông tin khác cần thiết để cung cấp cho khách hàng dịch vụ hoặc sản phẩm mua hàng.

Sử dụng thông tin

Công ty cổ phần The Sun chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và để liên lạc với khách hàng khi cần thiết. Công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân đó để phân phối hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần The Sun sử dụng các biện pháp bảo mật đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ khỏi mọi hình thức truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc tẩy xóa. Công ty sử dụng các công nghệ bảo mật hiện đại như mã hóa SSL để bảo vệ thông tin truyền tải qua mạng.

Thay đổi thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền thay đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của công ty hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của công ty, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty để được hỗ trợ.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng. Chính sách bảo mật của công ty sẽ được xem xét và cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất có thể.